Oppdatering vedrørende situasjonen ved havnen i Ningbo og mulige konsekvenser

Nedstengingen av en av de travleste havnene i Kina og Ningbo har ført til vidtrekkende konsekvenser for sjøfraktmarkedet og den globale forsyningskjeden. Det forventes forsinkelser og økende etterslep på grunn av overbelastning og mangel på utstyr.

Nåværende status ved havnen i Ningbo

  • Ningbo Meishan-terminalen forblir stengt, all drift på terminalen har vært suspendert siden 11. august 2021. 
  • Alle andre terminaler i Ningbo er i drift, men med begrensninger. Fristen for innlevering  av containere er begrenset til 2 dager før fartøyets ETA. 
  • Fartøy fra OCEAN-alliansen er ekstra berørt, da alliansen for det meste bruker Meishan-terminalen. Berørte transportører kunngjorde at de planlegger å omdirigere fartøy til andre terminaler i Ningbo, eller til og med utelate havnen, noe som sannsynligvis vil føre til betydelige forsinkelser. 
  • Andre Ningbo-terminaler er nå under press med flere fartøy som omdirigeres. Derfor forventes det forsinkelser på grunn av overbelastning. 

Mulige konsekvenser 

  • Hvis nedstengingen av Meishan-terminalen vedvarer, vil mangel på utstyr bli mer kritisk, noe som skaper økte etterslep.
  • Påliteligheten til tjenester vil sannsynligvis lide og dermed avta ytterligere. Den gjennomsnittlige forsinkelsen før hendelsen lå allerede på 7-10 dager på grunn av overbelastning og vil forverres. For å øke påliteligheten til tjenestene kan transportører unngå havner hvor det er større etterslep. 
  • Totalt sett vil nedstengningen av Ningbo Meishan-terminalen påvirke tilgjengelig kapasitet negativt og øke forstyrrelser i internasjonal containerfrakt ytterligere. 

Vi er i nær kontakt med operatører og tjenesteleverandører på daglig basis og gjør vårt beste for å holde forsyningskjeden din så stabil som mulig. Dersom du har spørsmål, er du som alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER slik at vi kan finne den beste løsningen for deg.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic