Anbefalte Artikler

12/08/2021
DACHSER Norway utvider med nytt salgskontor i Kristiansand

DACHSER Norway ekspanderer nå til Kristiansand for å vinne nye markedsandeler på Sør- og Vestlandet. Med det nye salgskontoret styrker DACHSER nettverket sitt i både Norden og Europa.

Les
2
12/06/2021
Stor satsing på miljøvennlig varetransport i Oslo

Nullutslippsløsninger, elektriske kjøretøy og målrettet jobbing mot klimamålene har lenge vært en realitet innen persontransport. Nå er det samme i ferd med å skje også innen varelogistikk. Forskningsleder på Transportøkonomisk institutt, Sidsel Ahlmann Jensen, forteller om hva dette innebærer for logistikkbransjen.

Les
11/09/2021
DACHSER Norway tar i bruk ny batterielektrisk lastebil

I november kunne logistikkleverandøren endelig ta i bruk sin første batterielektriske lastebil i Norge og dermed starte videreutviklingen av DACHSER Emission-Free Delivery i Oslo sentrum. 

Les
10/28/2021
DACHSER går over til grønn strøm

Logistikkleverandøren henter 100 prosent av strømmen over hele verden fra fornybare kilder. I tillegg skal selskapet bruke fotovoltaiske systemer til å firedoble mengden grønn strøm som de genererer selv.

Les

DACHSER Norway

2
11/23/2021
En ren prosess

Nilfisk så dagens lys på et verksted i en bakgård i København i 1906, og har siden den gang utviklet seg til å bli en verdensledende leverandør innen profesjonelt rengjøringsutstyr. Selskapet har, i samarbeid med DACHSER, optimalisert deres produksjons- og logistikkprosesser og i høy grad utformet dem rundt deres kunders behov.

Les
11/16/2021
DACHSER Denmark tester ut HVO Diesel

Som en del av DACHSER Denmarks strategi for å bidra til utviklingen mot en mer miljøvennlig transportindustri, vil logistikkleverandøren begynne å teste ut avanserte biodrivstoff på lastebilene som leverer varer i og rundt København. På denne måten kan selskapet redusere utslippene med opptil 80 prosent på leveranser til storbyområdet når prosjektet lanseres på nyåret.

Les
2
11/16/2021
Data kan forbedre prosesskvalitet og ergonomi

DACHSER har slått seg sammen med oppstartsselskapet MotionMiners for å få en bedre forståelse av arbeidstrinnene på transitterminalen. Partnerne testet en ny metode for å forbedre prosesskvaliteten på fem ulike steder – en metode som bør ha en positiv innvirkning på arbeidsergonomien.

Les
11/12/2021
Informasjonssikkerhet hos DACHSER

Informasjon som ikke er beskyttet godt nok, representerer en betydelig risikofaktor – til og med en risiko som truer selskapets eksistens, ettersom den utgjør et mål for stadig hyppigere cyberangrep. Logistikken er spesielt avhengig av velfungerende IT på mange punkter, og derfor er pålitelige og sikre forsyningskjeder viktigere enn noen gang. Beskyttelse av, og tillit til, dataene dine har derfor topp prioritet hos DACHSER.

Les
11/02/2021
DACHSER Norway introduserer nytt lærlingforløp

Høsten 2021 ansatte DACHSER Norway to nye lærlinger på avdelingen utenfor Oslo. Dette er første gang logistikkleverandøren arrangerer et lærlingforløp, og alt har blitt planlagt ned til minste detalj.

Les
10/27/2021
Bestill henting i god tid før jul

Julen er rett rundt hjørnet, og tiden har kommet for å forberede seg på den travle tiden som kommer. Husk derfor å bestille henting i god tid dersom du har gods som skal leveres før jul.

Les
10/26/2021
«Grønn strøm» – En titt på fremtidige teknologier

Hva dreier grønn strøm seg egentlig om? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby nettopp logistikkbransjen? Vi tar en titt på de tilgjengelige teknologiene og hvor de er på vei.

Les
10/20/2021
Luftfrakt: Situasjonen på flyplassene PVG, HKG og FRA

Markedsforholdene for luftfrakt fortsetter å være utfordrende etter Kinas ferieuke «Golden Week». Med denne oppdateringen gir vi deg en kort oversikt over de store luftknutepunktene våre i Kina og Tyskland.

Les
10/18/2021
Nye ideer i Zevenaar

Denne våren startet et nytt bærekraftsprosjekt ved DACHSER i Zevenaar: Bikuber. Prosjektet er et bidrag til arbeidet med å ta vare på viktige insekter.

Les
10/12/2021
Dagens situasjon vedrørende kvalifisert personell innen logistikk

Logistikk er en personellintensiv bransje. Situasjonen på markedet med tanke på kvalifisert personell er i ferd med å stramme seg til, noe som er spesielt merkbart i denne sektoren. Dermed har det å finne, lære opp og beholde personell på lang sikt blitt en stor utfordring. I denne oppdateringen får du en oversikt over den nåværende markedssituasjonen.

Les
Vis flere

DACHSER Corporate

12/08/2021
The new DACHSER magazine is here

“Nothing is more constant than change”—wise words that seem to be everywhere at the moment. As the world turns faster and faster, the pace of innovation and the pressure to change are increasing in logistics as well. In the latest issue of the DACHSER magazine, we report on what our company and our customers are doing to address pressing problems of the future.

Les
12/03/2021
Brexit Update: On Phase 3 of the UK Border Operating Model

Last year, the British government presented how the import of goods should proceed after the end of the transitional phase of the Brexit. With the so-called "Border Operating Model" guide, a three-stage plan for the introduction of customs controls was concretized.

Les
11/08/2021
"Zero emissions out of conviction"

As Department Head Trends and Technology Research, Corporate Research & Development at DACHSER, Andre Kranke heads the "Climate Protection" innovation project. In this interview, he explains what experience DACHSER has already gained with new, zero-emission drive technologies in practice.
 

Les
11/04/2021
DACHSER renews IATA CEIV Pharma certification in Frankfurt

DACHSER's Frankfurt air and sea freight branch has once again received certification from IATA’s Center of Excellence for Independent Validators in Pharmaceutical Logistics (CEIV Pharma), demonstrating its capabilities in logistics services for the life science and healthcare industry.

Les
Gå til

Mest leste

2
05/08/2019
Brødrene Dahl: DACHSER er gode på Tyskland

Brødrene Dahl er en ledende grossist innen VVS i Norge. De leverer alt fra mindre kjøkkenarmatur og baderomsinnredninger til lange VVS-rør. Kundene er profesjonelle faglærte aktører og bedrifter relatert til byggevarebransjen (DIY). Bedriften har spesielt mye import fra Tyskland til Norge, og trenger derfor en logistikkleverandør som kan sørge for importprosessen.

Les
10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny versjon av Incoterms vil tre i kraft 1. januar 2020 og kommer til å inneholde en rekke endringer. Leveringsbetingelsene publisert av International Chamber of Commerce regulerer vesentlige plikter for kjøper og selger i internasjonal handel, som for eksempel overføring av varer til kjøper, transportkostnader, ansvar for tap av og skade på varer samt forsikringskostnader.

Incoterms 2020 har blitt tilpasset dagens globale handelspraksis, og den nye versjonen er derfor svært oppdatert og praksisorientert. Målet med revisjonen var å gjøre Incoterms-reglene mer brukervennlige. Presentasjonen er for eksempel endret for å gjøre det enklere for brukerne å velge riktig klausul. I tillegg har rekkefølgen på klausulene blitt endret, og det er lagt til reviderte brukerinstruksjoner for hver klausul.

Når det gjelder innholdet, er det foretatt vesentlige endringer i forhold til Intercoms 2010, spesielt følgende:

  • Ulike dekningsnivåer i CIF og CIP: I likhet med tidligere er selger fortsatt forpliktet i henhold til Incoterms 2020 til å tegne transportforsikring for egen regning i klausulene CIF (Cost Insurance Freight) og CIP (Carriage Insurance Paid). I motsetning til Incoterms 2010, gir de to klausulene nå imidlertid ulik minstedekning. Minstedekningen som skal overholdes når det er avtalt CIF-klausul, forblir uendret. Transportforsikringen som skal kjøpes av selger, må fortsatt minst tilsvare dekningen som samsvarer med vilkåret Institute Cargo Clauses (C) eller lignende (forsikring av oppregnede risikoer). Hvis CIP-klausulen er avtalt, må selger nå gi forsikringsdekning i samsvar med vilkåret Institute Cargo Clauses (A) (allrisikodekning). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen gir partene i kontrakten mulighet for å avtale forsikringsdekning som avviker fra dette.
  • Inkludering av sikkerhetsrelaterte krav: Det har nå blitt inkludert sikkerhetsrelaterte krav til varetransport i reglene A 4 og A 7 i hver av klausulene i Incoterms 2020. Som for de andre Incoterms-klausulene, bør det bemerkes at Incoterms-klausulene bare gjelder direkte for partene i salgskontrakten og er ikke gjenstand for fraktavtalen.
  • Incoterms 2020 inneholder bestemmelser for transport med eget transportmiddel i FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid).
  • For varer solgt i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og beregnet for sjøtransport (for eksempel varer i containere), fastsetter FCA et nytt alternativ i fremtiden. Kjøper og selger kan avtale at kjøper skal instruere sin transportør om å utstede et ombordkonnossement til selger etter at varene er lastet. Samtidig er selger forpliktet til å avlevere dette ombordkonnossementet til kjøper. Dette gjøres vanligvis gjennom deltakende banker.
  • DAT har endret navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ifølge DAT-klausulen i Incoterms 2010 skulle selger levere varene så snart de ble losset fra transportmiddelet på en «terminal». Ifølge forklaringen til Incoterms 2010 skulle imidlertid ordet «terminal» ikke forstås fra et teknisk synspunkt, men skulle bety ethvert lossested. Dette faktum er det tatt hensyn til i Incoterms 2020 ved å endre navnet på den tidligere DAT-klausulen til DPU (Delivered at Place Unloaded) for tydelighetens skyld. I fremtiden kan dermed ethvert (avtalt) sted være destinasjonssted.

Incoterms gjelder mellom partene i en (nasjonal eller internasjonal) salgskontrakt og tar for seg – men er ikke begrenset til – spesielle rettigheter og plikter innenfor dette kontraktsforholdet. På grunnlag av en ensartet definisjon som garanteres på denne måten, skal påfølgende problemer med tolkning eller avvik mellom partene i salgskontrakten unngås. Det bør bemerkes at Incoterms, på grunn av sin karakter som GT&C-liknende bestemmelser (generelle vilkår), ikke utgjør lovbestemmelser og dermed bare blir juridisk bindende hvis de faktisk har blitt avtalt mellom partene i salgskontrakten ved hjelp av en tilsvarende referanse (for Incoterms 2020, er dette også mulig før 1/1/2020). Uavhengig av dette vil det i enkeltsaker fortsatt være lovbestemmelsene som har forrang over en Incoterm-klausul ved motstrid.

Incoterms ble revidert av 500 eksperter fra mer enn 40 land.Klausulene blir anerkjent over hele verden og er i bruk på mer enn 30 forskjellige språk.

Les
11/05/2018
Ny Branch Manager i DACHSER Norway AS

1. januar 2019 overtar Armend Krasniqi (33) som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Les
12/20/2019
DACHSER Norway utnevner General Manager

Armend Krasniqi, Branch Manager for DACHSER Norway AS in Oslo siden januar 2019, har blitt forfremmet til General Manager for DACHSER Norway.

Les
11/27/2019
Poststreik i Finland

En streik i Finlands Post- og Logistikkunion (PAU) påvirker all trafikk til og fra Finland. Den nåværende situasjonen tilsier at streiken kommer til å vare frem til 8. desember, men det pågår fortsatt forhandlinger mellom ledelsen ved det finske postvesenet Posti og Post- og Logistikkforeningen PAU.

Streiken, som nå går inn i sin tredje uke, vil ha stor innvirkning på transporter til og fra Finland. Med mindre det finske postvesenet og logistikkunionen (PAU) klarer å enes om en løsning på konflikten, vil streiken i utgangspunktet vare frem til 8. desember.

I tillegg har flere andre fagforeninger sluttet seg til konflikten med egne støtteaksjoner og sympatistreiker. Nedenfor har vi listet opp noen av konsekvensene og aksjonene som er en del av streiken:

  • Fra mandag 18. november: Frakt- og passasjerferger vil ikke håndtere forsendelser fra Posti.
  • Fra torsdag 21. november: Alle lastebiler vil bli nektet adgang til lasteskip og passasjerferger i nasjonale ruter.
  • Fra mandag 25. november: Lasteskip og passasjerferger som seiler under finsk flagg, vil bli holdt tilbake i finske havner etter 06:00.

Dette kan påvirke forsendelsene dine hos DACHSER. Vi følger utviklingen nøye, og hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
05/29/2019
Ny Operations Manager hos DACHSER Norway AS

Marius Jahr, 30 år, er ny Operations Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro utenfor Oslo.

Les
02/21/2019
Brexit: Tiden renner ut

Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.

Les
08/27/2019
Transport & Logistikk 2019

Nå har du muligheten til å møte DACHSER på Transport & Logistikk 2019 – årets møteplass innen logistikk. 26.-28. september er vi tilstede på konferansen på stand B04-11.

Les
02/06/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Norway

Anders Sundvold er ny Sales Executive hos DACHSER Norway AS på Vinterbro. Han kommer fra stillingen som Sales Assistant European Logistics og skal nå være med til å styrke salget på Østlandet.

Les
04/02/2019
DACHSER satser på bærekraftig vekst

DACHSER rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 millioner, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 millioner tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er DACHSERs arbeidsstyrke større enn noen gang.

Les