Luftfrakt: Situasjonen på Shanghai Pudong flyplass (PVG)

Vi gir deg et overblikk over dagens situasjon på Shanghai Pudong flyplass (PVG) i Kina.

Flyplassen

  • Bakkehåndteringskapasiteten på PVG ligger for tiden på ca. 60-70% av det normale nivået, og forventes ikke å stige i de kommende ukene.
  • På grunn av koronarelaterte restriksjoner pålagt av den kinesiske regjeringen, opplever alle kinesiske flyplasser problemer knyttet til manglende arbeidskraft i forhold til bakkehåndtering. Alternative flyplasser i PVG, inkludert Beijing (BJS) og Zhengzhou (CGO), står overfor flaskehalser når det gjelder håndtering av gods på flyplassene.
  • Når det gjelder innkommende trafikk til Kina, er det overbelastningsproblemer på store eksportflyplasser, inkludert Amsterdam (AMS), Liège (LGG), Paris (CDG), Frankfurt (FRA), Hahn (HHN) og Chicago (ORD). Disse flyplassene, som har et betydelig volum av eksportforsendelser til Kina, står overfor problemer med fulle lagre hos speditører, håndteringsagenter og flyselskaper på grunn av fortsatt opphopning av last som ikke kan flys til Kina til forventet tid.

PVG-situasjonens effekt på logistikkmarkedet  

  • PVG-hendelsen har en uheldig effekt på det globale logistikk- og transportmarkedet.
  • Situasjonen påvirker ikke kun bestemte speditører eller en enkelt flyplass, men hele bransjen, inkludert avsendere, speditører, flyplasser, flyselskaper og bakkehåndteringsselskaper.
  • Det oppleves nå betydelige utfordringer på grunn av etterslepsituasjonen ved både import og eksport. Dette får konsekvenser for hele den globale forsyningskjeden.
  • Noen speditører har midlertidig sluttet å akseptere ekstra fraktvolum på grunn av mangel på lastekapasitet og store etterslep.
  • Som følge av mangelen på kapasitet stiger etterspørselen efter luftfrakt. Den økte etterspørselen skyldes også det overbelastede markedet for sjøfrakt og rushtiden opptil den kinesiske Mid-Autumn Festival og Golden Week-ferien.
  • Høysesongen er rett rundt hjørnet, og den økte produksjonen fra mote- og sportsindustrien samt nye lanseringer fra elektronikkprodusenter øker etterspørselen etter kapasitet dramatisk. Vi forventer at veksten i etterspørselen ikke vil endre seg før mot slutten av 2021.
  • Som et resultat av det ovennevnte vil situasjonen i flyfraktmarkedet forbli ekstremt anspent, og prisene vil sannsynligvis øke ytterligere i tredje kvartal og utover. For tiden forblir DACHSER's nettverksfunksjoner for flyfrakttransporter robuste og motstandsdyktig, og vi jobber hele tiden for å holde det slik.

Hvis du har kommende forsendelser til og fra Kina, kan du kontakte din lokale DACHSER-representant så vi sammen kan planlegge og minimere eventuelle forsinkelser langs forsyningskjeden din.

Hvis du har spørsmål, er du som alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic