Situasjonen i India og innvirkningen på aktivitetene våre

Med hensyn til den nåværende situasjonen i India vil vi gjerne gi deg en oppdatering om DACHSERs aktiviteter i India. Situasjonen per. 28. april 2021 er som følger:

DACHSERs avdelinger i India:

Som et sikkerhetstiltak på grunn av den plutselige økningen i antall koronasmittede, holdes de fleste av DACHSERs avdelingskontorer i India foreløpig stengt. Medarbeiderne våre jobber hjemmefra, og det er kun et begrenset antall ansatte fysisk til stede på kontorene. Derfor vil det sannsynligvis oppstå forsinkelser i svartidene våre.

Nedstengningen har ført til noen operasjonelle konsekvenser for luft- og sjøfrakt, tollklarering og nasjonal veitransport.

Flyfrakt:

De fleste land har sperret passasjertrafikken fra India, noe som fører til at passasjerflyvninger på internasjonale ruter til/fra India er innstilt. Dette har forverret en allerede alvorlig kapasitetsmangel. Derfor forventer man en prisstigning innenfor alle sektorer. Transittidene har også økt som følge av den begrensede kapasiteten.

Sjøfrakt:

Sjøfrakt sto allerede overfor utfordringer på grunn av blokkeringen av Suezkanalen i slutten av mars. Havner og terminaler fungerer som normalt, men fartøysplaner påvirkes av Suez-kanalens blokkering samt den plutselige økningen i antall koronasmittede i India. Derfor anbefales kunder å ta høyde for forsinkelser på 1-2 uker når de organiserer varelagrene sine. Det forventes flere forsinkelser i kommunikasjon og drift på grunn av et økende antall koronasmittede blant ansatte ved havner, tollmyndigheter, CFS og rederier.

Toll:

Vi opplever ingen uventede forstyrrelser i godstransporten i India, og vi forventer heller ikke at aktivitetene våre stopper opp på nåværende tidspunkt. Tollavdelingene våre er fortsatt operasjonelle. Tollvesenet jobber med begrenset arbeidskraft.

Hos DACHSER har vi iverksatt inngripende tiltak for å ivareta våre ansattes helse og sikkerhet, samtidig som vi fortsetter å administrere vår daglige drift med minimal innvirkning på våre kunders forsyningskjeder. Vi vil holde deg oppdatert om eventuelle endringer i den nåværende situasjonen. Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic