Stigende smittetall i Kina: innvirkningen på driften

Forrige helg rapporterte flere storbyer i Kina om et økt antall tilfeller av covid-19, noe som førte til intensiverte tiltak. Dette har innvirkning på våre driftsaktiviteter:

Shanghai
Ettersom epidemien har skutt i været i Shanghai-distriktene, har det blitt innført strenge tiltak, inkludert massiv covid-19-testing og nedstengning av berørte samfunn og boligområder.

Flyplasser, havner, lagre og depoter har normal virksomhet, med forbehold om følgende:

 • På grunn av de nevnte tiltakene og karantenebestemmelsene opplever Shanghai for tiden en betydelig mangel på arbeidskraft i alle sektorer, deriblant administrasjonsmedarbeidere, lagermedarbeidere og sjåfører.
 • Nabobyene til Shanghai, herunder Suzhou, Taicang, Kunshan, Changzhou, Suzhou og Hangzhou, pålegger restriksjoner på lastebiler som kommer fra Shanghai, og sjåfører må fremvise et negativt testresultat. Derfor forventes det at hentinger fra, og leveranser til Shanghai vil bli vanskeligere i løpet av de neste 1–2 ukene.
 • Vi har ennå ikke mottatt noen meldinger fra transportører om manglende havneanløp. Alle lekteroperatører har normal aktivitet for å sikre forbindelsen til moderfartøy i Shanghai. Situasjonen utvikler seg imidlertid raskt, og transportørene kan reagere tilsvarende raskt hvis sjåførmangelen eller lastebilrestriksjonene fører til en alvorlig flaskehals for containere.
 • Stedene som DACHSER har i Shanghai innført spesielle arbeidsordninger 14. mars som innebærer at medarbeiderne jobber dels hjemmefra og dels på kontoret.  Den lokale kontakten hos DACHSER kan nås gjennom de vanlige kommunikasjonskanalene.

Shenzhen
Myndighetene i Shenzhen gjennomfører en nedstengning fra 14. mars frem til 20. mars.  Forholdsregler inkluderer massetesting for covid-19, stans i offentlig transport, samt nedstengning av butikk-, produksjons- og forretningsaktiviteter. 

 • Flyplassene og havnene fungerer som vanlig. Fly- og sjøfraktvirksomheten til DACHSER påvirkes ikke. I likhet med Shanghai kan det imidlertid være mangel på ansatte på visse fasiliteter på grunn av covid-19-testing og karantene.
 • Produksjonsanlegg vil bli midlertidig stengt, noe som vil redusere etterspørselen etter luft- og sjøfrakt. Dette kan imidlertid få innvirkning på forsyningskjeden i nær fremtid.
 • De fleste lagrene har stoppet driften inntil videre.
 • Tollager for sjøfrakt LCL-CFS er stengt inntil videre og forsendelser fra Shenzhen er for tiden satt på vent. Vi tar direkte kontakt med deg hvis forsendelsen din blir berørt.
 • Lokal lastebilvirksomhet i Shenzhen er ikke underlagt noen restriksjoner, og lastebilselskapene tilbyr fortsatt tjenestene sine. Bransjen står imidlertid overfor et problem med sjåførmangel på grunn av nedstengning og karantenebestemmelser.
 • Lastebiltjenestene til og fra Shenzhen er begrenset.
 • Lastebiltransport som krysser grensen mellom Shenzhen og Hong Kong med varer som ikke er livsviktige, er i utgangspunktet suspendert. Transport av stykkgods (kommersiell) kommer mest sannsynlig til å bli arrangert via feeder services.
 • De ansatte hos DACHSER i Shenzhen jobber på hjemmekontor og kan nås via e-post eller mobiltelefon.

Dongguan
Myndighetene i Dongguan har innført nedstengning i perioden 15. mars frem til 21. mars. På samme måte som i Shenzhen settes det i verk tiltak som omfatter massetester for covid-19, stans i offentlig transport, nedstengning av butikk-, produksjons- og forretningsaktiviteter. 

 • Produksjonsanlegg vil bli midlertidig stengt, noe som vil redusere etterspørselen etter luft- og sjøfrakt og få betydelige konsekvenser for den internasjonale forsyningskjeden.
 • DACHSERs lagre (tollopplag og andre lagre) i Dongguan er stengt og gjenopptar driften etter at nedstengningen er opphevet.
 • De ansatte hos DACHSER i Dongguan jobber på hjemmekontor og kan nås via e-post eller mobiltelefon.

DACHSER samarbeider tett med alle relevante parter for å sikre at alle forsendelser håndteres på riktig måte. Lokale representanter hos DACHSER bistår gjerne med informasjon om forsendelser og mulige alternativer.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic