Markedsinformasjon

Oppdatering om Brexit: Viktigheten av en fortollingsfullmakt

Selv om koronaviruset påvirker Brexit-forhandlingene, fortsetter nå forhandlingene mellom EU og Storbritannia via videokonferanse. Det er planlagt tre ukelange forhandlinger i april, mai og juni for å fremme detaljene i en handelsavtale. Så langt er sluttdatoen for overgangsfasen for Brexit satt til 31. desember 2020. DACHSER fortsetter å forberede seg til denne datoen.

Når man forbereder seg til Brexit, finnes det flere viktige punkter man må være oppmerksom på. For eksempel er en fortollingsfullmakt fra de relevante mottakerne avgjørende for å håndtere forsendelser til og fra Storbritannia. Vi ber derfor kundene våre om å fortsette å råde mottakerne sine til å gi oss den nødvendige fortollingsfullmakten.

Hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Kontakt Alexandra Hartung