tilbake
Nyheter Pressemeldinger
Pressemeldinger

DACHSER fortsetter veksten

Logistikkleverandørens omsetning har økt med 1,6 prosent i 2019. Europeisk veitransport har økt 2,9 prosent, og 151 millioner euro har blitt investert i logistikkfasiliteter og IT-systemer.

Selv om den globale økonomien blir stadig svakere, har DACHSER klart å fortsette sin vekst i 2019. Logistikkleverandøren økte sin konsoliderte nettoomsetning med 1,6 prosent til 5,66 milliarder euro. Det har vært forretningsområdet Road Logistics som har drevet denne veksten, hvor nettoomsetningen økte med 2,9 prosent til 4,6 milliarder euro. Forretningsområdet Air & Sea Logistics opplevde imidlertid en nedgang på 4,1 prosent, hvilket hovedsakelig skyldes lavere etterspørsel etter flytransport  fra kunder i bilbransjen.

DACHSER fortsetter veksten
DACHSER fortsetter veksten

Til forskjell fra veksten i omsetningen på konsernnivå, har antall forsendelser og tonnasje gått ned. Selv om antall forsendelser sank med rundt 3,7 prosent fra 83,7 til 80,6 millioner, falt tonnasjen kun med 1,0 prosent fra 41,4 til 41,0 millioner tonn. “Når økonomien snur, vil kvalitet og pålitelighet være viktigere enn noen gang,” sier Bernhard Simon, CEO hos DACHSER. Det er grunnen til at vi jobber ekstra hardt for å sikre at våre ansatte er velkvalifiserte og motiverte. Det er også grunnen til at vi hele tiden investerer i vårt nettverk, våre prosesser og våre IT-løsninger."  

Når økonomien snur, vil kvalitet og pålitelighet være viktigere enn noen gang. Det er grunnen til at vi jobber ekstra hardt for å sikre at våre ansatte er velkvalifiserte og motiverte. Det er også grunnen til at vi hele tiden investerer i vårt nettverk, våre prosesser og våre IT-løsninger.

Bernhard Simon, CEO for DACHSER

DACHSERs forretningsområde Road Logistics, som omfatter transport og lagring av industrivarer (Euroopean Logistics) og mat (Food Logistics), holdt seg stabilt samtidig som det bidro til å drive veksten til selskapet. I 2019 økte Road Logistics sin konsoliderte nettoomsetning med 2,9 prosent fra 4,47 til 4,60 milliarder euro. Forretningsområdet European Logistics bidro med 3,63 milliarder euro (+2,4 prosent) til  Road Logistics’ omsetning. "Tjenester på tvers av landegrenser forble sterke, og kontraktlogistikken opplevde en positiv utvikling i hele Europa. Selv om situasjonen på transportmarkedet holdt seg i ro i løpet av 2019, fortsetter mangelen på sjåfører og kvalifisert personell i Tyskland, og i mange andre europeiske land, å være vår største utfordring," forklarer Simon.

DACHSERs forretningsområde Food Logistics oppnådde den sterkeste veksten i 2019 med en omsetningsvekst på 5,1 prosent fra 917 til 964 millioner euro. Antall forsendelser falt med 1,7 prosent mens tonnasjen økte med 0,6 prosent. "Food Logistics har vært en pålitelig del av vår forretningsmodell i mange år," sier Simon. "Våre partnerskap i vårt European Food-nettverk har vist seg å være ekstremt stabile og lønnsomme."

På forretningsområdet Air & Sea Logistics falt omsetningen med 4,1 prosent i 2019, fra 1,19 til 1,14 milliarder euro. Samtidig gikk antall forsendelser ned med 5,6 prosent. "I Air & Sea Logistics kjenner vi effekten av forretningsklimaet, som er veldig ustabilt og sterkt påvirket av forstyrrelsene i verdenshandelen," sier Simon. "Spesielt våre flyfraktaktiviteter kjenner de tydelige effektene av den lave etterspørselen etter transporttjenester fra den tyske bilbransjen." I 2019 tok DACHSER skritt for å fremtidssikre dette forretningsområdet. Disse innebar å inkludere biovitenskap- og farmasøytbransjen samt mote- og sportsbransjen i sin kundeportefølje, og utvide jernbanetjenester langs Den nye Silkevei. Fly- og sjøtransport, spesielt for LCL, var koblet tettere til det europeiske veinettverket. I tillegg er lanseringen av DACHSERs Othello transportstyringssystem, utviklet internt, nå mer eller mindre fullført. "Medio 2020 vil vi bruke vårt eget transportstyringssystem for å håndtere 99 prosent av alle forsendelser. Forbedringene i effektivitet og produktivitet lar oss tilføye ytterligere verdi for kundene våre," sier Simon.

Koronakrisen - Et stabilt anker i vanskelige tider

For å forbedre kvaliteten på tjenestene ytterligere, investerte det familieeide selskapet i fjor 151 millioner euro i bygging og utvidelse av transitterminaler, lager- og IT-systemer og teknisk utstyr. Det samme investeringsbeløpet er også planlagt for inneværende år. På grunn av koronavirusutbruddet, vil DACHSER imidlertid, som mange andre selskaper, måtte justere sine mål. Simon forklarer: "Den endelige effekten på bedriften vår er vanskelig å forutsi; alt vi kan gjøre er å vurdere situasjonen på daglig basis og gjøre eventuelle endringer fortløpende med smidighet og fleksibilitet.  I lys av de gjeldende begrensningene for forretningsaktivitet, kan vi ikke unngå en oppbremsing i våre forretningsaktiviteter innenfor industrivarer, spesielt ikke i Spania og Frankrike. Når det gjelder vår tjenesteportefølje og kundestruktur, tar vi imidlertid en bred posisjon, slik at vi enkelt kan tilpasse oss nye scenarier. Som logistikkleverandør spiller vi en stor rolle i forsyningskjeden i matvaresektoren, og vi forventer at dette forretningsområdet vil holde seg relativt stabilt.”

DACHSER økte egenkapitalandelen ytterligere i 2019 til over 57 prosent. Med sin nåværende arbeidsstyrke, på rundt 31 000 medarbeidere, har DACHSER flere ansatte enn på noe annet tidspunkt i historien. "Vi er veldig stolte av dette fordi våre ansatte er hjertet og ryggraden i tjenesten vi tilbyr. Å sikre jobber har vår høyeste prioritet i 2020, sier Simon. ”Vi ønsker også å være en stabil og pålitelig partner for kunder og underleverandører. Sammen vil vi overvinne koronakrisen med rimelige priser og rettferdig godtgjørelse. Dette vil legge grunnlaget for fremtidig vekst. "

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic