Oppdatering om Brexit: Fase 3 i innføringen av Storbritannias «Border Operating Model»

I fjor presenterte den britiske regjeringen hvordan import av gods skal foregå etter brexits overgangsfase. Med veiledningen kalt  "Border Operating Model" ble det fastlagt en plan bestående av tre trinn for innføringen av tollkontroller.  

Implementeringen av fase 3 i Storbritannias Border Operating Model representerer nok en markant milepæl i Storbritannias tollprosedyrer etter at landet gikk ut av EU. DACHSER har fortsatt å holde tritt med endringene i toll- og transportprosessene, og dermed beveger varene seg over grensen med så små forstyrrelser som mulig. Fra 1. januar 2022 kan vi forvente økt grensekontroll med krav om innlevering av elektronisk melding ved grensen og innføring av GVMS-systemet (Goods Vehicle Movement System) for import- og eksportaktivitet.  

EIDR (Entry Into Declarants Record), en manuell prosess som gjør at varer kan krysse grensen ved hjelp av næringsdrivendes EORI-nummer, vil ikke lenger være tillatt fra 1. januar 2022. Det må i stedet sendes inn en elektronisk erklæring kalt SCDP (Simplified Customs Declaration Process). GVMS brukes allerede til transittering, men vil bli utvidet fra 1. januar 2022 til å automatisere grensekontrollprosessen ved å knytte tolldeklarasjonen til en GMR (Goods Movement Reference) opprettet i GVMS. Automatisk skiltgjenkjenning (ANPR) knytter tolldeklarasjonen til GMR, slik at kjøretøy kan krysse grensen uten fysiske stopp.

DACHSER tar seg av erklæringen og interaksjonen med GVMS, med mindre du angir noe annet. Hvis du ønsker å organisere tolldeklareringen selv, enten i egen organisasjon eller gjennom en ekstern aktør til fortolling, må du være oppmerksom på at DACHSER trenger referansen til tolldeklarasjonen. Dette kalles en Import Release Reference (IRR). DACHSER legger inn denne informasjonen i GVMS, slik at varene kan krysse grensen.

1. januar 2022 kommer det også krav om forhåndsvarsling av produkter av animalsk opprinnelse (POAO) og visse animalske biprodukter (ABP) som ankommer Storbritannia fra EU gjennom import av mat og fôrsystem (IPAFFS). Fysiske inspeksjoner av disse produktgruppene, og planter og plantebaserte produkter, vil ikke være nødvendig før 1. juli 2022. Det vil også bli faset kontroller i produktgrupper mellom 1. juli og 1. november 2022. Det vedlagte dokumentet har mer informasjon om dette temaet. Sørg for å informere DACHSER hvis du trenger disse tilleggstjenestene for produktene dine. Hvis du ønsker å organisere tolldeklarasjonen selv for POAO, ABP eller planter og plantebaserte produkter, vil du også være ansvarlig for varsling til det britiske meldesystemet IPAFFS. 

Ytterligere fasede endringer trer i kraft senere i 2022. Vær oppmerksom på at erklæring om importsikkerhet, også kjent som ENS, skal innføres 1. juli 2022. Det vil kreves mer informasjon om ENS og inspeksjoner av POAO, visse ABP og planter og plantebaserte produkter når implementeringen nærmer seg.

Informasjonen som gis, gjelder for nettverksforsendelser i vår stykkgodstjeneste og transport med delvise og fulle trailerlaster. DACHSER-nettverket har jobbet sammen for å gå gjennom prosessene og innlemme de endringene som er nødvendige for å støtte innføringen av de nye kontrollene. De britiske tollmyndighetene, HMRC, har etablert en hjelpelinje for toll og internasjonal handel: 0300 322 9434 som vil besvare spørsmål om import, eksport og tollfritak. Hjelpelinjen er åpen fra 08 til 22 mandag til fredag og fra 08 til 16 i helgene britisk tid. 

Nyttige lenker

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic