Retningslinjer for merking og pakking av varer

Det kan være utfordrende å holde oversikt over alle endringene som har funnet sted i forbindelse med brexit. Eksempelvis har den britiske regjeringen etablert visse retningslinjer for varer pakket i treemballasje med tanke på import, eksport, gjenbruk og retur.

Du og samarbeidspartnerne dine er nødt til å sikre at all «solid wood packaging» som blir brukt overholder disse retningslinjene. For å skaffe deg en oversikt over hva «solid wood packaging» omfatter, kan du klikke her. I det følgende vil vi referere til disse formene for innpakning som treemballasje.

Hva du må gjøre, avhenger av om du importerer eller eksporterer varer. Hvis du ikke følger reglene, kan emballasjen bli avvist eller ødelagt, og du må transportere varene på en annen måte.

Import av treemballasje

Dersom du bruker treemballasje når du importerer varer til Storbritannia, må denne oppfylle den internasjonale standarden ISPM15.

Du burde spesifisere kravene forbundet med treemballasje i kontrakten mellom deg og eksportøren. Dette vil beskytte deg dersom forsendelsen ikke godkjennes av tollvesenet og du blir bedt om å betale for en eller flere av følgende punkter: 

  • Ompakking av varene
  • Behandling og markering av treemballasjen etter ISPM15-standard
  • Destruering av treemballasjen
  • Returnering av treemballasjen og, om nødvendig, varene.

Dersom innpakkingen ikke godkjennes av tollvesenet og du får tilbud om å behandle den, så kan du enten:

  • Finne et selskap som er autorisert til å utføre behandling etter ISPM15-standard.
  • Sende treemballasjen tilbake til leverandøren

Eksport av treemballasje

Hvis du bruker treemballasje til å eksportere varer, sjekk om landet du handler med godtar ISPM15-standarden og om de har andre krav.

Du kan enten:

  • Sjekke the global exporter’s guide
  • Kontakte landets ambassade eller nasjonale plantevernorganisasjon

Gjenbruk og retur av treemballasje

Du kan gjenbruke uskadet og uinnfisert treemballasje i andre land som godtar ISPM15-standarden.

Hvis ISPM15-kompatibel treemballasje er reparert, reproduseret eller endret på noen måte, må du sørge for at den behandles på nytt og merkes på ny for å opprettholde standarden. Finn et selskap som er autorisert til å utføre behandling etter ISPM15-standard.

Husk at du alltid kan finne informasjon omkring brexit på vår hjemmeside.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic