Nyheter

Brexit: After the exit is before the exit

Storbritannia har nå offisielt forlatt EU, og Brexit har blitt til virkelighet. Men dette er kun begynnelsen. En overgangsperiode, som skal vare ut året, forhindrer større innvirkninger på næringsliv og logistikk på begge sider av kanalen foreløpig. Hva som skjer etter overgangsperioden er imidlertid fortsatt et ubesvart spørsmål.

Brexit-thrilleren fortsetter

Big Ben, klokken i tårnet kjent som Elizabeth Tower, skulle egentlig ringe på kvelden den 31. januar som en markering av Brexit-dagen. Denne planen ble imidlertid avlyst, da konstruksjonen er under renovering. Som en del av renoveringsarbeidet skal det installeres nye plater av hvitt glass på klokkeflatene i tårnet. Etter at en bedrift i Bavaria har håndlaget glasset, vil DACHSER transportere det til Storbritannia ved hjelp av lastebil – foreløpig uten noen form for tollkontroll.


Imidlertid kan en tollgrense mellom Europas fastland og Storbritannia oppstå i løpet av få måneder. Hvis dette skjer, så vil tollregler for handel med tredjeland også gjelde for Storbritannia. Skulle tilfellet være at EU-landene og Storbritannia ikke klarer å nå frem til en frihandelsavtale i løpet av året, så kan det forventes at Storbritannia foretar en «hard exit» fra det indre marked og EUs tolluinion. I så fall vil fordelene som Storbritannia nyter godt av, som for eksempel handelsforholdet som EU-land har med Sveits og med EØS-landene, falle vekk. 

Toll-spørsmålet er fortsatt ubesvart

Flere tviler på at en frihandelsavtale kan bli forhandlet på plass og implementert før utgangen av året, og tror at fristen vil bli forlenget. Storbritannia kan helt frem til juni velge å forlenge overgangsperioden, men dette er noe den engelske statsministeren, Boris Johnson, foreløpig har avskrevet. Han har også avvist forslag om at Storbritannia skal forbli en del av tollunionen etter 2020. Med andre ord så vil Brexit-thrilleren fortsette. Ingen vet hvordan det kommer til å ende.


"Vi må fortsatt belyse spørsmålet om tollformaliteter for forsendelse av varer til og fra Storbritannia," sier Wolfgang Reinel, administrerende direktør European Logistics Nord-Sentral-Europa. ”Vi har forberedt oss på Brexit i flere år. Nå må vi bruke denne korte pustepausen til å gjennomgå detaljene og fortsette å forbedre løsningene våre. " Som logistikkleverandør vil DACHSER være ansvarlig for å håndtere fortolling av varene vi transporterer mellom EU og Storbritannia i fremtiden, og vi vil gjøre vårt beste for å sikre at ting går så smidig som mulig. Dette krever blant annet riktig tolldokumentasjon og autorisasjon fra de respektive importørene. "Vi er naturligvis fortsatt avhengige av at kundene våre gir all obligatorisk informasjon og skriftlig autorisasjon for å utføre tollbehandling på deres vegne," sier Reinel.


"Vi har utviklet den nødvendige infrastrukturen og  utarbeidet løsninger," fortsetter han. "Det er fortsatt noen hull i reguleringsprosessene, noe som betyr at de nære og tillitsbaserte forholdene vi har bygd med våre kunder og med våre partnere og kolleger i hele DACHSER-nettverket er enormt viktige. Dette er den eneste måten vi kan klare oss gjennom det neste, og forhåpentligvis siste, kapittelet i Brexit-thrilleren."


For å skaffe deg et overblikk over hvilke tiltak du bør iverksette med tanke på Brexit, så kan du laste ned Brexit-sjekklisten nedenfor.

Brexit-sjekkliste PDF (0,06 MB)
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic