DACHSERs vekst er i medvind

Logistikkleverandør oppnår salg for over 6 milliarder euro for første gang Sterk eksportvirksomhet i Europa og sterk global handel kjører vekst.

I regnskapsåret 2017 oppnådde DACHSER for første gang en omsetning på mer enn 6 milliarder euro. Den globale logistikkleverandøren økte sin bruttoomsetning med 7,2 prosent til 6,12 milliarder euro. DACHSER satte også andre rekorder med håndtering av totalt 81,7 millioner forsendelser (+2,1 prosent) med en totalvekt på 39,8 millioner tonn (+4,3 prosent). På globalt nivå skapte DACHSER 1648 nye arbeidsplasser i 2017.

For første gang oppnår logistikkleverandøren en omsetning på mer enn 6 milliarder euro, og veksten drives av solid eksportvirksomhet i Europa og en økning i global handel
For første gang oppnår logistikkleverandøren en omsetning på mer enn 6 milliarder euro, og veksten drives av solid eksportvirksomhet i Europa og en økning i global handel

«Vi fulgte systematisk vår vellykkede eksportstrategi for landeveistransport i Europa, og vi fikk ekstra drahjelp fra økningen i global handel», sier Bernhard Simon, CEO for DACHSER SE. «Prisøkning for fly- og sjøtransport hjalp oss med å oppnå en betydelig omsetningsøkning.»

Vi fulgte systematisk vår vellykkede eksportstrategi for landeveistransport i Europa, og vi fikk ekstra drahjelp fra økningen i global handel.

Bernhard Simon, CEO for DACHSER SE

Detaljert forretningsutvikling

I 2017 oppnådde DACHSERs forretningsområde Road Logistics, som består av transport og lagring av industrivarer (European Logistics) og næringsmidler (Food Logistics), en bruttoomsetning på 4,44 milliarder euro (+3,1 prosent). Forsendelser og antall transporterte tonn økte med henholdsvis 2,1 og 3,6 prosent. 
For forretningsområdet European Logistics (EL) har konstant fokus på europeisk eksportvirksomhet i EL-nettverket nok en gang ført til robust vekst. Dette gjelder spesielt for forretningsenheten EL North Central Europe, som rapporterte vekst på imponerende 7,4 prosent, men også for EL France & Maghreb og EL Iberia og den dynamiske veksten i deres logistikkvirksomhet.

DACHSER på kurs for vekst
DACHSER på kurs for vekst

For forretningsområdet Air & Sea Logistics (ASL) har ny driv i virksomheten, kombinert med prisøkning, spesielt for flyfrakt, økt omsetningen med 15,7 prosent til 1,79 milliarder euro. Alle de tre regionale ASL-forretningsenhetene oppnådde en tosifret prosentvis omsetningsøkning, og virksomheten i Asia oppnådde høyest omsetningsvekst med mer enn 20 prosent. Antall forsendelser som forretningsområdet håndterte, økte med 6,7 prosent, mens TEUs og antall tonn økte med henholdsvis 8,5 og 23,3 prosent.
«Luft- og sjøtransport er en flyktig virksomhet med en omsetning som stadig svinger mellom ytterpunktene», sier Simon. «Men vi fokuserer på å sikre bærekraftig lønnsom vekst. Så vi arbeider stadig med å føye sammen de to forretningsområdene, og vi fortsetter med systemintegrasjon.»

Luft- og sjøtransport er en flyktig virksomhet med en omsetning som stadig svinger mellom ytterpunktene», sier Simon. «Men vi fokuserer på å sikre bærekraftig lønnsom vekst. Så vi arbeider stadig med å føye sammen de to forretningsområdene, og vi fortsetter med systemintegrasjon.

Bernhard Simon, CEO for DACHSER SE

Fremtidsrettet investering i nettverk og personell

Til tross for den gunstige drahjelpen, som fortsatte gjennom første kvartal 2018, ser Simon flaskehalser i kapasiteten og en stadig større mangel på sjåfører som de største faktorene som potensielt kan begrense fremtidig vekst.
«Derfor har vårt arbeid for opplæring fått topp prioritet.» I 2017 gjennomførte de 22 første profesjonelle lastebilsjåførene sin opplæring hos DACHSER Service und Ausbildungs GmbH i Tyskland. Samme år startet 106 sjåfører på sin opplæring 35 steder i Tyskland. «Vi ønsker å øke antall sjåførlærlinger hvert år, og vi ønsker å etablere kvalitetskonseptet vårt i andre europeiske land også», sier Simon.
DACHSERs investeringer i nettverkslokaliteter, flåter, teknologi og IT-systemer økte med 5 prosent til 136 millioner euro i 2017. «I fjor utvidet vi kapasiteten i Tyskland voldsomt, spesielt innen næringsmiddelbransjen», sier Simon. DACHSER har annonsert at bedriften har øremerket ytterligere 188 millioner euro til investeringer i 2018, og denne gangen fokuserer de på industrivarer.