Markedsinformasjon

Ny tysk avgift på CO²-utslipp trådte i kraft den 01.01.2021

Det nasjonale kvotehandelssystemet (nEHS), som er basert på loven om handel med drivstoffutslipp (Fuel Emission Trading Act, BEHG), trådte i kraft i Tyskland den 1. januar 2021. Loven om handel med drivstoffutslipp og det nye nasjonale kvotehandelssystemet er sentrale komponenter i den tyske regjeringens klimabeskyttelsespakke, og tar sikte på å øke prisen på CO²-utslipp utover EUs kvotehandelssystem. Formålet med å øke prisen er å få til atferdsendringer som vil redusere utslippene. 

Bensin, diesel, fyringsolje og gass beskattes fra den 1. januar 2021 med en CO²-avgift. Kostnadseffekten vil være 0,07 EUR (netto) per liter med diesel fra den 1. januar 2021, og vil fortsette å øke årlig. Dette vil også øke DACHSERs kostnader. Likevel vil vi prøve å holde kostnadene for våre kunder så lave som mulig ved å optimalisere transporten.  

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic