tilbake
Nyheter Pressemeldinger

Bong og DACHSER: Vi optimaliserer vareflyten

I mange år har det svenske selskapet Bong utvidet markedene sine og er nå blant de ledende leverandørene av spesialemballasje og konvolutter. Løsninger for distribusjon og emballering av informasjon er det Bong er best på, og nå utvikler selskapet seg videre i Norden.

Bong er et interessant produksjonsselskap med stort behov for logistikkløsninger og har nå en sterk stilling i de fleste av de store europeiske markedene, og selskapet ser store muligheter for å føre denne utviklingen videre. Skal de klare det, trenger selskapet en pålitelig logistikkpartner.

For tiden fokuserer Bong på Skandinavia og de baltiske landene, der Martin Svensson er COO. Teamet hans, med Logistics Manager Jonas Andkvist, tar seg av logistikken til Bong i disse landene. DACHSER er en av deres nærmeste partnere.

«Samarbeidet er svært positivt», sier Martin Svensson, som har ansvaret for alle operasjonene i de nordiske og baltiske landene, inkludert lager, logistikk, innkjøp, kvalitet og produksjon. «For min del er de viktigste kravene til en logistikkpartner at de holder leveringstiden og har et høyt servicenivå.»

Bong har en sterk stilling i de fleste av de store europeiske markedene, og selskapet ser store muligheter for å føre denne utviklingen videre.

Bong har mye frakt til hele Skandinavia. Bong sender alt fra pakker til paller og fulle trailerlaster med DACHSER. «Vi laster traileren på vårt eget lager. På ettermiddagen henter DACHSER den og fordeler lasten til distribusjon til ulike destinasjoner, hovedsakelig i Danmark og Norge. DACHSER håndterer også tollklarering for lastebilene som skal til Norge», sier Martin Svensson. For å få et godt partnerskap holder det ikke bare med gode leveringstider og god service. For Martin Svensson er det også viktig at logistikken er i stand til å holde tritt med selskapets økende behov for effektive transportløsninger i Norden. «Vi kjenner dessuten sjåførene som kommer og henter varene hver dag. De forstår virksomheten vår og kommuniserer godt med våre ansatte, noe som betyr mye. DACHSER har gode arbeidsforhold, og kontakten er smidig og fleksibel», sier Martin Svensson. «Vi er svært fornøyd med det partnerskapet vi har, og for tiden jobber vi med å utvikle vareflyten i Norden.»

Langsiktig partnerskap

Hos DACHSER Swedens avdeling i Malmø er Branch Manager Allan Wolter også fornøyd med det langsiktige samarbeidet med Bong. «Vi har virkelig fått sjansen til å bli ordentlig kjent med Bongs behov. Samarbeidet har utviklet seg over mange år, og vi forstår hverandre veldig godt. Det er viktig å ha tett dialog med kunden. Med eLogistics og ActiveReport har Bong full åpenhet, og vi kan handle raskt i tilfelle det oppstår leveringsproblemer», forklarer Allan Wolter. «Vi kan rett og slett følge alle prosessene i forsyningskjeden – og det kan Bong også.»

Om Bong:

  • Bong er en av de ledende leverandørene av spesialemballasje og konvoluttprodukter i Europa.
  • Selskapet tilbyr løsninger for distribusjon og emballering av informasjon, reklamemateriell og lette varer.
  • Viktige vekstområder i konsernet er emballasje innen detaljhandel og e-handel og konvoluttmarkedet i Europa.
  • Konsernet har en årlig omsetning på rundt 2,1 milliarder svenske kroner og ca. 1 400 ansatte i 14 land.