Behov for langsiktige partnerskap

Effektiv logistikk holder forsyningskjeder i gang

Hvor er verdensøkonomien og forsyningskjedene på vei? Intervju med professor Aseem Kinra, Head of the Professorship for Global Supply Chain Management ved Universitetet i Bremen.

Professor Kinra, covid-19-pandemien har holdt verden på pinebenken i mer enn et år. I hvilken grad har dette påvirket de globale forsyningskjedene?

Prof. A. Kinra: Viruset har hatt stor påvirkning på verdensøkonomien og de globale forsyningskjedene. Samtidig har det vist hvor sårbare systemene våre er for hendelser som pandemier, vulkanutbrudd, jordskjelv eller ekstremvær – hendelser vi kommer til å oppleve oftere enn før. Alt henger sammen med alt i en kompleks og sammenflettet global økonomi.

Allerede før pandemien rammet hadde økende globalisering ført til overopphetede logistikkmarkeder og trussel om kapasitetsmangel. Hva betyr dette for verdensøkonomien som nå er i ferd med å ta seg opp igjen?

Kapasitetsmangelen var faktisk en presserende bekymring allerede før koronaviruset. Påliteligheten og punktligheten langs globale sjøfraktruter hadde ikke akkurat vært eksemplarisk de siste årene. Hvis du tar denne typen permanent situasjon med høyt trykk og kaster inn blokkeringer av noen av de viktigste seilrutene samt økende etterspørsel etter forbruksvarer og industrielle mellomvarer, vil det oppstå problemer – og ikke bare på grunn av den uforutsette kostnadsøkningen.

Hva kan vi gjøre her?

Interessentene vil umiddelbart tenke på to alternativer. Det første er å øke kapasiteten generelt over hele systemet. Dette vil imidlertid bare fungere hvis infrastrukturen tillater det. På lengre sikt kan det også utvikles nye ruter og ny transportteknologi. Det andre alternativet er å redusere behovet for viktige transporter, for eksempel ved å gjøre om på byggeplaner og produsere produkter lokalt. Dette vil også åpne opp muligheter for å nå de fastsatte klimamålene.

Interview with: Professor Aseem Kinra

Head of Professorship for Global Supply Chain Management ved Universitetet i Bremen

Alt dette høres ganske fjernt ut. Hvordan kan vi håndtere kapasitetsmangelen på en effektiv måte akkurat nå?

Jeg mener at det å inngå langsiktige partnerskap med logistikkleverandører vil være et effektivt middel for å oppnå fremtidsrettede strategiske mål på en metodisk og pålitelig måte. Slike partnerskap vil også gjøre at de involverte kan overkomme de vanskelige tidene sammen. For meg gjenspeiles en fremtidsrettet tilnærming til risikostyring best i en kombinasjon av strategier som fokuserer på en strømlinjeformet, men robust forsyningskjede. Store logistikkleverandører som DACHSER har allerede gjort store fremskritt her med sine nettverk og IT. Hvis kundene deler den samme tankegangen, er det ingen grense for hva de kan oppnå. Begge sider vil høste fordelene.

Å forlate globaliseringen er en potensiell reaksjon på pandemien og de intensiverte handelskonfliktene. Hva synes du om denne ideen?

Hvis vi ser tilbake på tidligere kriser, som den økonomiske krisen i 2007–2008, dukket forestillingen om såkalt backshoring og nearshoring opp – det vil si å føre produksjonsaktivitetene tilbake til opprinnelseslandet – gang på gang. Men undersøkelser viser at dette faktisk aldri skjedde. Til syvende og sist baserer store globale selskaper beslutningene sine på mer enn bare kostnader. Hvis en europeisk produsent av originaldeler for bilbransjen har produksjonsanlegg i Kina, er noe av grunnen til dette nærheten til kjernemarkedene. Selskapet vurderer også salgsmulighetene i vekstregioner som India, Kina og Asia-Stillehavsområdet. Nearshoring er dermed ikke et spørsmål om geografi, men om kundeorientering. Vi ser med andre ord ikke slutten på globaliseringen. Tvert imot. Vi kan imidlertid forvente en ny kvalitet på de globale forsyningskjedene.

Hvilke ambisjoner har du for de globale forsyningskjedene og logistikkleverandørene i fremtiden?

Det er allerede klart at covid-19 endrer forbrukeratferden. Forstyrrelser av en slik skala medfører alltid ringvirkninger som gjør det nødvendig med nye helhetlige konsepter. I logistikken er dette mulig gjennom digital kompetanse, robuste nettverk og langsiktig samarbeid preget av tillit.

Professor Aseem Kinra er Head of Professorship for Global Supply Chain Management ved Universitetet i Bremen. Forskningen hans fokuserer på globale forsyningskjeder, internasjonal transport og logistikk, logistikkytelse og varedistribusjon. Han er en av grunnleggerne av World Conference on Transport Research Society's Special Interest Group (SIG) E1 on Transport Systems.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic