DACHSER satser på bærekraftig vekst

DACHSER rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 millioner, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 millioner tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er DACHSERs arbeidsstyrke større enn noen gang.

DACHSER satser på bærekraftig vekst
DACHSER satser på bærekraftig vekst

Den globale logistikkleverandørens vekst ble nok en gang styrket av økonomiske forhold. Samtidig ble visse utfordringer tydeligere: mangelen på yrkessjåfører og logistikkagenter, potensielle flaskehalser i kapasiteten som følge av markante sesongtopper og mangel på lastekapasitet, samt økende usikkerhet om kjøreforbud for diesellastebiler, brexit og fremtiden for internasjonale handelsforbindelser. «I 2018 ble det klart at logistikken måtte ha fokus på å forvalte knappe ressurser», forklarer Bernhard Simon, CEO DACHSER SE. «Med denne bakgrunnen er det viktig å håndtere veksten med et formål og på en slik måte at vi opprettholder en sunn balanse mellom kvalitet, prosesser og kostnader. Bærekraftig vekst er det eneste som vil komme ansatte og kunder til gode.»

I 2018 ble det klart at logistikken måtte ha fokus på å forvalte knappe ressurser.

Bernhard Simon, CEO DACHSER SE

DACHSERs forretningsområde Road Logistics – som består av transport og lagring av industrivarer (European Logistics) og næringsmidler (Food Logistics) – kunne melde om dynamisk vekst også i 2018, slik at nettoomsetningen økte med 6,6 prosent til 4,47 milliarder euro.

Forretningsområdet European Logistics (EL) meldte den sterkeste veksten da nettoomsetningen økte med 7,0 prosent, til 3,55 milliarder euro. Både antall forsendelser og tonn gikk opp med 3,1 prosent. «Alle de fire regionale forretningsenhetene bidro til å styrke nettverket betydelig. Nettverkseffektene i eksportbransjen sikrer at EL-enhetene fortsetter å vokse og bidra til gjensidig vekst», sier Simon.

DACHSERs forretningsområde Food Logistics meldte også om solide inntektstall for 2018. Konsernets nettoomsetning økte med 5,3 % til 917 milliarder euro. Det tilnærmet uendrede antallet forsendelser sammenlignet med fjoråret ble oppveid av en vekst i antall tonn på 2,0 prosent. «Vi fortsetter å forfølge kvalitetsstrategien vår, og det lønner seg. DACHSER Food Logistics har opplevd positiv utvikling i mange år nå og genererer vekst med nasjonal transport- og kontraktslogistikk. Vi har også opplevd oppmuntrende vekstrater i transport over landegrensene», rapporterer Simon. «Men det er uheldig at mangelen på fraktplass og sjåfører pluss sesongmessige svingninger i volumet rammer dette segmentet hardt.»  

Forretningsområdet Air & Sea Logistics har igjen vist seg å være volatilt. På grunn av valutakurseffekter, synkende fraktrater og en volumnedgang på ruten mellom Kina og Europa, stagnerte den konsoliderte nettoomsetningen på rundt 1,19 milliarder euro. En reduksjon på 2,9 prosent i antall forsendelser ble oppveid av veksten i antall tonn – særlig innen sjøtransport – på 6,6 prosent. «Innen 2020 har vi som mål å erstatte alle isolerte løsninger med transportstyringssystemet Othello, som vi har utviklet selv. I 2018 fullførte vi utrullingen av systemet i Kina for å markere en viktig milepæl i dette prosjektet», forklarer Simon. «Nøkkelen til bærekraftig vekst innen fly- og sjøtransport ligger i mestring og styring av komplekse grensesnitt og dyp integrering av logistikksystemene våre. På samme måte som vi har sett med europeisk landtransport, vil investeringene i integrering og standardisering lønne seg for oss også her.» 

Investering i nettverk og personell

I tider med knappe ressurser er investering i personell, kapasitet og innovasjon avgjørende for at DACHSER skal fortsette å vokse. I 2018 investerte selskapet 126 millioner euro i logistikkanlegg, IT-systemer og teknisk utstyr. I 2019 har selskapet øremerket 234 millioner euro til dette formålet. DACHSER legger også stor vekt på opplæring, en tilnærming som har vist seg å være svært vellykket, spesielt for yrkessjåfører. «Vi har for tiden 207 personer som gjennomgår opplæring for å bli yrkessjåfører gjennom DACHSER Service & Ausbildungs GmbH, og det gjør oss til et av de største opplæringssentrene for sjåfører i Tyskland. Det neste steget er å utvide satsingen til å omfatte logistikkagenter i transitterminaler og lagre», avslutter Simon. 

DACHSER satser på bærekraftig vekst PDF (0,13 MB)