Nyheter

DACHSER blir medlem av DWV

1. januar 2021 sluttet DACHSER seg til den tyske hydrogen- og brenselcelleforeningen, DWV. Dette er en lobbygruppe som har jobbet for rask innføring av hydrogen som energikilde, og fremmet brenselcelleteknologi siden 1996. DACHSER vil også delta i DWVs HyLogistics-klyngen.

1. januar 2021 sluttet DACHSER seg til den tyske hydrogen- og brenselcelleforeningen, DWV.

Kjøretøyprodusenter, produsenter av fornybar energi og logistikkselskaper gikk nylig sammen for å etablere denne nye arbeidsgruppen. Målet er å gi politisk støtte til utarbeidelse og innføring av brenselcellelastebiler i markedet for å redusere klimagassutslippene innen godstransporten – og å representere disse interessene overfor tyske og europeiske beslutningstakere og departementer. 

«Godstransport på vei står for rundt 5 prosent av alle klimagasser i EU. Hydrogenbrenselcelleteknologi gir best sjanse for å nå det langsiktige målet om nullutslippskjøretøy, spesielt innen langdistansetransport med lastebil», sier Stefan Hohm, Chief Development Officer hos DACHSER. «Medlemskapet vårt i DWV er et viktig skritt når vi samarbeider med transportpartnere og sjåfører for å gjøre DACHSER-nettverket klart for endringene i transportsektoren», fortsetter Hohm.  

Attraktiv løsning for varetransport

«Det som gjør hydrogen og brenselcellelastebiler så attraktive for transport av varer, er den høye systemeffektiviteten som brenselcellene tilbyr, og som langt overstiger forbrenningsmotorene. Denne energikilden kan dessuten vise til null lokale utslipp av nitrogenoksid, CO2 og partikler. Vi er glade for å ha DACHSER, en ledende logistikkleverandør, om bord som et av våre medlemmer», sier Werner Diwald, styreleder i DWV.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic