Incoterms – et felles språk

Hvem skal betale frakten? Når overgår risikoen fra selger til kjøper? Hvem har ansvaret for å tegne forsikring? Dette er noen av spørsmålene man kjenner svaret på etter å ha lært om Incoterms. Det er imidlertid ikke bare-bare å bli klok på alle Incoterms. Derfor kan det lønne seg med litt hjelp langs veien mot å bli en kyndig logistikkoperatør.

Foto: Brødrene Dahl AS
Foto: Brødrene Dahl AS

22. oktober ble det avholdt et foredrag om Incoterms for både logistikklærlinger og -ansatte hos Brødrene Dahl, en langvarig kunde hos DACHSER Norway. Foredraget ble ledet av Joakim Johansen, Administration Manager European Logistics Vinterbro, som etter flere år i spedisjonsbransjen vet hva som skal til for å forstå hvordan logistikkens verden henger sammen. 

«Incoterms er interessant fordi de fungerer som et slags felles språk som skal gjøre det enkelt for alle parter å få til god handel. Fordi man transporterer gods fra mange forskjellige land, som alle bruker forskjellige språk, har man tenkt at det går an å gjøre transportprosessen lettere ved å bruke enkelte standarder for hvem som eksempelvis skal betale frakt, hvem som sitter med risiko og så videre,» forklarer Joakim.

På forespørsel fra Brødrene Dahl for tre år siden startet DACHSER Norway å avholde et foredrag om Incoterms som en del av Brødrene Dahl AS sitt Logistikkakademi. Det viste seg å være så vellykket at samarbeidet har fortsatt hvert år siden.

«Mange av oss som jobber med logistikk har nok søkt mot denne bransjen fordi vi er praktisk anlagte mennesker. Vi liker å se resultater av arbeidet vårt her og nå. Å bare lese en brosjyre om Incoterms-betingelsene blir fort veldig teoretisk. Så at noen med høy kompetanse rundt dette temaet kommer til oss og holder et praktisk rettet kurs, hvor det formidles eksempler fra den virkelige verden, gjør det mye mer inspirerende og lærende for oss enn om vi skulle ha sittet og lest oss opp på Incoterms selv. DACHSER møter oss på vår banehalvdel, noe som gjør det meget inspirerende for oss. Dette har stor verdi, og vil gi oss relevant kompetanse,» forteller Ingar Bystrøm, Logistikkdirektør hos Brødrene Dahl.

Kunnskapsutveksling

Hos både DACHSER og Brødrene Dahl verdsetter man evnen til å tenke utover sitt eget arbeidsområde, og til å hjelpe hverandre der man kan. Dette innebærer at deres medarbeidere er opptatt av å utveksle kunnskap og bidra til hverandres utvikling. Logistikkakademiet, et utdanningsløp for fagbrev i jobb hvor Incoterms er et av fagområdene, er et konkret eksempel på dette. Ved å sette av tid til å lære bort viktig kunnskap, blir alle som deltar bedre rustet til å håndtere diverse oppgaver, og til å dele kunnskapen videre.

"Brødrene Dahl har stort fokus på at medarbeiderne deres får en helhetsforståelse av forretningen deres. Derfor er Incoterms noe bedriften ønsker at de ansatte skal forstå. Det ser vi også her hos DACHSER på Vinterbro. Én ting er å være god i det man jobber med, men det er en veldig stor fordel å ha dannet seg en generell forståelse for det som foregår andre steder også. På denne måten kan vi jobbe som en enhet. Derfor har jeg også undervist folk i Incoterms her i huset," sier Joakim.

 

Foto: Brødrene Dahl AS
Foto: Brødrene Dahl AS

Logistikkakademiet hos Brødrene Dahl

Det var flere faktorer som dannet motivasjonen for å starte Logistikkakademiet. Én av dem var at flere av medarbeiderne hos Brødrene Dahl ga uttrykk for at de ønsket å formalisere kompetansene sine i form av skriftlig dokumentasjon. En annen var å kunne tilby unge logistikktalenter hjelp på veien mot et fagbrev, og en tredje var muligheten til å heve det generelle kompetansenivået om logistikken i hele bedriften, inkludert betydningen av frakt- og leveringsbetingelser. 

«Vi kjøper varer fra hele verden, og handelsbetingelser varierer veldig. Via Incoterms-kurset får vi hevet det generelle kompetansenivået på frakt- og leveringsbetingelser og flere kan dermed foreta faglige vurderinger som vi kan jobbe utfra,» forklarer Ingar.

Christian Rønningen er lagerrmedarbeider hos Brødrene Dahl og var en av kursdeltakerne i år. Han er i gang med å ta fagbrev i logistikk og har et mål om å hele tiden bedre sin forståelse for logistikk. Han mener Incoterms er meget viktig å kjenne til.

«Alle er jo borti varer, men folk på varemottak, som får inn masse varer, burde ha en generell forståelse for hva slags fraktmåte vi benytter oss av. Jeg har selv jobba en del med eksport, og da har jeg erfart at det er veldig nyttig å skjønne hvordan vi sender og tar imot varer.»

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic