Hvordan holder man hodet over vann i en uforutsigbar hverdag?

Armend Krasniqi, General Manager European Logistics Vinterbro

Man må være på tå hev og holde begge hendene på rattet. Det mener Armend Krasniqi, General Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro.

Nesten alle bedrifter har fått kjenne på presset fra koronakrisens følger i større eller mindre grad. Heldigvis lever vi i et samfunn hvor folk viser solidaritet og er villige til å hjelpe hverandre når det virkelig gjelder. Dette er også tilfellet hos logistikkleverandøren DACHSER Norway, som har klart seg gjennom hele perioden uten permitteringer.
 

Det har allerede nesten gått et år siden koronapandemien traff Norge. Alles hverdag ble snudd på hodet, og hele logistikkbransjen fikk smake på hva ordet «krisehåndtering» innebærer. Hvordan går man egentlig fram når en krise som denne rammer? Vi har snakket med Armend Krasniqi, General Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro om hvordan han og hans team suksessfullt har navigert seg gjennom krisen.

La oss spole tiden tilbake til da de første restriksjonene ble innført. Hva skjedde da?

Utover våren 2020 startet vi å se begrensninger innen infrastruktur, og at det kunne bli utfordrende å få vareforsyningen til å fungere. Da ble vår prioritet å holde alt det operasjonelle gående, og å opprettholde vår høye kvalitet. Deretter så vi at volumene begynte å dale, noe som fikk oss til å fokusere ekstra på å holde alle kostnader nede. Utfordringen ble dermed å skulle administrere kostnadene våre i forhold til det midlertidige fallet i forretningsaktivitet som vi opplevde, samtidig med å sørge for at alle våre ansatte og samarbeidspartnere ikke ble berørt.

Hvordan klarte dere dette?

Det finnes ikke noe ‘one man show’ når noe slik som dette skjer. Vi har løst utfordringer som et team. Mer konkret så brukte vi mye mer ferie i april, mars og mai enn det vi ellers gjør fordi det var mindre aktivitet enn normalt. Videre begynte vi å avvike sommerferien tidlig, slik at vi ble færre folk per avdeling i den stilleste perioden. På den måten, så kunne vi heller forskyve det sånn at vi ikke kom til å ha mange på ferie på høsten når det vanligvis er ekstra mye å gjøre. Så var vi heldig med at volumet økte kraftig mot høsten når vi hadde alle ansatte tilgjengelige.

Hva har vært den største utfordringen i løpet av denne perioden?

Uforutsigbarheten. At alt skjer så fort. Du kan planlegge noe, men så må du hele tiden skifte retning. Målet kan være det samme, men planene for å nå målene må hele tiden tilpasses situasjoner som oppstår og det krever stor fleksibilitet av alle for at vi skal nå målene våre. Plutselig eksploderer det med høye volum, så en uke senere på de samme dagene så kan du oppleve en kjempe reduksjon. Dette gjør at man må planlegge i nuet. Vi er jo vant til å planlegge i forkant, men nå må vi iverksette tiltak på veldig kort varsel som følge av sterkt vekslende godsmengder i tillegg til myndigheters varierende retningslinjer. Vi må være på tå hev og holde begge hendene på rattet hele tida.

Interview with: Armend Krasniqi

General Manager European Logistics Vinterbro

Hvordan har dere holdt hjulene i gang?

Vi er en del av et stort nettverk. Så alle de tiltakene vi implementerte på Vinterbro er også tiltak som hele nettverket har implementert for å opprettholde god produksjon og høy kvalitet. Å ha et solid og fleksibelt nettverk i ryggen har gjort at vi kan utvikle og eksekvere effektive planer for krisehåndtering.

Hvilke erfaringer er de viktigste du har gjort deg?

Vi ser at våre kontoransatte kan fungere hjemmefra. At vi kan gjennomføre mange møter digitalt. Møter som før har tatt veldig mye lenger tid, og krevd at mange mennesker er fysisk til stede. Fordi korona har truffet alle uansett nasjonalitet, lokasjon, arbeidsområde og så videre, så har det blitt dannet et unikt samhold. Vi har alle stått overfor den samme utfordringen, og alle har måttet bidra til en slags felles dugnad. Så selv om vi har vært fra hverandre rent fysisk, så kan man si at vi har delt like mye informasjon, og at vi har vært like mye til stede for hverandre som før, bare på en annen måte.

Hvordan kommer du til å huske perioden med tanke på å lede kollegaene dine på Vinterbro?

Jeg vil huske at informasjon var ekstremt viktig under hele perioden. Det er viktig å gjøre folk trygge i en situasjon som egentlig er ganske uforutsigbar. Det å jobbe i nuet samtidig med å jobbe mot et langsiktet mål krever fleksibilitet. Krisen har vist oss at logistikk er en ‘people business’. Alle de tiltakene vi har innført hadde ikke fungert dersom folk ikke hadde vært fleksible og gitt det lille ekstra. Det er menneskene bak logistikkprosessene som avgjør om vi lykkes eller mislykkes. Ikke kun som en bedrift, men også som et fellesskap når man tenker på hvor viktig velfungerende forsyningskjeder er for samfunnet.

Takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. 

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic