Sjøfrakt: Dagens situasjon i USA

Flaskehalsene i det amerikanske sjøfraktmarkedet, som har vart i ganske mange måneder allerede, vil fortsette over en lengre periode. Vi vil gjerne gi deg en oversikt over den nåværende situasjonen.

Havner og jernbaner er overbelastet

USA har allerede i flere måneder opplevd historiske overbelastninger innen sjøfrakt. Årsaken til denne situasjonen er velkjent: Konsekvensene av COVID-19 og stor volumetterspørsel skaper flaskehalser i alle større havner og terminaler over hele landet. Havne- og jernbaneoperatørene driver med redusert antall ansatte, noe som forsinker lasting og lossing av fartøy, forlenger snutiden og forsinker transportprosessene til terminalene. Rederiene er også overbelastet i denne situasjonen og sliter med å levere nødvendig service og respons i rett tid. Sjøfartøy har flere dagers forsinkelser, og manglende havneanløp er noe vi opplever jevnlig. Det skjer nesten ikke at tidsplanene blir holdt.

Den amerikanske lastebilsituasjon

Lastebilselskapene slet tungt i begynnelsen av COVID-19 og ble tvunget til å gi slipp på mange av sjåførene sine på grunn av fallet i volum og etterspørsel. Deretter rammet det voldsomme oppsvinget i gods og etterspørsel det amerikanske markedet, på et tidspunkt da det ikke var nok tilgjengelige sjåfører. Sjåførsituasjonen har bedret seg de siste månedene, men dagens lastebilflåte klarer fortsatt ikke å dekke den sterke etterspørselen. Lastebilsjåførene er overbooket de neste 3–5 ukene. For å øke tempoet i henting og levering kan LTL og FTL være et alternativ for å bytte transportform til/fra containere ved utpekte lagre.

Chassis i USA 

Det blir en stor utfordring at nesten alt av containere står fast på chassis et eller annet sted og venter på transport. Dermed finnes det knapt ledige chassis som kan hente gods. Alle chassis er i bruk og har blitt et knapphetsgode i USA.

Innkommende frakt til USA

Infrastrukturen til havner og jernbaneterminaler i USA kneler rett og slett under det nåværende importvolumet. Innkommende containere parkeres på egne steder for å gi plass til ny last fra skip og tog. I mange tilfeller er disse «parkeringsplassene» fullstendig overfylt og containerne er begravet og ikke tilgjengelige for umiddelbar overlevering. Når gods skal hentes, gir terminalen kun adgang til lastebilsjåførene når containeren er tilgjengelig og tollklarert – noe som kan ta dager og i mange tilfeller også uker.

Utgående frakt fra USA

Hovedutfordringen er å finne det sårt tiltrengte containerutstyret samt chassis til transporten. Havner og jernbaneterminaler er også fulle av eksportcontainere, og stasjonene godtar rett og slett ikke eksportlast så lett. Situasjonen er krevende og så godt som hver eneste forsendelse opplever alvorlige forsinkelser.

Fremtidsutsikter

Vi anslår at situasjonen i USA ikke kommer til å bedre seg i år. 2022 kommer også til å bli krevende, men teamet til DACHSER tar sikte på å gi kundene våre god service og tilby gode løsninger til tross for de utfordrende tidene i USA.

Last med høy prioritet

Det er for tiden mulig å oppnå bedre transittider og kortere behandlingstid på de amerikanske terminalene ved å bruke LCL-tjenester for prioriterte forsendelser i stedet for FCL-tjenester. DACHSER har regelmessige premium LCL-tjenester på handelsveiene både ut av Asia og i Europa. Transittidene ut fra Kina, for eksempel, er til og med presset ned fra totalt 28 til 18 dager. I tillegg har nye planlagte tjenester, inkludert Atlanta og Los Angeles, som mål å redusere bestillingsvinduene veldig. En fortsatt krevende situasjon i det amerikanske sjøfraktmarkedet fører også til at livsviktig gods oftere må sendes med fly. DACHSER tilbyr regelmessig premiumkapasitet med sitt eget flyfraktnettverk, for eksempel med ukentlige forbindelser på ruten Frankfurt – Chicago i begge retninger og mulighet til å koble til andre amerikanske flyplasser. 

Vi er i nær kontakt med operatører og tjenesteleverandører hver eneste dag og gjør vårt ytterste for at forsyningskjeden din skal fungere så godt som mulig. Ønsker du individuell rådgivning, ber vi deg ta kontakt med din lokale DACHSER-representant slik at vi kan implementere den logistikkløsningen som passer best for deg.


 

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic