Et fleksibelt nettverk

For komplekse logistikknettverk gjelder følgende: Dess tettere hvert knutepunkt ligger, jo mer robust blir nettverket, og jo større fleksibilitet kan det tilby kunder i alle sektorer – selv i krisetider. Enkelte knutepunkter tar på seg enda flere konsolideringsoppgaver – hos DACHSER er disse kjent som Eurohubs.

DACHSERs Eurohubs fungerte som et solid fundament da Europa ble truffet av koronakrisen
DACHSERs Eurohubs fungerte som et solid fundament da Europa ble truffet av koronakrisen

DACHSERs lastebiler er døgnet rundt på vei mot destinasjoner over hele Europa. Pulsen og tempoet bestemmes av tre Eurohubs. Überherrn, Bratislava og Clermont-Ferrand. Ved disse knutepunktene samler DACHSER opp den generelle frakten for alle europeiske rutetjenester når det ikke finnes noen direkte rute. Hver kveld er det hektisk aktivitet både på hovedkontoret og på lageret, med varer som kommer og går hele tiden. Aktiviteten ved disse europeiske knutepunktene handler primært om å forsyne hele det europeiske nettverket. "Eurohubs er non profit-sentre uten egen kundebase. Deres eneste formål er å koble alle europeiske avdelinger sammen ved hjelp av en finmasket transportplan", forklarer  Jens Lengefeld, Head of Partner Hub & Traffic Organization hos DACHSER. Lengefeld legger til at dette gjør det mulig for DACHSER å tilby de europeiske kundene merverdi ved å gjøre det mulig for dem å nå frem til enhver destinasjon i Europa raskt, uansett hvor den måtte være. Avstanden avgjør om leveransene blir utført på 24, 48 eller 72 timer.

Integrerer alle europeiske destinasjoner

"Å oppnå fremragende forretningsdrift og planlegging innen nettverksstyring er den eneste måten å levere de nødvendige nivåene på når det gjelder kvalitet, service og ansvar", sier Michael Schilling, medlem av DACHSERs Supervisory Board og sjefsarkitekt for DACHSERs europeiske nettverk. "Målet vårt er å konsolidere forsendelsene selektivt og systematisk slik at vi kan knytte våre Eurohubs enda bedre sammen, utvide dem og integrere alle de europeiske regionene. Slik kan vi utnytte kapasiteten bedre og dermed styrke lønnsomheten og den miljømessige bærekraften til transportene våre", fortsetter han.

Überherrn ble DACHSER-nettverkets første Eurohub i 2002. Beliggenheten på den fransk-tyske grensen gjorde det raskt til et viktig knutepunkt for begge land og de europeiske målmarkedene deres. I 2011 ble mulighetene i Øst-Europa utvidet da det ble opprettet en ny Europhub i Bratislava. Samme år ble det også åpnet en Eurohub i Clermont-Ferrand, hvilket gjorde at DACHSER kunne realisere strategien om å skape en omfattende europeisk dekning med garanterte transittider ved hjelp av tre Eurohubs. "De sentralt administrerte Eurohubs er selve ryggraden i det europeiske logistikknettverket", sier Lengefeld.

"Å oppnå fremragende forretningsdrift og planlegging innen nettverksstyring er den eneste måten å levere de nødvendige nivåene på når det gjelder kvalitet, service og ansvar." Michael Schilling, medlem av Supervisory Board hos DACHSER

DACHSERs europeiske nettverk styrkes av de ca. 2450 innenlandske og 1400 euronasjonale direktelinjene mellom avdelingene – en styrke som forsterkes enda mer av Eurohubs og forbindelsen mellom alle de europeiske regionene som disse legger til rette for. "Vi hjelper avdelinger som har få direkteruter ved å tilby en transportplan som er nøye planlagt ned til minuttet. Dermed kan de tilby kundene sine samtlige eksportdestinasjoner", sier Lengefeld. Han legger til at utvidelsen av Clermont-Ferrands portefølje til å omfatte for eksempel import- og eksporttransporter, løftet dette franske knutepunktet til å bli et knutepunkt for hele Europa. Det gjør det i sin tur til et spesielt viktig knutepunkt for franske kunder med europeiske destinasjoner, samt for europeiske kunder med målmarkeder i Frankrike.

DACHSERs sentralt administrerte Eurohubs er selve ryggraden i det europeiske logistikknettverket
DACHSERs sentralt administrerte Eurohubs er selve ryggraden i det europeiske logistikknettverket

Ser det store bildet

Lengefeld sier at de ulike aktørene i nettverket alltid må se utover sine egne lokasjoner, og at de må prøve å se det store bildet: "Hovedkontoret i Kempten gir lederne for Eurohub’ene klare regler og retningslinjer, noe som skaper en balanse mellom nettverkets interesser og knutepunktets interesser." Som non profit-sentre må Eurohubs alltid betjene hele nettverket og levere det høye kvalitetsnivået som dette krever. Kundene drar ikke bare nytte av påliteligheten til systemet. I et nettverk som er optimalisert ved hjelp av Eurohubs, kan de nemlig også spare kostnadene ved regionale lagre samtidig som de kan levere til mange land med faste transittider.

Koronapandemien, med forsyningskjeder som igjen og igjen ble forstyrret og av og til var helt ødelagt, gjorde det å opprettholde balansen i nettverket til en reell utfordring, men også til en mulighet. "Under den månedslange krisen tidligere i år utgjorde Eurohubs det solide fundamentet", forteller Lengefeld. "De overtok tonnasje fra avdelingene da disse ble tvunget til å stanse den direkte transporten praktisk talt over natten på grunn av redusert forretningsaktivitet. Dermed kunne nettverket fortsatte å betjene kundene på en god måte – uten å gå på akkord med kvaliteten eller å måtte ty til ekstraordinære prisforhøyelser. Nettverket kan stole på at Eurohub’ene alltid holder tingene i gang, raskt og effektivt, og alltid med de samme høye kvalitetsstandardene."

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic