Vi har oppdatert vår Brexit-sjekkliste

Storbritannia forlot  EU 31.01.2020. Foreløpig befinner vi oss i en overgangsfase som ender 31.12.2020. Dermed vil Storbritannia ikke lenger være en del av det indre marked og tollunionen per 01.01.2021. Dersom det ikke blir inngått en avtale mellom Storbritannia og EU før overgangsfasen ender, vil handelen i fremtiden falle inn under reglene til Verdens handelsorganisasjon.

Vi i DACHSER kan ikke påvirke den politiske situasjonen i Storbritannia, men vi kan forberede deg til de nye tollprosedyrene. Vi har derfor tilpasset og oppdatert vår Brexit-sjekkliste i henhold til dagens omstendigheter. Du kan laste den ned gratis her.

Hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Brexit-sjekkliste PDF (0,07 MB)
Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic