Markedsinformasjon

DACHSER European Logistics – din pålitelige partner

Vi er glade for å kunne meddele at, til tross for de store utfordringene forårsaket av COVID-19-krisen, opererer DACHSERs europeiske logistikknettverk fortsatt med høy grad av pålitelighet for å oppfylle dine forretningskrav.

DACHSER, din familieeide forretningspartner, har gjort sitt ytterste for å opprettholde sine forpliktelser med hensyn til avtalte tjenester og priser.

Vi har iverksatt omfattende tiltak for å sikre kontinuerlig tilførsel av varer over hele Europa, og er fullt klar over det enorme ansvaret vi har overfor din bedrift, og for samfunnet generelt. Vi står overfor store utfordringer og pådrar oss ekstra kostnader som alle organisasjoner i vår bransje. Da vi er klar over at mange av kundene våre står overfor en lignende situasjon, ønsker vi å gi deg et sterkt signal om at DACHSER fortsetter å samarbeide med deg.

DACHSER står også for stabilitet og pålitelighet i vanskelige tider. Derfor vil vi ikke innføre en generell "COVID-19 tilleggsavgift". I stedet ønsker vi å fornye vår forpliktelse til deg om at vi vil stå ved våre avtalte tariffer og opprettholde våre priser for innenlandske og internasjonale stykkgodsforsendelser foreløpig.

Vi ønsker å samarbeide enda tettere med deg for å utvikle løsninger for dagens- og fremtidens utfordringer. Vi håper at vi kan regne med din fleksibilitet når det kommer til å tilpasse ledetider eller servicenivåer dersom dette skulle bli nødvendig, og vi håper at vi kan regne med at du respekterer de avtalte betalingsvilkårene basert på vår gjensidige tillit og samarbeid.

La oss stå side om side i disse utfordrende tider!

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic