Mediaroom

DACHSER Norge - ledelsen

Med hjelp av fremtidsrettede forretningskonsepter har DACHSER, over de siste tiårene, utviklet seg til en av verdens ledende logistikktilbydere. Selskapets innovative kraft er basert på DACHSERs forretningsenheter. Foretningsenhetene utgjør et stabilt økonomisk fundament og omfatter hele porteføljen av logistikktjenester, samt samarbeidsånden fra den erfarne ledelsen.  

Ledelsen deler felles grunnleggende verdier og mål og ser det som sin hovedoppgave å styrke konsernet mot fremtidige forventninger og sørge for ekspansjonen av DACHSER. Deres kombinerte ekspertise og engasjement for en bærekraftig forretningspraksis garanterer den langsiktige lønnsomheten og fremtidige levedyktigheten til DACHSER.   

Strukturen i DACHSERs styre kan du finne på vår konsernnettside.

Thomas Krüger - Managing Director Air & Sea Logistics EMEA

Thomas Krüger, født i 1964, har vært hos DACHSER siden 2004 og har vært administrerende direktør for forretningsenheten Air & Sea Logistics (ASL) EMEA siden juni 2016. Disse inkluderer Europa, Midtøsten, Afrika og spesielt Tyskland og Vest-Europa, som han også fungerer som Regional Head. I denne posisjonen rapporterer Thomas Krüger direkte til Jochen Müller, Air Operations & Sea Logistics (COO Air & Sea Logistics).

Dens oppgaver er å gi landets ledere kontakter, stabilisere resultatene av landene med dem, utvikle utviklingspotensial og koordinere behovene til regionene og landene med bedriftsenhetene. Videre styrer Thomas Krüger kommunikasjon med de andre ASL Business Units APAC og AMERICAS.

Wolfgang Reinel - Managing Director European Logistics North Central Europe

Wolfgang Reinel, født 1963, har vært administrerende direktør for European Logistics Business Unit Nord-Sentral-Europa (EL NCE) siden 2014 og er dermed medlem av Road Logistics Management Board og administrerende direktør i DACHSER SE. Tidligere ledet han DACHSERS globale kontraktlogistikk og introduserte strategisk planlegging (Balanced Scorecard / BSC) i NCE-landene. Han er ansvarlig for totalt 18 landorganisasjoner i forretningsområdet EL NCE, som inkluderer åtte joint venture-selskaper. Han rapporterer til Michael Schilling, Chief Operations Officer Road Logistics (COO Road Logistics).

Som administrerende direktør EL NCE er Wolfgang Reinel ansvarlig for forretningsutviklingen og gjennomføringen av Road Logistics og Interlocking Strategy - tatt hensyn til individuelle nasjonale (nettverk) krav.

René Sidor - Managing Director Nordic

René Sidor ble født i 1957. Han har arbeidet som leder i transport- og logistikkbransjen i mange år, blant annet som administrerende direktør for DanTransport og Country Manager for Panalpina i Danmark og Finland. Som 16-åring startet René Sidor sin opplæring for å bli speditør hos DanTransport a/s i København. Det ble starten på en lang karriere i transportbransjen, både i Danmark og i utlandet.

I 2014 kom han til DACHSER Denmark A/S som General Manager European Logistics for DACHSERs avdeling i Hvidovre. 2. januar 2018 overtok René Sidor som Managing Director for DACHSER Nordic A/S, hvor han etterfulgte Finn Skovbo Pedersen.