Dagens situasjon vedrørende kvalifisert personell innen logistikk

Logistikk er en personellintensiv bransje. Situasjonen på markedet med tanke på kvalifisert personell er i ferd med å stramme seg til, noe som er spesielt merkbart i denne sektoren. Dermed har det å finne, lære opp og beholde personell på lang sikt blitt en stor utfordring. I denne oppdateringen får du en oversikt over den nåværende markedssituasjonen.

Koronapandemien har også påvirket arbeidsforholdene innen logistikk, og forverret den allerede eksisterende mangelen på opplært personell – det gjelder ikke minst yrkessjåfører og lagermedarbeidere. Atskilte arbeidsskift, mer ugyldig fravær og flere forsiktighetstiltak førte til behov for mer personell og utstyr enn før, noe som også kom til uttrykk i personalkostnadene. Yrkessjåførene ble dessuten rammet av stengte restauranter, begrenset tilgang til sanitæranlegg på døgnhvileplasser og forsinkelser på grensene. Til tross for disse ytre påvirkningene klarte DACHSER å opprettholde et høyt kvalitetsnivå under pandemien takket være fremtidsrettet planlegging.

Mangelen på sjåfører fortsetter likevel å være en utfordring både nå og i fremtiden, siden situasjonen på opplæringsmarkedet i transportbransjen også blir mer akutt. Antall søkere og antall opplæringskontrakter som er inngått i transportsektoren, har allerede falt dramatisk. Mange avgangselever foretrekker å fortsette utdanningen sin og/eller studere. Også her påvirker pandemien bransjen: Kontakten med bedriftene er betydelig redusert som følge av koronatiltakene, og yrkesveiledningen ved skolene er dermed redusert til et lavt nivå.

For å motvirke mangelen på kvalifisert personell og for å oppnå bærekraftig medarbeiderlojalitet, investerer DACHSER tungt i opplæring og tar inn unge talenter og videreutvikler medarbeiderne uavhengig av alder. DACHSER investerer også i modernisering av flåtene, digital støtte på turer, helsetilbud og forbedrede arbeidsforhold for å opprettholde prosesskvaliteten.

Dersom du har spørsmål, er du som alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic