Nyheter

Mulighet for en bedre fremtid

Logistikkleverandøren, DACHSER, har slått seg sammen med barnehjelpsorganisasjonen terre des hommes for å jobbe med prosjekter i Brasil. Der fokuseres det på et delprosjekt kalt "Barns rettigheter skaper fremtiden", som har kjørt vellykket siden 2015 på CEDECA barnerettighetssenter i Limeira. Dette er en urolig by i den føderale delstaten São Paulo nær storbyregionen Campinas, som er hjem til millioner av mennesker.

Sammen med terre des hommes og lokale myndigheter, har DACHSER siden 2015 støttet både pedagogisk arbeid og fritidsaktiviteter hvis formål er å gi unge mennesker muligheten til å endre livene deres. Foto: Kathrin Harms, terre des hommes

For mange barn og unge er Limeira et tøft sted å vokse opp: narkotikahandel, organisert kriminalitet og militære politioperasjoner er en del av hverdagen. Som et resultat har Limeira det høyeste antallet av ungdommer involvert i kriminalitet i hele delstaten São Paulo.

Sammen med terre des hommes og lokale myndigheter, har DACHSER siden 2015 støttet både pedagogisk arbeid og fritidsaktiviteter hvis formål er å tilby unge mennesker en mulighet til å endre livene deres. "For DACHSER betyr global vekst også å ta ansvar på et globalt nivå, og å kjempe for å forbedre levekårene til de som ikke drar nytte av globaliseringen i samme grad som andre. Derfor er DACHSER, sammen med hjelpeorganisasjonen terre des hommes, aktiv på vegne av barn og unge voksne, sier Bernhard Simon, CEO hos DACHSER.

CEDECA barnerettighetssenter i Limeira støtter barn og unge i deres kamp mot kriminell aktivitet og narkotikamisbruk. Direkte pedagogisk arbeid med ungdom i nabolag med akutte sosiale problemer har som mål å styrke deres motstandskraft og beskytte dem mot vold og kriminalitet.

En stor del av dette arbeidet innebærer å øke bevisstheten blant barn, unge, deres familier og lokale myndigheters representanter rundt barns rettigheter. For alle prosjektdeltakere er dette et viktig verktøy for forebygging av vold – barn og unge skal bli synlige allierte av en fredskultur.

Brasiliansk ungdom under koronaviruspandemien

Brasil har også blitt hardt rammet av koronaviruskrisen. Etter hvert som antall smittede øker, er karantenetiltak i konflikt med offentlige fornektelser av krisen, som alle forverrer den politiske, sosiale og økonomiske situasjonen. Når viruset sprer seg til favelaene – slummen i Brasils store byer – vil konsekvensene være umulige å forutsi.

I slike vanskelige tider, hvordan ser arbeidet til en hjelpeorganisasjon som terre des hommes ut? Tross alt er slikt arbeid vanligvis preget av nærhet til mennesker, noe som ikke er mulig for øyeblikket. I Brasil fortsetter arbeiderne på terre des hommes-prosjektet å holde samtaler, tilby informasjon og involvere de unge. Informasjon om ting som hvor du skal hente matdonasjoner deles på sosiale medier og WhatsApp. Viktige helsetiltak forklares og det tilbys hjelp til mennesker i alle slags situasjoner.

Selv om pandemien truer med å undergrave prosjektets tidligere oppnåelser, bidrar de uformelle sosiale strukturene og følelsen av gjensidig solidaritet til å styrke båndet mellom unge mennesker og deres familier. Deltakerne prøver å se dagens situasjon som en mulighet til å ytterligere styrke følelsen av fellesskap og solidaritet da dette er den eneste måten de alle kan komme seg ut av krisen sammen på.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic
ted from System!")) { return true; } return false; } confirmDismissPage = function() { if(confirm("Do you really want to leave the page?\n If you already changed Elements, your Page will be set in draft mode!")) { return true; } return false; }