Informasjonssikkerhet hos DACHSER

Informasjon som ikke er beskyttet godt nok, representerer en betydelig risikofaktor – til og med en risiko som truer selskapets eksistens, ettersom den utgjør et mål for stadig hyppigere cyberangrep. Logistikken er spesielt avhengig av velfungerende IT på mange punkter, og derfor er pålitelige og sikre forsyningskjeder viktigere enn noen gang. Beskyttelse av, og tillit til, dataene dine har derfor topp prioritet hos DACHSER.

Det foregår stadig flere målrettede og profesjonelle hackerangrep i form av såkalte løsepengeangrep. Hackere trenger inn i bedriftens IT-systemer gjennom sikkerhetssårbarheter, krypterer viktige data som ansattinformasjon eller økonomiske data, truer med å publisere sensitive data og krever løsepenger i bytte mot nøkkelen. I tillegg til løsepengene fører dette til høye kostnader med å gjenopprette IT-systemene etter angrepet. Jo større betydning den digitale delen av et selskap har, jo større er trusselen i form av verdi.

Logistikk er blant bransjene som er spesielt avhengig av fungerende IT: Meget komplekse og svært optimaliserte verdikjeder kan bare fungere i en digitalisert verden hvis den tilhørende informasjonen også behandles kontinuerlig, riktig, konfidensielt og i samsvar med globale juridiske krav parallelt med vareflyten. Derfor har betydningen av informasjonssikkerhet også økt betydelig innen logistikk de siste årene.

DACHSER innser dette og tilbyr derfor et høyt nivå av informasjonssikkerhet, som også er kjerneoppgaven til den nye Executive Unit IT & Development. DACHSER IT var også en av de første leverandørene av logistikktjenester som ble sertifisert til ISO/IEC 27001, en ledende internasjonal standard for ITMS (Information Security Management Systems) og dermed den viktigste cybersikkerhetssertifiseringen.

I tillegg tar DACHSER organisatoriske, tekniske og bygningsmessige grep for å beskytte kundedata, investerer regelmessig i sikkerheten til egne systemer og gjennomfører årlige revisjoner for å opprettholde det høye sikkerhetsnivået og fornye sertifiseringene. Organisatoriske aspekter inkluderer foranstaltninger for å sikre konfidensialiteten med tredjeparter, retningslinjer for IT-brukere, sikker tilkobling av mobile arbeidsstasjoner, implementering av lovgivning om IT-sikkerhet og personvernforordningen (GDPR), og en omfattende beredskapsorganisasjon mellom IT og drift. Tekniske tiltak omfatter: Virusbeskyttelse, spamforsvar, sikkerhetsanordninger, nødplanlegging og regelmessig sikkerhetskopiering av alle driftskritiske data. Drift av uavhengige og toppmoderne parallelle datasentre, en høy sikkerhetsstandard hos avdelingene og backup-systemer som sikrer strømforsyningen til desentralisert IT, er blant de bygningsmessige tiltakene DACHSER implementerer for å sikre at informasjonssikkerheten holder et høyt nivå.

Kundedataene hos DACHSER blir først og fremst beskyttet ved kryptert overføring på alle tilgangsruter og er underlagt tilgangskontroll for å beskytte mot uautorisert visning eller manipulering.

Med disse omfattende tiltakene forhindrer vi økonomisk skade, beskytter oss selv og kundene våre mot systemfeil og hackerangrep, og tilbyr sikker og pålitelig håndtering av dataene dine langs hele transportkjeden.

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic