tilbake
Nyheter Pressemeldinger
Nyheter

Corporate Compliance – Et spørsmål om virksomhetskultur

Et økende antall bedrifter erkjenner behovet for å implementere formelle retningslinjer med hensyn til regeletterlevelse, eller som det også er kjent "compliance". Nærmere forklart innebærer dette å ta i bruk instrumenter og mekanismer hvis formål er å forhindre brudd på regler og uetisk oppførsel blant de ansatte i et firma. Men hvordan gjør man dette?

Corporate Compliance
Corporate Compliance

Flere nye studier bekrefter at den beste måten å beskytte seg mot hvitsnippforbrytelser og andre regelbrudd på, er en tilgang til regeletterlevelse basert på visse verdier. Mer konkret består disse verdiene av gjensidig tillitt, integritet, ærlighet og ansvarlighet. Derfor er det viktig at alle bedrifter har som mål å ha en virksomhetskultur hvor disse verdiene styrer alle prosesser og avgjørelser.

Integritet og ærlighet er de beste verktøyene mot korrupsjon

Ifølge en ny EU-regel er alle bedrifter i EU som har mer enn 50 ansatte, eller som har en årlig omsetning på over 10 millioner euro, pliktig i å introdusere et internt varslingssystem fra og med september 2021. Med andre ord gjør den nye EU-regelen det klart at bedrifter må sette av mer tid regeletterlevelse, samt gjøre mer for å integrere effektive systemer for å sikre regeletterlevelse fremover. Det er spesielt viktig at de utvikler en virksomhetskultur hvor regeletterlevelse oppfattes som en naturlig del av alt man foretar seg. Kombinasjonen av en slik virksomhetskultur og regeletterlevelse er nemlig med til å skape en felles identitet blant en bedrifts ansatte.

Det er spesielt viktig at de utvikler en virksomhetskultur hvor regeletterlevelse oppfattes som en naturlig del av alt man foretar seg. 

Forskning innen bedriftsøkonomi, refererer ofte til noe som kalles en ”values-oriented approach to compliance“. Denne tilgangen til regeletterlevelse tilbyr klare regler og retningslinjer samtidig med at den promoterer en kultur preget av verdier som integritet, ansvarlighet, gjensidig tillit og ærlighet. Denne kombinasjonen av klare, definerte regler på den ene siden, og dypt forankrede verdier på den andre, er en effektiv måte å unngå truslene som prisrigging, korrupsjon og ulovlige ansettelsesforhold representerer. 

Values-based Compliance
Values-based Compliance

Values-based compliance som en investering

Til tross for motgang og andre vanskeligheter forbundet med implementering, er det flere og flere bedrifter som har innsett at det ikke finnes noe annet alternativ enn å implementere systemer som kan fasilitere regeletterlevelse basert på solide, etiske prinsipper. Selv om det koster penger, så er “values-based compliance” en effektiv måte å unngå farer på. Dermed vil en implementering av et slikt system være et rasjonelt valg sett fra et forretningsperspektiv.

“Ja, i utgangspunktet koster regeletterlevelse penger,“ bekrefter Professor Stephan Grüninger, Scientific Director av Konstanz Institute for Corporate Governance (KICG) og professor for Managerial Economics hos HTWG Konstanz – University of Applied Sciences. “Men etter min mening er regeletterlevelse mer enn kun en god investering. Ledere – eller hele bedrifter – uten en solid forståelse for regeletterlevelse, mangler en essensiell kvalifikasjon som er nødvendig for langsiktig suksess i et marked. Sant nok, bedrifter tjener ikke mer penger kun fra å ha et system for regeletterlevelse på plass. Et slikt system vil imidlertid kunne spare en bedrift for turbulens og potensielle omveltninger. I tillegg handler ikke regeletterlevelse kun om å unngå trusler. Regeletterlevelse kan også påvirke hvorvidt andre bedrifter er villige til å inngå forhandlinger. Mange potensielle partnere vil kun signere kontrakter hvis de er overbevist om at den andre part har et effektivt, pålitelig system for regeletterlevelse på plass.“

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic