Brexit-oppdatering: Dette trenger du å vite

Vi ønsker å informere deg om den seneste utviklingen vedrørende Storbritannias fratredelse fra EU da den kan få betydning for bedriften din. 

Forhandlingene mellom Storbritannia og EU er fortsatt i gang, men juni var den siste måneden den britiske regjerningen hadde muligheten til å forlenge overgangsperioden. Denne er, per dags dato, satt til å skulle vare frem til 31. desember 2020. Fordi ingen forespørsel om en forlengelse har blitt etterspurt, fokuseres det nå på en gradvis innføring av tollkontroller i Storbritannia fra 1. januar 2021. Overgangsperioden har blitt utviklet for å tillate næringsdrivende å komme seg etter effekten av COVID-19 og forberede seg på de nye kravene. Storbritannia vil bli underlagt full tollkontroll ved grensene sine innen 1. juli 2021.

Tidligere i år tok den britiske regjeringen steg for å eliminere visse tollprosedyrer, inkludert Transitional Simplified Procedures (TSP) og overgangen til importmoms (PVA). Den britiske regjeringen har imidlertid erkjent at tollfritak også vil være nødvendig, i hvert fall midlertidig fra den 1. januar 2021.

Dermed skal muligheten for å flytte importomsetningsskatten bli gjeninnført. I tillegg vil det, i en overgangsperiode, eksistere en tollprosedyre som vil tillate importerte varer å bli deklarert ved å skrive dem inn i regnskapet innen en periode på seks måneder, i stedet for umiddelbart ved innførsel. Denne prosedyren kalles "Deferred Declaration ".

Et EU-toppmøte for endelige samtaler mellom Storbritannia og EU vil finne sted fra 17. til 18. oktober 2020. 19. oktober 2020 skal resultatene av et «deal or no-deal»-scenario være klart. 

Uavhengig av utfallet av samtalene, er det forventet at alle varer som eksporteres til og fra Storbritannia vil kreve tollbehandling fra januar 2021 og utover, om enn i overgangsperioden beskrevet ovenfor som ledd i en prosess som er fordelt på varenummer i tolltariffen.

Følgende link tar deg til en funksjon som skisserer de nødvendige tiltakene.

https://www.gov.uk/transition

Storbritannias regjering har også offentliggjort detaljer rundt forberedelser som skal gjennomføres av importører og eksportører som frakter gods til og fra Storbritannia. Disse kan leses via følgende lenker:

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

Det finnes mer informasjon i nedenstående dokument.

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Ekstra informasjon rundt viktige tiltak PDF (0,02 MB)
Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic