Luftfrakt: Situasjonen på flyplassene PVG, HKG og FRA

Markedsforholdene for luftfrakt fortsetter å være utfordrende etter Kinas ferieuke «Golden Week». Med denne oppdateringen gir vi deg en kort oversikt over de store luftknutepunktene våre i Kina og Tyskland.

Shanghai PVG og andre flyplasser i Kina:

 • Eksportetterspørselen fra Kina økte med 30 % i løpet av Golden Week sammenlignet med de foregående ukene. Overbookingen fortsetter etter ferien.
 • På flyplassen Shanghai PVG ligger kapasiteten for bakketjenestene på 60–70 % av normalen.
 • Alternative flyplasser i Kina som Zhengzhou (CGO), Beijing (PEK) og store flyplasser i Sør-Kina er under press, og derfor finnes det knapt alternative ruter.
 • De fleste transportører tilbyr ikke ekstra kapasitet verken vestover eller østover, så det er knapt med plass og prisene holder seg på et høyt nivå.
 • I Hongkong (HKG) har luftfraktmarkedet blitt forstyrret av to tyfoner på syv dager. Mange flyvninger har blitt kansellert på grunn av dette og gjenopprettingsprosessen er i gang.
 • På toppen av de ugunstige værforholdene ble det rapportert om covid-tilfeller hos det største handlingselskapet på flyplassen i Hong Kong, noe som førte til redusert kapasitet på bakketjenestene og enda flere innstilte flyvninger.

Frankfurt flyplass (FRA):

 • På flyplassen i Frankfurt står Frankfurt Cargo Services (FCS), det største handlingselskapet i Frankfurt, for tiden overfor store problemer med importhåndteringen. Tilgangen på utstyr er begrenset, noe som har gitt et lite etterslep.
 • En endring i tollprosessen som krever fullstendig og korrekt innsending av data fra flyselskapene for å unngå enkeltvis håndtering av hver forsendelse, har ført til forsinkelser i godshåndteringen.
 • Enkelte flyselskaper har ennå ikke fullt ut implementert de nødvendige justeringene. Det har ført til at et økende antall forsendelser må håndteres i en «manuell» prosedyre, med massive etterslep som resultat.
 • Situasjonen ved FCS blir langsom bedre, men det må forventes at det vil ta ca. 8–10 dager å få unna etterslepet.
 • I mellomtiden gikk tollmyndighetene med på å suspendere den nye prosessen midlertidig frem til slutten av denne måneden.
 • Dermed kan nyankomne forsendelser håndteres med bare begrensede forsinkelser.
 • Andre handlingselskaper i Frankfurt rapporterer også om en kritisk situasjon og har allerede iverksatt tiltak som kortere leveringstider for eksport.

DACHSERs luftfraktnettverk holder seg robust og fleksibelt, og vi jobber iherdig for å opprettholde stabiliteten. Hvis du har spørsmål, er du som alltid velkommen til å kontakte din lokale representant for DACHSER.

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic