COVID-19: Hvilke forholdsregler tar vi?

Coronaviruset, nå kjent som COVID-19, har spredd seg til Europa, noe som medfører at vi alle må bidra til å redusere smittefaren som best vi kan. Ved å vise ekstra hensyn og ta forholdsregler, så reduseres risikoen for smitte og konsekvensene dette kan medføre.

Hos DACHSER passer vi nøye på å opprettholde en god hygiene, og å ta forholdsregler. Dersom det er den minste grunn til mistanke om smitte oppfordres DACHSER-medarbeidere for eksempel til å jobbe hjemmefra så vidt til de har mulighet til dette.

Med tanke på forsyningskjeden din vil vi gjøre alt hva vi kan for å unngå forsinkelser, og for å levere varene dine til avtalt tid. Dersom forsyningskjeden din skulle bli påvirket som følge av viruset, så vil vi jobbe hardt for å finne alternative måter å frakte ditt gods på, slik at du mottar varene dine til avtalt tid.

Har du noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale DACHSER-representant.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic