«De  sterke alliansene innen logistikk vil fortsette å kjempe mot  korona»

Vi jobber hånd i hånd med kunder og samarbeidspartnere for å holde forsyningskjedene i gang og for å kunne stole på hverandre selv når problemene tårner seg opp – for Bernhard Simon, CEO i DACHSER, er dette helt avgjørende for høstens forretningsdrift i disse koronatider.

Bernhard Simon, CEO i DACHSER.

Når vi ser tilbake på året 2020 om noen år, vil det ikke bare være de utallige videokonferansene vi husker, men også en eller to søvnløse netter. Hvordan skal vi klare å opprettholde evnen til å levere? Hvordan skal vi håndtere forretningsrestriksjoner og nedstengninger? Hvordan forhindrer vi stengte anlegg og beskytter helsen til medarbeiderne våre?

Men vi vil også huske hvordan koronaviruskrisen førte oss nærmere hverandre til tross for den fysiske avstanden. I tett samarbeid med kunder og samarbeidspartnere holder vi forsyningskjedene i gang. I vanskelige tider kan vi stole på hverandre og finne løsninger sammen, og vi gjør det med stort engasjement og stor lidenskap. Det er absolutt noe vi kan være stolte av. Det er rimelig å si at koronaviruskrisen vil etterlate et varig inntrykk på oss alle. 

Godt rustet for høstsesongen

Foreløpig er krisen imidlertid langt fra over. Smittetallet øker over hele verden, og i løpet av høsten forventes situasjonen å forverres igjen for mange land i Europa og Asia. Å drive forretningsvirksomhet denne høsten er beheftet med stor usikkerhet. Likevel er vi godt rustet til å opprettholde tilliten vi har opparbeidet oss når det gjelder kvalitet og service. De sterke logistikkalliansene vil fortsette å være en viktig samfunnspilar etter hvert som koronapandemien fortsetter de kommende månedene.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic