Nye ideer i Zevenaar

Denne våren startet et nytt bærekraftsprosjekt ved DACHSER i Zevenaar: Bikuber. Prosjektet er et bidrag til arbeidet med å ta vare på viktige insekter.

Nye ideer i Zevenaar

Naturen har virkelig peiling på logistikk. Bare ta en titt på en bikube: der finner du topp produktivitet, perfekt organisasjon, nettverkskommunikasjon, lagring og en kompleks forsyningskjede – alt på ett sted. Dessverre har disse insektene et globalt problem. Forskere advarer om at biene står i umiddelbar fare for å bli utryddet, noe som ville gitt katastrofale konsekvenser: opptil 80 % av matavlingene i verden pollineres av bier. Det er satt i gang flere bikubeprosjekter ved ulike avdelinger i DACHSER, og i Benelux er det startet et lignende prosjekt ved DACHSER-avdelingen i Zevenaar.

I vår ble de første forberedelsene for å ta imot bier gjennomført da det ble pløyd en jordlapp bakerst på tomten. Her ble det sådd en blomstereng der biene kan hente nektar. I mellomtiden har en birøkter lett etter en bikube med bier. I sommer ble det utplassert to bikuber med ca. 40 000 bier i hver. 

Bevaring av mange insektarter

Biene bruker tiden til å orientere seg i sitt nye miljø og vil lagre honningen de produserer nå for vinteren. En bikoloni kan produsere opptil 68 kg honning per år. Når biene har funnet seg til rette neste år, forventer vi den første honningen fra DACHSER Zevenaar. Blomsterengen er nå avblomstret, men er fortsatt i bruk. Nå fungerer den som tilfluktssted for mange insekter, og hjelper ikke bare biene, men også mange andre insektarter.

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic