Kundetilliten er styrket: DACHSER er fornøyd med årets resultater

Logistikkleverandøren opplevde nærmest ingen nedgang i omsetningen i 2020, da det sterke andre halvåret veide opp for de negative konsekvensene nedstengningene i Europa i april og mai førte med seg.

DACHSER kan se tilbake på et vellykket 2020, et år preget av lojalitet og et klima av gjensidig tillit mellom logistikkleverandøren og selskapets kunder og transportpartnere. DACHSERs samlede nettoomsetning utgjorde 5,61 milliarder euro, et lite fall på 0,9 prosent sammenlignet med året før.

Nærmest ingen nedgang i omsetningen i 2020, da det sterke andre halvåret veide opp for de negative konsekvensene nedstengningene i Europa i april og mai førte med seg
Nærmest ingen nedgang i omsetningen i 2020, da det sterke andre halvåret veide opp for de negative konsekvensene nedstengningene i Europa i april og mai førte med seg

"Vi har holdt vårt løfte om å være et stabilt holdepunkt under koronakrisen", sier DACHSERs CEO Burkhard Eling. "Den enorme oppmuntringen fra kunder og partnere har vært en stor motivasjonskilde. Vi vil gjerne rette en særlig takk til de ansatte og alle de som kjører på vegne av DACHSER, da det er de som gjorde fjoråret så vellykket. Til tross for ekstrabelastningen som koronapandemien førte med seg var prestasjonene deres bemerkelsesverdig, og de påtok seg det ansvaret som alltid følger med det å ha en kritisk samfunnsfunksjon."

DACHSER holdt kundenes globale forsyningskjeder i gang uten avbrudd og utviklet fleksible løsninger for kapasitetsflaskehalsene, spesielt for interkontinentale transporttjenester. Samtidig beskyttet selskapet helsen til sine medarbeidere og støttet sine mangeårige samarbeidspartnere i Europa.

I motsetning til nedgangen på 2,2 prosent innen forretningsenheten Road Logistics, kunne forretningsenheten Air & Sea Logistics notere en vekst på 5,2 prosent. Forretningsenheten nøt godt av å ha sin egen charterkapasitet for flytransport samt de høye fraktprisene for interkontinental transport. På konsernnivå falt antall forsendelser med 2,5 prosent til 78,6 millioner mens tonnasjen falt med 2,9 prosent til 39,8 millioner tonn.

Vi har holdt vårt løfte om å være et stabilt holdepunkt under koronakrisen.

Burkhard Eling, CEO hos DACHSER

"Etter et solid første kvartal førte nedstengningene i mange europeiske land enkelte ganger til drastisk nedgang i landtransporten", sier DACHSERs CEO Eling. "Det var imidlertid en klar bedring i juni, med volumer som lå mer eller mindre konsekvent over 2019-nivå. Forretningsmodellen vår har bevist at den tåler kriser, samtidig som den viser sterkt vekstpotensial og stor tilpasningsevne", tilføyer Eling med stolthet.

Forretningsutviklingen i detalj

DACHSERs forretningsenhet Road Logistics – som består av transport og lagerhold av industri- og forbruksvarer (European Logistics) samt mat (Food Logistics) – mistet heller ikke noe av vekstmomentet i 2020. Likevel var det, selv ved utgangen av året, umulig å kompensere for reduksjonene i det europeiske volumet som følge av nedstengningene i april og mai. Det var European Logistics-forretningsenhetene i Frankrike og på den iberiske halvøya som ble hardest rammet. Dette førte til at konsernets nettoomsetning for forretningsenheten Road Logistics falt med 2,2 prosent til rundt 4,5 milliarder euro.

Mens forretningenheten European Logistics opplevde et fall på 3,2 prosent til 3,52 milliarder euro, økte DACHSER Food Logistics inntektene til 982 millioner euro, en økning på 1,9 prosent. Denne forretningsenheten opplevde et relativt turbulent 2020, som på den ene siden var preget av panikkjøp i supermarkedene, og på den andre av gjentatte nedstengninger innen bransjene catering, reiseliv og arrangementer i Tyskland. Likevel klarte forretningsenheten å kompensere for nedgangen i forsendelser i disse sektorene ved å skaffe nye kunder, og ved å sikre større omsetning fra matbutikker. I løpet av året økte DACHSER Food Logistics tonnasjen med 1,6 prosent.

Omsetningen for forretningsenheten Air & Sea Logistics nøt godt av kapasitetsmangelen innen fly- og sjøtransport og den tilsvarende økningen i fraktratene i 2020. Forretningsenheten ble holdt oppe av virksomheten i Asia, og økte inntektene med 5,2 prosent til totalt 1,2 milliarder euro. "Vi reagerte raskt på flaskehalsene i flytransportkapasiteten ved å chartre fly for å utvide vår egen kapasitet, først for medisinsk utstyr, og senere også for å transportere andre varer for kundene. Totalt hadde vi rundt 150 charterfly mellom Europa, Asia og USA i løpet av 2020", forteller Eling. Sjøtransportsituasjonen var ikke noe bedre, med knapp kapasitet og akutt mangel på tomme containere. Dette førte til et volatilt marked og stigende fraktrater. LCL-rutene, kjent som "less than a container load", dro særlig nytte av denne utviklingen. "På bakgrunn av det store potensialet vi ser for denne premiumtjenesten, tar vi sikte på å forbedre hyppigheten, kapasiteten og kvaliteten på LCL-rutene våre ytterligere og fortsette med å koble dem sømløst til det europeiske stykkgodsnettverket vårt", forteller Eling.

Eling understreker at DACHSER nektet å la koronakrisen diktere selskapets handlinger. Det gjelder både generasjonsskiftet i hovedstyret – som ble forberedt i 2020 og gjennomført 1. januar 2021 – og planleggingen av investeringer. "I fjor investerte vi 142,6 millioner euro i det globale logistikknettverket vårt. I år øremerker vi rundt 190 millioner euro for å skape ekstra kapasitet innen kontraktlogistikk og jobber videre med digitaliseringsprosesser og forretningsmodeller." Den nyopprettede enheten IT & Development ledet av Chief Development Officer Stefan Hohm vil ha en fremtredende rolle i denne forbindelse.

Ifølge Eling gir den høye egenkapitalandelen på 61,6 prosent, og aksjonærenes tydelige trofasthet overfor det familieeide selskapet, DACHSER den støtten selskapet trenger for å fortsette sin velprøvde vekstpolitikk ved å trekke på egne ressurser. I tillegg har koronakrisen forsterket DACHSERs engasjement når det gjelder opplæring, spesielt for sjåfører og logistikkmedarbeidere, hvilket ligger dypt forankret i bedriftskulturen. På tross av begrensningene som fulgte med koronaviruskrisen, begynte 625 nye lærlinger og studenter på dobbelgradsprogrammer hos DACHSER i Tyskland i 2020.

"Målet vårt er å opprettholde selskapets sterke sider samtidig med å styrke dens smidighet. Vi fremskynder med andre ord integreringen av nettverkene våre og innføringen av digital teknologi for bruk på områder som maskinlæring eller 'swap body localization'. Vi kommer også til å trappe opp arbeidet på området bærekraft og klimavern", sier Eling. "I løpet av de neste to årene har vi tenkt å starte med å utvide områdene hvor vi tilbyr DACHSER Emission-Free Delivery til minst elleve europeiske byer, samtidig som vi vil ta i bruk flere elektriske lastebiler og elsykler. I tillegg gir vi som medlem av den tyske hydrogen- og brenselcelleforeningen aktiv støtte til forskning på, og testing av, lastebiler drevet av brenselcellemotorer."
 

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic