Markedsinformasjon

Oppdatering vedrørende situasjonen i Suezkanalen

Containerskipet "MS Ever Given", som gikk på grunn og blokkerte trafikken i Suezkanalen, har nå blitt trukket fri.

"MS Ever Given" har blitt trukket fri etter å ha blokkert Suezkanalen i seks dager. Det vil imidlertid gå dager eller uker før trafikkorken, på rundt 400 skip, løsner.

Kanaloperatøren SCA sa i dag at trafikken i Suezkanalen, som er så viktig for global skipsfart, vil bli gjenopptatt.

De første skipene kan nå passere gjennom Suezkanalen, men det er fortsatt et stort etterslep av skip, tankskip med mer i kanalen. Det forventes at kanalen vil være helt fri for trafikkorker etter 6-8 dager.

Allerede for noen dager siden begynte rederier å omdirigere noen av skipene deres til å seile rundt Kapp det gode håp, hvilket er en omvei på ca 3500 til 3800 ekstra nautiske mil. Dette kan føre til ankomstforsinkelser på opptil 10 til 12 dager.

Vi vil holde deg oppdatert om situasjonen. Dersom du har noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER. 

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic