DACHSER og terre des hommes utvider samarbeidet

DACHSER og den internasjonale hjelpeorganisasjonen for barn, terre des hommes, utvider sitt langvarige partnerskap og engasjement for samfunnsansvar i regionene Sør-Asia, Sør-Afrika og Latin-Amerika. I deres felles grasrotprosjekter er det tålmodighet, utholdenhet og etablering av lokale og kulturelle røtter som har vist seg å være oppskriften på suksess.

Albert Recknagel, Executive Spokesman terre des hommes (venstre) og Bernhard Simon, CEO DACHSER (høyre)
Albert Recknagel, Executive Spokesman terre des hommes (venstre) og Bernhard Simon, CEO DACHSER (høyre)

Med utgangspunkt i tanken om å «hjelpe folk til å hjelpe seg selv» fokuserer grasrotprosjektene på kampen mot brudd på menneskerettighetene – særlig alle former for vold mot barn og kvinner. I tillegg fokuseres det på å skape et sunt og rent miljø, og på å gi unge mennesker utdanning. Dette innebærer blant annet å støtte jenter og unge kvinner på veien mot lønnet arbeid.

For at det nye partnerskapet skal utgjøre en reell forskjell, trengs det utholdenhet i tillegg til at vi må sørge for at samfunnsansvaret blir godt forankret i lokalsamfunnene

Bernhard Simon, CEO i DACHSER

Med tanke på at utviklingsland og nye markeder spiller en avgjørende rolle i kampen mot klimaendringer, støtter partnerskapet prosjekter som konsentrerer seg om klimavern og utvikling av egnet infrastruktur. DACHSER tilbyr hele 200 000 euro i årlig finansiering de neste fem årene for hver av de tre prosjektregionene; Sør-Asia, Sør-Afrika og Latin-Amerika.

«For at det nye partnerskapet skal utgjøre en reell forskjell, trengs det utholdenhet i tillegg til at vi må sørge for at samfunnsansvaret blir godt forankret i lokalsamfunnene», sier Bernhard Simon, CEO i DACHSER. «På den måten blir innsatsen rettet mot de problemene som virkelig trenger oppmerksomhet. terre des hommes og deres lokale partnere sørger for at ungdom og kvinnegrupper får gitt utrykk for sine bekymringer og, med vår støtte, iverksetter tiltak for å støtte den pågående sosiale og bærekraftige utviklingen av lokalsamfunnene sine.» 

Nye prosjekter i India og Nepal

DACHSER og terre des hommes har jobbet sammen i den nordindiske delstaten Uttar Pradesh siden 2005, hvor de har oppnådd mye: Nesten 32 000 barn har nå blitt informert om at de har rett til å leve et liv uten vold, barnearbeid og seksuell utnyttelse. Mer enn 18 000 barn har fått støtte til å gå på skolen, og 5 400 ungdommer, hovedsakelig jenter, har lært enkle håndverksferdigheter som skreddersøm, søm eller veving. Ved å bruke disse ferdighetene kan de nå tjene sine egne penger, og dermed støtte familiene sine økonomisk.

Rundt 5 000 ungdommer har vært engasjert i gateteater eller andre aktiviteter for å øke bevisstheten om sosiale problemer, for eksempel alkoholmisbruk eller vold mot barn og kvinner. I tillegg har mer enn 4 000 ungdommer deltatt i arbeidsgrupper for miljøvern og plantet nesten 50 000 trær som et ledd i skogplantingskampanjer.

DACHSER og terre des hommes vil fortsette å støtte to distrikter i Uttar Pradesh og to urbane slumområder i New Delhi. I tillegg vil følgende regioner inkluderes i de oppsøkende prosjektene i løpet av perioden 2020–2025:

  • I den nordindiske delstaten Bihar lever én av tre under fattigdomsgrensen, hvilket vil si at de lever uten tilgang til rent drikkevann, sanitæranlegg, bolig, utdanning eller arbeid. Vold er utbredt, særlig mot kvinner og jenter. Eksempelvis er smugling og bortføring av jenter til tvangsekteskap er en hverdagslig hendelse. I distriktene Katihar og Munger, hvor problemet er spesielt akutt, vil DACHSER støtte to lokale organisasjoner i løpet av de neste fem årene for å gi jentene der bedre beskyttelse.
  • Helt vest i Nepal er folk i Bajura-distriktet i økende grad utsatt for tørke og matmangel, og de gjør sitt beste for å klare seg med selvbergingslandbruk. Tilgang til utdanning og karrieremuligheter er praktisk talt ikke-eksisterende, og ofte tvinges ungdom til å migrere til India for å finne arbeid i byene der. I et prosjekt som skal pågå ut 2025, vil DACHSER støtte en lokal organisasjon for å forbedre utdanning og levekår for 600 familier i regionen.

Selskapet vil også fortsette med og utvide sine eksisterende prosjekter med terre des hommes i Sør-Afrika og Latin-Amerika.

Du finner mer informasjon om engasjementet til DACHSER og terre des hommes når det gjelder samfunnsansvar på nettstedet: https://www.dachser.com/campaigns/terredeshommes/en/index.html