Anbefalte Artikler

Pressemeldinger 06/15/2021
Nok en resultatrekord for DACHSER Norway

Også i år fortsetter DACHSER Norway sin imponerende vekst, og selv om koronapandemien forårsaket turbulente markedsforhold, kan logistikkselskapet fremvise et sterkt årsresultat. Resultatet før skatt har nemlig økt med nesten 70 prosent fra 23,1 millioner kroner i 2019 til drøye 39,3 millioner kroner i 2020.

Les
Pressemeldinger 06/14/2021
Rekordresultat for DACHSER Nordic

DACHSERs nordiske konsern leverer et rekordresultat for 2020 med en omsetning på nesten 1,81 milliarder kroner og et resultat før skatt på 97,8 millioner kroner – en økning på mer enn 30 prosent sammenlignet med 2019. Dermed fortsetter fremgangen for DACHSER Nordic til tross for at 2020 står i skyggen av koronapandemien.

Les
Pressemeldinger 06/01/2021
DACHSER satser på trailere med større plass

Siden april 2021 har DACHSER utelukkende valgt såkalte «megatrailere» når de kjøper nye semitrailere i Tyskland. På grunn av de romslige dimensjonene til lasterommet – med ellers samme lengde og bredde – oppnår megatrailerne bedre drivstofføkonomi enn standard semitrailere, spesielt over lange avstander. Omleggingen av hele den tyske flåten er planlagt å være ferdig innen 2027, og vil omfatte rundt 680 nye megatrailere totalt. I løpet av de neste årene kommer DACHSER også til å gå i gang med å erstatte flåtene i de 24 andre europeiske landene der selskapet er representert gjennom forretningsdivisjonen European Logistics.

Les
2
Nyheter 05/26/2021
Suksess for DACHSER Norways utslippsfrie leveringsprosjekt

I september 2020 satte DACHSER Norway i gang sitt eget utslippsfrie leveringsprosjekt, og startet å levere forsendelser direkte til varemottakere inne i Oslo sentrum med to VW eCrafters. Siden den gang har prosjektet opplevd stor suksess.

Les

DACHSER Norway

Markedsinformasjon 06/08/2021
Driftsforstyrrelser ved havnen i Hamburg forårsaker etterslep

Med denne oppdateringen vil DACHSER informere deg om at havnedriften i Hamburg for øyeblikket påvirkes av ulike faktorer.

Les
Markedsinformasjon 05/20/2021
Økning i tsjekkisk veiskatt

Den tsjekkiske regjeringen har endret veiskatten og satsene per 1. januar 2021. Derfor har satsene for motorveier og statseide veier blitt justert, slik at kostnader knyttet til luftforurensning og støyforurensning forårsaket av lastebiler blir innberegnet. Dette fører til en betydelig økning i veiskatten.

Veiskatten som kreves av Tsjekkia vil bli refundert i sin helhet til transportørene som brukes av DACHSER i henhold til kjøretøytype og avstand. På denne måten bidrar DACHSER til å opprettholde konkurranseevnen til uavhengige transportører og sikre fraktkapasiteten i Tsjekkia.

Les
Pressemeldinger 05/12/2021
DACHSER utvider sine utslippsfrie leveringer til 11 europeiske byer

Innen utgangen av 2022 vil DACHSERs leveringer inne i bysentrene i minst elleve storbyregioner i Europa være utslippsfrie. Frem til nå har DACHSER Emission-Free Delivery blitt implementert i Stuttgart, Freiburg og Oslo. Nå gjøres det forberedelser for å gjøre det samme i Berlin, München, Strasbourg, Paris, Praha, Madrid og Porto.

Les
Nyheter 05/06/2021
Alltid på vakt

Å beskytte dataene og systemene våre har topp prioritet hos DACHSER. Christian von Rützen, Department Head IT Strategy Implementation hos DACHSER, forklarer utfordringene som IT-sikkerheten står overfor – nå og i fremtiden. Han og det internasjonale IT-sikkerhetsteamet hans har flere ansvarsområder, herunder håndtering av informasjonssikkerheten hos DACHSER.

Les
Markedsinformasjon 04/29/2021
Situasjonen i India og innvirkningen på aktivitetene våre

Med hensyn til den nåværende situasjonen i India vil vi gjerne gi deg en oppdatering om DACHSERs aktiviteter i India. Situasjonen per. 28. april 2021 er som følger:

DACHSERs avdelinger i India:

Som et sikkerhetstiltak på grunn av den plutselige økningen i antall koronasmittede, holdes de fleste av DACHSERs avdelingskontorer i India foreløpig stengt. Medarbeiderne våre jobber hjemmefra, og det er kun et begrenset antall ansatte fysisk til stede på kontorene. Derfor vil det sannsynligvis oppstå forsinkelser i svartidene våre.

Nedstengningen har ført til noen operasjonelle konsekvenser for luft- og sjøfrakt, tollklarering og nasjonal veitransport.

Flyfrakt:

De fleste land har sperret passasjertrafikken fra India, noe som fører til at passasjerflyvninger på internasjonale ruter til/fra India er innstilt. Dette har forverret en allerede alvorlig kapasitetsmangel. Derfor forventer man en prisstigning innenfor alle sektorer. Transittidene har også økt som følge av den begrensede kapasiteten.

Sjøfrakt:

Sjøfrakt sto allerede overfor utfordringer på grunn av blokkeringen av Suezkanalen i slutten av mars. Havner og terminaler fungerer som normalt, men fartøysplaner påvirkes av Suez-kanalens blokkering samt den plutselige økningen i antall koronasmittede i India. Derfor anbefales kunder å ta høyde for forsinkelser på 1-2 uker når de organiserer varelagrene sine. Det forventes flere forsinkelser i kommunikasjon og drift på grunn av et økende antall koronasmittede blant ansatte ved havner, tollmyndigheter, CFS og rederier.

Toll:

Vi opplever ingen uventede forstyrrelser i godstransporten i India, og vi forventer heller ikke at aktivitetene våre stopper opp på nåværende tidspunkt. Tollavdelingene våre er fortsatt operasjonelle. Tollvesenet jobber med begrenset arbeidskraft.

Hos DACHSER har vi iverksatt inngripende tiltak for å ivareta våre ansattes helse og sikkerhet, samtidig som vi fortsetter å administrere vår daglige drift med minimal innvirkning på våre kunders forsyningskjeder. Vi vil holde deg oppdatert om eventuelle endringer i den nåværende situasjonen. Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
Nyheter 04/21/2021
"Hydrogen vil gjøre rekkevidder på opptil 1 000 kilometer mulig i fremtiden"

Innsatsen for å redusere klimagassutslippene de kommende årene skaper stor etterspørsel etter alternativer til diesel, særlig i transport- og logistikksektoren. I tillegg til elbiler, som allerede brukes til å levere varer i sentrum av storbyene, kan lastebiler drevet av hydrogenbrenselceller (H2-lastebiler) være et alternativ for nullutslippstransport over lengre avstander. Et studie utført ved Kempten University of Applied Sciences på vegne av DACHSER konkluder, basert på simuleringer, at bruk av H2-lastebiler i DACHSERs logistikknettverk i prinsippet er mulig. Her følger et intervju med professor Werner E. Mehr fra Kempten University of Applied Sciences, fakultet for maskinteknikk, og Andre Kranke, Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Les
Pressemeldinger 04/14/2021
Kundetilliten er styrket: DACHSER er fornøyd med årets resultater

DACHSER kan se tilbake på et vellykket 2020, et år preget av lojalitet og et klima av gjensidig tillit mellom logistikkleverandøren og selskapets kunder og transportpartnere. DACHSERs samlede nettoomsetning utgjorde 5,61 milliarder euro, et lite fall på 0,9 prosent sammenlignet med året før.

Les
Nyheter 04/07/2021
Satellittbasert posisjonering – en titt på fremtidens teknologi

Hva går egentlig satellittbasert posisjonering ut på? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby logistikkbransjen?

Les
Markedsinformasjon 03/30/2021
Oppdatering vedrørende situasjonen i Suezkanalen

Containerskipet "MS Ever Given", som gikk på grunn og blokkerte trafikken i Suezkanalen, har nå blitt trukket fri.

Les
Nyheter 03/23/2021
DACHSER leverer med elsykler i Praha

DACHSER lanserer pilotprosjekt i Tsjekkia hvor logistikkleverandøren skal levere forsendelser i sentrum av Praha med elektriske varesykler. Det er det nybygde mikro-knutepunktet «Depot.Bike» på Florenc t-banestasjon som vil fungere som omdreiningspunkt for prosjektet.

Les
Vis flere

DACHSER Corporate

Markedsinformasjon 06/02/2021
Operational disruptions at the port of Hamburg cause backlogs

With this update, DACHSER would like to inform you that port operations in Hamburg are currently affected in their flow due to various factors.

Les
Pressemeldinger 05/26/2021
DACHSER focuses on more loading space

Since April 2021, DACHSER has opted exclusively for so-called ‘mega trailers’ when purchasing new semi-trailers in Germany. Because of their more generous cargo space dimensions - with otherwise the same length and width - the mega trailers achieve better fuel economy than standard semi-trailers, especially over long distances. Full conversion of the German fleet is scheduled to be completed by 2027, with some 680 new mega trailers in total. In the next few years, DACHSER will also start replacing its fleets in the 24 other European countries where it is represented through its European Logistics business line.

Les
Nyheter 05/17/2021
“A high degree of stability and reliability”

Even if concrete forecasts are currently difficult, there is cause for cautious optimism. CEO Burkhard Eling on initial trends and an outlook for 2021.

Les
Nyheter 05/12/2021
Change is his steady state

Stefan Hohm took on the role of Chief Development Officer (CDO) at DACHSER in January 2021. He is now responsible for the new IT & Development (ITD) executive unit, which deals with research and development, innovation topics, IT, contract logistics, and global industry solutions. The 48-year-old began his career at the company with a dual-study program in 1992. Today, almost thirty years later, he is just as enthusiastic, energetic, and passionate about DACHSER and logistics as ever before. We interviewed him to find out what has shaped his career to date, and how he is managing his new responsibilities as a member of the Executive Board.

Les
Gå til

Mest leste

2
Nyheter 05/08/2019
Brødrene Dahl: DACHSER er gode på Tyskland

Brødrene Dahl er en ledende grossist innen VVS i Norge. De leverer alt fra mindre kjøkkenarmatur og baderomsinnredninger til lange VVS-rør. Kundene er profesjonelle faglærte aktører og bedrifter relatert til byggevarebransjen (DIY). Bedriften har spesielt mye import fra Tyskland til Norge, og trenger derfor en logistikkleverandør som kan sørge for importprosessen.

Les
Markedsinformasjon 10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny versjon av Incoterms vil tre i kraft 1. januar 2020 og kommer til å inneholde en rekke endringer. Leveringsbetingelsene publisert av International Chamber of Commerce regulerer vesentlige plikter for kjøper og selger i internasjonal handel, som for eksempel overføring av varer til kjøper, transportkostnader, ansvar for tap av og skade på varer samt forsikringskostnader.

Incoterms 2020 har blitt tilpasset dagens globale handelspraksis, og den nye versjonen er derfor svært oppdatert og praksisorientert. Målet med revisjonen var å gjøre Incoterms-reglene mer brukervennlige. Presentasjonen er for eksempel endret for å gjøre det enklere for brukerne å velge riktig klausul. I tillegg har rekkefølgen på klausulene blitt endret, og det er lagt til reviderte brukerinstruksjoner for hver klausul.

Når det gjelder innholdet, er det foretatt vesentlige endringer i forhold til Intercoms 2010, spesielt følgende:

  • Ulike dekningsnivåer i CIF og CIP: I likhet med tidligere er selger fortsatt forpliktet i henhold til Incoterms 2020 til å tegne transportforsikring for egen regning i klausulene CIF (Cost Insurance Freight) og CIP (Carriage Insurance Paid). I motsetning til Incoterms 2010, gir de to klausulene nå imidlertid ulik minstedekning. Minstedekningen som skal overholdes når det er avtalt CIF-klausul, forblir uendret. Transportforsikringen som skal kjøpes av selger, må fortsatt minst tilsvare dekningen som samsvarer med vilkåret Institute Cargo Clauses (C) eller lignende (forsikring av oppregnede risikoer). Hvis CIP-klausulen er avtalt, må selger nå gi forsikringsdekning i samsvar med vilkåret Institute Cargo Clauses (A) (allrisikodekning). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen gir partene i kontrakten mulighet for å avtale forsikringsdekning som avviker fra dette.
  • Inkludering av sikkerhetsrelaterte krav: Det har nå blitt inkludert sikkerhetsrelaterte krav til varetransport i reglene A 4 og A 7 i hver av klausulene i Incoterms 2020. Som for de andre Incoterms-klausulene, bør det bemerkes at Incoterms-klausulene bare gjelder direkte for partene i salgskontrakten og er ikke gjenstand for fraktavtalen.
  • Incoterms 2020 inneholder bestemmelser for transport med eget transportmiddel i FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid).
  • For varer solgt i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og beregnet for sjøtransport (for eksempel varer i containere), fastsetter FCA et nytt alternativ i fremtiden. Kjøper og selger kan avtale at kjøper skal instruere sin transportør om å utstede et ombordkonnossement til selger etter at varene er lastet. Samtidig er selger forpliktet til å avlevere dette ombordkonnossementet til kjøper. Dette gjøres vanligvis gjennom deltakende banker.
  • DAT har endret navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ifølge DAT-klausulen i Incoterms 2010 skulle selger levere varene så snart de ble losset fra transportmiddelet på en «terminal». Ifølge forklaringen til Incoterms 2010 skulle imidlertid ordet «terminal» ikke forstås fra et teknisk synspunkt, men skulle bety ethvert lossested. Dette faktum er det tatt hensyn til i Incoterms 2020 ved å endre navnet på den tidligere DAT-klausulen til DPU (Delivered at Place Unloaded) for tydelighetens skyld. I fremtiden kan dermed ethvert (avtalt) sted være destinasjonssted.

Incoterms gjelder mellom partene i en (nasjonal eller internasjonal) salgskontrakt og tar for seg – men er ikke begrenset til – spesielle rettigheter og plikter innenfor dette kontraktsforholdet. På grunnlag av en ensartet definisjon som garanteres på denne måten, skal påfølgende problemer med tolkning eller avvik mellom partene i salgskontrakten unngås. Det bør bemerkes at Incoterms, på grunn av sin karakter som GT&C-liknende bestemmelser (generelle vilkår), ikke utgjør lovbestemmelser og dermed bare blir juridisk bindende hvis de faktisk har blitt avtalt mellom partene i salgskontrakten ved hjelp av en tilsvarende referanse (for Incoterms 2020, er dette også mulig før 1/1/2020). Uavhengig av dette vil det i enkeltsaker fortsatt være lovbestemmelsene som har forrang over en Incoterm-klausul ved motstrid.

Incoterms ble revidert av 500 eksperter fra mer enn 40 land.Klausulene blir anerkjent over hele verden og er i bruk på mer enn 30 forskjellige språk.

Les
Pressemeldinger 11/05/2018
Ny Branch Manager i DACHSER Norway AS

1. januar 2019 overtar Armend Krasniqi (33) som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Les
Pressemeldinger 12/20/2019
DACHSER Norway utnevner General Manager

Armend Krasniqi, Branch Manager for DACHSER Norway AS in Oslo siden januar 2019, har blitt forfremmet til General Manager for DACHSER Norway.

Les
Pressemeldinger 05/29/2019
Ny Operations Manager hos DACHSER Norway AS

Marius Jahr, 30 år, er ny Operations Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro utenfor Oslo.

Les
Nyheter 08/27/2019
Transport & Logistikk 2019

Nå har du muligheten til å møte DACHSER på Transport & Logistikk 2019 – årets møteplass innen logistikk. 26.-28. september er vi tilstede på konferansen på stand B04-11.

Les
Nyheter 02/21/2019
Brexit: Tiden renner ut

Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.

Les
Markedsinformasjon 11/27/2019
Poststreik i Finland

En streik i Finlands Post- og Logistikkunion (PAU) påvirker all trafikk til og fra Finland. Den nåværende situasjonen tilsier at streiken kommer til å vare frem til 8. desember, men det pågår fortsatt forhandlinger mellom ledelsen ved det finske postvesenet Posti og Post- og Logistikkforeningen PAU.

Streiken, som nå går inn i sin tredje uke, vil ha stor innvirkning på transporter til og fra Finland. Med mindre det finske postvesenet og logistikkunionen (PAU) klarer å enes om en løsning på konflikten, vil streiken i utgangspunktet vare frem til 8. desember.

I tillegg har flere andre fagforeninger sluttet seg til konflikten med egne støtteaksjoner og sympatistreiker. Nedenfor har vi listet opp noen av konsekvensene og aksjonene som er en del av streiken:

  • Fra mandag 18. november: Frakt- og passasjerferger vil ikke håndtere forsendelser fra Posti.
  • Fra torsdag 21. november: Alle lastebiler vil bli nektet adgang til lasteskip og passasjerferger i nasjonale ruter.
  • Fra mandag 25. november: Lasteskip og passasjerferger som seiler under finsk flagg, vil bli holdt tilbake i finske havner etter 06:00.

Dette kan påvirke forsendelsene dine hos DACHSER. Vi følger utviklingen nøye, og hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
Pressemeldinger 02/06/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Norway

Anders Sundvold er ny Sales Executive hos DACHSER Norway AS på Vinterbro. Han kommer fra stillingen som Sales Assistant European Logistics og skal nå være med til å styrke salget på Østlandet.

Les
Pressemeldinger 02/18/2018
Ny mann i førerhuset

Fra 1. januar 2018 har Peter Hut (38) overtatt stillingen som General Manager European Logistics Hvidovre hos DACHSER Denmark A/S. Han overtar stillingen etter René Sidor, som har begynt som Managing Director for DACHSER Nordic AS.

Les