Karriere Mediaroom

ActiveReport: Overvåkningsverktøy for forsendelsesprosessen

Digitalt overvåker ActiveReport hele logistikkprosessen på hvert stadium av forsyningskjeden. Vårt proaktive verktøy for forsyningskjedestyring foretar uavhengig overvåkning av forsendelseshistorikk og rapporterer automatisk uregelmessigheter. Passende korrigeringstiltak kan implementeres raskt, da både du og våre ansatte på kundeservice har direkte tilgang til alle statusrapporter, hvor feil umiddelbart kan håndteres.

Fordeler med bruk av ActiveReport:

  • Automatisk og proaktiv beskjed på forsendelse og pakke basis   
  • Informasjon kan sendes straks etter en enkelt hendelse eller i en daglig gjennomgang   
  • Individuell koordinering og situasjonsbasert problemløsning   
  • Sørger for forsendelseskvalitet, sparer kostnader og tid   
  • Gjennomsiktighet i hele logistikkprosesskjeden  
  • Tett integrering med transportstyringssystemet Domino - så snart forsendelsesdata er inne i Domino, blir de automatisk fremvist i ActiveReport