Karriere Mediaroom

Klar til brexit

Brexit-prosjektteamet vårt har lagt grunnlaget for et velfungerende og sikkert logistikknettverk til og fra Storbritannia. Mange bedrifter, som er avhengige av problemfri transport av produktene sine, har imidlertid ennå ikke gjort hjemmearbeidet sitt når det gjelder brexit. Disse bedriftene må gjennomføre de nødvendige forberedelsene nå hvis de vil at varestrømmen deres skal holdes i gang.

Klar til brexit
Klar til brexit

24.12.2020 ble det inngått en avtale om fremtidig samarbeid og handel mellom EU og Storbritannia. Et viktig punkt er at vareleveranser mellom EU og Storbritannia ikke blir tollbelagt. Dette betyr imidlertid ikke at den administrative "fortollingen" vil bli fjernet. Dette betyr at hvis du har varer som skal transporteres til eller fra Storbritannia, så skal du sende inn alle dokumenter, og all tollrelevant informasjon på forhånd. Her er det spesielt viktig å fremlegge dokumentasjon for varenes preferanseopprinnelse.  Det er først når forsendelsen har blitt frigitt av tollavdelingen vår at den kan bli sendt av sted.

Vær oppmerksom på at fra 01.01.2021 gjelder dette for alle forsendelser mellom EU og Storbritannia. Kun forsendelser fra EU til Nord-Irland er ekskludert. 

Tollklareringen må ordnes i forkant av forsendelsen

For to år siden etablerte vi et brexit-prosjektteam med all ekspertise og kompetanse som kreves for å sikre at varene til kundene våre kan fortsette å flyte til og fra Storbritannia fra og med 2021. På grunn av den usikre utviklingen i forhandlingene, måtte ekspertteamet vårt utvikle egnede konsepter og løsninger som kan bidra til å sikre at varetransporten forblir problemfri uansett det politiske resultat, og som dekker enhver tenkelig variant fra hard til myk brexit. Vi har også økt antallet medarbeidere i tollavdelingene våre, spesielt i Storbritannia og i Irland, for å kunne håndtere alt ekstraarbeidet som vil følge med tollklareringen. I tillegg har vi utviklet nye IT-løsninger som gjør det mulig for kundene våre å håndtere tollprosedyrene på en sikker og effektiv måte. Det er imidlertid svært viktig at kundene våre også deltar aktivt for å sikre at tollprosessene håndteres trygt og mest mulig effektivt. Det er bare ved å agere sammen at vi kan optimalisere innsatsen og oppfylle alle tollkravene, slik at nettverksforsendelser kan transporteres uten avbrudd. En viktig del av dette er å sjekke på forhånd om forsendelser oppfyller alle tollkrav for transport til og fra Storbritannia. Slik kan man unngå overraskelser i form av at varer blir holdt igjen på tollstasjonene. Spesielt er fullstendigheten og kvaliteten på tolldokumenter en viktig forutsetning for behandling av forsendelser. Det at nettverket fungerer på en sikker måte, har tross alt avgjørende betydning både for oss og kundene våre.

Riktig forberedelse er alfa og omega

Skal du finne den perfekte løsningen for forsendelsene dine, er det svært viktig at du gjennomfører grundige forberedelser. Her har du en liste over de viktigste oppgavene du må utføre for å støtte oss slik at vi kan håndtere bestillingen din på en effektiv måte:

 • Søk om EORI-nummer (Economic Operator Registration Identification) i landet der du vil utføre tollrelaterte aktiviteter. Du kan søke om et britisk EORI-nummer via følgende lenke: Klikk her for å sende inn en umiddelbar søknad om EORI-nummer på nett. Du kan søke om EORI-numre for EU via nettstedene til tollmyndighetene i de respektive landene. 
 • Opprette en handelsfaktura med all tollrelevant informasjon. Du er velkommen til å sende denne på forhånd til din lokale DACHSER-avdeling, som vil kontrollere den for deg.
 • Avtale Incoterms med handelspartneren. Du finner all relevant informasjon om Incoterms her.
 • Finn TARIC-koden her.
 • Finn det britiske varenummeret i tolltariffen her.
 • I tillegg må du sende oss kontaktinformasjonen til kunden din (importøren) i destinasjonslandet, inkludert navn, e-postadresse og telefonnummer, slik at vi kan avklare tollklareringen med dem.
 • Du må avklare med kunden (importøren) i Storbritannia om det skal brukes en forenklet klareringsprosedyre (FO forhåndsdeklarasjon), og om kunden har tollkreditt.
 • Bruk kun emballasjemateriale som oppfyller ISPM 15-standarden. Du finner relevant informasjon her.
 • Følg de spesifikke merkingskravene for visse produkter. Du finner relevant informasjon her.
 • Snakk med skattekonsulenten din om skattekravene i avreise-/destinasjonslandet. Dette er særlig nødvendig når du bruker forsendelsesvilkårene DDP og EXW.
Merk: Uten riktig godkjenning kan vi ikke håndtere tollklareringen for deg

Skal vi kunne utføre tollprosedyrene for import og eksport på dine vegne, trenger vi en godkjenning av tollen til å deklarere (CRA – customs representation authorization) eller fullmakt (POA – power of attorney). Denne godkjenningen utgjør det juridiske grunnlaget som tillater oss å handle på dine vegne i forhold til lokale tollmyndigheter (denne representasjonen er det du som betaler for).

Note: To prevent any transit delays, må vi ha din CRA/POA før vi aksepterer forsendelsen. Du kan få de relevante skjemaene fra din lokale DACHSER-avdeling.

Denne forhåndskontrollen bidrar til å sikre vareflyten din

Vi kontrollerer at den fullstendige dokumentasjonen som kreves for tollklareringen er til stede for alle forsendelser. Dette forhindrer forsinkelser på grunn av manglende dokumentasjon. For å kunne sikre forsendelsen din, trenger vi dette fra deg:

 • Følgende dokumenter: handelsfaktura /proforma-faktura, følgeseddel, pakkeliste 
 • Kontroller om dokumentene inneholder alt viktig innhold som kreves for å gjennomføre tollklareringen. Følgende informasjon må være til stede på handelsfakturaen: generell fakturainformasjon, EORI-nummeret til partene som er involvert i den kommersielle transaksjonen, mottaker/avsender med kontaktdetaljer, antall og type pakker, detaljert beskrivelse av varer, TARIC-kode, verdi av varer, netto/bruttovekt per TARIC-kode, total netto/bruttovekt for forsendelsen, antall pakker og opprinnelsesland samt valutaen. Kontroller at datakvaliteten på informasjonen din er riktig. Dataene må samsvare med den fysiske forsendelsen.
 • Når det gjelder nye kunder, trenger vi i tillegg importørens kontaktdetaljer (navn, e-post, telefonnummer) – vennligst informer importøren om at DACHSER kommer til å ta kontakt med dem.
DACHSER vil tilby disse tjenestene til deg
 • For å sikre at tollprosedyrene foregår problemfritt for kundeforsendelser, ber vi om nødvendige data og dokumenter fra deg på forhånd.
 • For å kunne håndtere tollen for deg, har vi styrket tollteamet vårt betydelig, spesielt i Storbritannia og Irland.
 • For å forberede oss på mulige alvorlige forsinkelser på hovedrutene, har vi planlagt alternative transportruter i god tid, blant annet for forsendelser til Irland.
 • Vi bruker nye IT-løsninger utviklet internt til å designe sikre og effektive strukturer for tollklarering.
 • For å kunne håndtere de ekstra oppgavene rundt brexit, har vi satt opp et internt prosjektteam.
 • Hvis du trenger lagerløsninger i Storbritannia eller EU, kan du kontakte din DACHSER-avdeling. En tollagerløsning er også mulig der det måtte være behov for det.

De følgende lenkene gir nyttig informasjon om de viktigste temaene og oppgavene i forbindelse med brexit:

Gjeldende informasjon fra myndighetene 

Identifikasjonsnumre og internasjonale standarder 

Retningslinjer for merking og pakking av varer 

Brexit checklist PDF (0,07 MB)
Sjekkliste for handelsfaktura PDF (0,20 MB)