«Golden week» i Kina 2021: Effekt på logistikken

«Golden Week»-ferien i Kina er rett rundt hjørnet. I denne oppdateringen finner du all informasjon du trenger samt markedsprognoser.

Hva er «Golden Week»?

«Golden Week» er en ukelang ferie i Kina. Den starter 1. oktober, som er landets nasjonaldag, og varer til 7. oktober. Normal drift gjenopptas 8. oktober.

Hva er det som skjer under «Golden Week»?

I den syv dager lange ferien vil nesten alle bedrifter, fabrikker og offentlige etater holde stengt eller ha redusert bemanning. Det innebærer at produksjonen vil bli redusert eller at den stopper opp fullstendig. Flyplasser, havner og lagre vil operere med begrenset kapasitet, mens tollkontorene vil være stengt.

DACHSERs avdelinger i Kina vil være stengt fra 1. til 7. oktober.

Hvordan påvirker «Golden Week» transporten?

Rushet før ferien starter vanligvis 3–4 uker før den nasjonale ferien 1. oktober, når utskiperne setter fart på produksjonen for å supplere lagrene og sende lasten ut av Kina før den lange pausen.

Sjøfrakt

Siden kapasiteten er sterkt begrenset, vil det påvirke den normale eksporten og importen. Rederiene kansellerer ofte avganger for å justere tjenestene etter den lave etterspørselen i markedet. Enkelte transportører kanseller avganger så tidlig som i uke 38, og tar ikke opp igjen normal drift før i uke 42. I år er situasjonen svært dynamisk både på grunn av stor overbelastning av havnene og de tjenesteforstyrrelsene som allerede eksisterer. Rederier kan ikke avlyse seilaser uten gyldig grund, og tilbudet av transporttjenester kan variere for de forskjellige rederiene og rutene. Du er velkommen til å kontakte din lokale DACHSER-representant for mer informasjon.

Hvis du har innkommende forsendelser, bør du sørge for at de blir hentet før ferien for å unngå unødvendige kostnader knyttet til lagring eller tilbakeholdelse.

I dag er sjøfraktmarkedet kraftig påvirket med overbelastede havner, forsinkelser og mangel på utstyr. Tyfonen Chanthu som herjet nylig, forverret situasjonen ytterligere med ekstreme værforhold, og tvang store havner, inkludert Shanghai og Ningbo, til å holde stengt i flere dager. Plassmangelen er fortsatt kritisk, og ratene kan stige ut året. Det er nødvendig å bestille 6–8 uker på forhånd for å sikre plass.

Luftfrakt

Når det gjelder luftimport, er det bare forsendelser med melding om forhåndsbestilling som vil bli håndtert. Kinesiske tollstasjoner kommer ikke til å utføre importklarering i ferien. Det er dermed ikke sikkert at importforsendelser vil bli behandlet i tide.

Når det gjelder lufteksport, foreslår vi at dere sender bestillinger eller instruksjoner til oss så tidlig som mulig før «Golden Week». Tidsfristen for økonomiske ordrekvantum er 29. september kl. 12 lokal kinesisk tid. For hasteordre er tidsfristen 30. september kl. 12 lokal kinesisk tid.

Slik tilfellet ofte er, vil luftfraktplassen være svært begrenset og det vil være stor etterspørsel etter utstyr i perioden før ferien. I år kommer forsyningskjeder til å oppleve store utfordringer på grunn av konstant kapasitetsmangel, den alvorlige forstyrrelsen på lufthavnen Shanghai PVG med mangel på bakkehåndteringspersonell og overbelastning av alle andre kinesiske flyplasser. Denne situasjonen vil uunngåelig føre til lengre leveringstider og høyere rater.

Jernbanetransport

For vestgående LCL-forsendelser vil siste avgang før «Golden Week»-ferien være i uke 39, og tjenesten vil gjenopptas i uke 42. Andre regelmessige tjenester vil ikke bli påvirket, men er avhengig av kapasitet og tilgang på utstyr. Kinesiske tollstasjoner vil holde stengt fra 1. til 3. oktober og ha lav bemanning fra 4. til 7. oktober. Tollklareringen vil muligens ikke bli utført i tide på grunn av personellbegrensninger.

Erfaringen tilsier at ordretoppen inntreffer to uker før ferien. Til tross for rushet før ferien er kapasiteten i september i år allerede veldig knapp. Som følge av dette ventes ratenivået for oktober å øke på grunn av stor etterspørsel.

Våre anbefalinger

Toppsesongen om høsten vil følge umiddelbart etter «Golden Week». Dermed er den nåværende markedssituasjonen veldig spent. Vi anbefaler derfor langsiktig planlegging og forhåndsbestilling for å unngå forstyrrelser i forsyningskjeden, selv etter «Golden Week». Du bør vurdere følgende:

  • Kommuniser behov og forsendelsesfrist til oss, slik at vi kan tilby deg den løsningen som passer best for budsjettet ditt.
  • Forbered en nøyaktig forsendelsesprognose i god tid for å kunne planlegge langsiktig.
  • Legg inn bestillinger så tidlig som mulig – jo tidligere du bestiller, dess større er sjansen for at du kan sikre deg plass.
  • Følg med på de siste markedsnyhetene. Dette vil gjøre det mulig for deg å planlegge proaktivt og reagere på plutselige endringer i tide.

Hvis du har spørsmål, er du som alltid velkommen til å kontakte din lokale DACHSER-representant.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic