Margret brenner for å hjelpe

Utdanning er en viktig del av barns vei til en bedre og mer selvstendig tilværelse. 24 år gamle Margret Hans gjør en viktig jobb og brenner for at Sanfolkets barn får tilgang til utdanning. Dette er en del av arbeidet DACHSER og barnehjelpsorganisasjonen Terre des hommes har vært engasjert i siden 2015.

Margret Hans

Nedstengningen som følge av koronaviruset var krevende for innbyggerne i Namibia. Sanfolkets skolebarn ble rammet hardest. Siden de ikke har tilgang til internett, ble det umulig for mange av dem å delta i nettundervisningen. Dette forsterket ulikhetene som allerede finnes i utdanningssystemet, samt i alle andre aspekter av livene deres.

Derfor ble ungdom fra lokalsamfunnene med i et frivillig program for å hjelpe Sanfolkets elever med skolearbeidet under nedstengningen. Prosjektet er sponset av DACHSER og Terre des hommes’ lokale partnerorganisasjon. En av de frivillige er 24 år gamle Margret Hans, som selv ble sponset gjennom et liknende prosjekt, og som med hjelp fra DACHSER og Terre des hommes fullførte læretiden sin i reiselivsbransjen.

Ustoppelig, selv i en krevende tid

Som følge av nedstengningene i forbindelse med koronaviruset og fraværet av turister mistet hun jobben sin som servitør, men det hindret henne ikke i å hjelpe andre. Margret leder en gruppe på ni frivillige leksehjelpere i byen Tsintsabis. «Å hjelpe en elev har vært en av de beste opplevelsene jeg har hatt. Det høres kanskje ut som en klisje, men jeg tror nesten jeg har større glede av det enn det elevene mine har. I tillegg føles det godt å kunne bidra og å hjelpe disse unge menneskene i utviklingen.»

Målet med prosjektets arbeid i de tre samfunnene Outjo, Oshivelo og Tsintsabis nord i Namibia er å bidra med tidlig utdanning og støtte, slik at barna skal kunne gå på vanlig grunnskole. De får også tilbud om praktisk yrkesopplæring, spesielt barn, slik at de kan få jobb ved hoteller, turistanlegg og i andre yrker.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic