Anbefalte Artikler

07/26/2022
DACHSER og terre des hommes ønsker å støtte familier i Ukraina

I august 2022 skal de mangeårige partnerne lansere et felles prosjekt i de ukrainske byene Kharkiv, Dnipro, Lviv og Uzhhorod. Prosjektet gir barn, tenåringer og familiene deres terapeutisk hjelp til å jobbe seg gjennom traumene som krigen påfører dem.

Les
07/26/2022
DACHSER oppretter alternativ rute for jernbanetjenester

For å kunne fortsette å tilby en jernbaneforbindelse mellom Kina og Europa, utvider DACHSER porteføljen til DACHSER Rail Services. Logistikkleverandøren etablerer en togforbindelse på ruten Xi'an – Budapest to ganger i uken.

Les
07/13/2022
Nytt DACHSER Magazine ute nå!

Mot og tillit er alltid gode følgesvenner, og for øyeblikket er de viktigere enn noensinne – det kan virke som det ikke er noen ende på utfordringene og krisene. I slike tider kan vi ikke gjøre annet enn å se fremover, utvikle nye løsninger og sørge for at vi aldri mister motet. Midt i all usikkerheten tar DACHSER saken i egne hender for å kunne tilby kundene de beste løsningene, noe historiene i det nye DACHSER Magazine tydelig viser.

Les
07/04/2022
Forsvarlig pakket

Skadefri transport av varer er avgjørende for å håndtere forsyningskjeder som blir stadig mer krevende. Hvordan kan egnet emballasje og forutseenhet hjelpe i så måte? Vi spurte en ekspert: Stephan Wnuck, Team Leader Loss & Damage hos DACHSER.

Les

DACHSER Norway

2
07/26/2022
Et globalt nettverk av driftseksperter

DACHSER har de siste 10 årene lært opp ansatte til å bli driftseksperter. Målet er å gjøre dem i stand til å berike og støtte sine egne avdelinger og dermed hele DACHSER-nettverket med et vell av erfaring og detaljkunnskap. Men hva gjør egentlig en slik driftsspesialist?

Les
07/19/2022
Med DACHSER på den sørlige rute: fulle lass fra Kina til Europa

Krigen i Ukraina har også påvirket den interkontinentale landtransporten mellom Asia og Europa. Det har blitt umulig å reise gjennom Russland og Hviterussland, samt gjennom selve konfliktsonen. DACHSER Cargoplus kan likevel fortsatt tilby en pålitelig tjeneste via en alternativ sørlig rute.

Les
07/19/2022
Storbritannia innfører nytt tollsystem

I Storbritannia erstattes dagens CHIEF-system (Customs Handling of Import and Export Freight) av det nye tollsystemet CDS (Customs Declaration Service). Importører i Storbritannia må derfor forberede seg på endringer.

Les
07/14/2022
Ytterligere varselstreiker ved tyske havner

Varselsstreiker ble holdt på kort varsel i havnene i Hamburg og Bremerhaven 9. juni 2022. Ytterligere varselsstreiker vil finne sted ved tyske havner fra torsdag 14. juli 2022 til lørdag 16.juli 2022.

Siden det fortsatt ikke er oppnådd noen avtale i de kollektive tarifforhandlingene for tyske havnearbeidere har fagforeningen ver.di oppfordret til ytterligere streiker ved Tysklands havner fra torsdag 14. juli (06.00) til 16.juli 2022 (06.00). Alle de store Nordsjø-havnene i Tyskland påvirkes, særlig havnene i Hamburg, Bremerhaven og Wilhelmshaven.

I løpet av denne tiden kan det være avbrudd i terminalhåndtering, og lasting og lossing av lastebiler og tog. Mulige uforutsette forsinkelser i innsamling og/eller levering av containere kan oppstå.

DACHSER vil følge situasjonen og holde kundene informert om videre utvikling. Lokale kontakter ved DACHSER sine avdelinger vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
07/08/2022
Flaskehalser på europeiske flyplasser

Europeiske flyplasser opplever for tiden store operasjonelle utfordringer. En økning av flyreiser i Europa i feriesesongen har resultert i overbelastning på flyplasser på grunn av mangel på bakkehåndteringspersonell, spesielt i Frankfurt, Amsterdam og Paris.

I Frankfurt står våre samarbeidspartnere allerede overfor forsinkelser og innstillinger. Konsekvensene dette har for DACHSER er inntil videre begrenset, og forsinkelser er mer sannsynlig å oppstå på importsiden.

For Paris-CDG har det blitt kunngjort streiker for den kommende helgen, med begrenset innvirkning på lastevirksomheten. Driftsforstyrrelser oppstår også på Amsterdam flyplass, men påvirker hovedsakelig passasjerflyvninger innad i Europa.

Generelt forventes det forsinkelser i europeisk flyfrakttrafikk i løpet av de neste ukene, men DACHSER kan tilby et pålitelig og robust nettverk og gir alternative løsninger om nødvendig. DACHSER vil fortsette å overvåke situasjonen og holde kundene informert om videre utvikling. De lokale kontaktene ved DACHSER-filialene vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
3
06/24/2022
Megatrender innen logistikk

Hva slags fremtid bør logistikkleverandørene forberede seg på? Hvilke trender og utviklinger vil forme og omforme sektoren i morgen? Og hva er DACHSERs syn på alt dette? 

Les
06/21/2022
DACHSER sikrer langsiktig luftfraktkapasitet

DACHSER Air & Sea Logistics utvider charterprogrammet på ruten mellom Shanghai og Frankfurt til april 2024. Dermed kan logistikkleverandøren fortsette å tilby kundene pålitelig transportkapasitet.

Les
06/14/2022
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på året som har gått, men tar også en kikk på fremtidens logistikkbransje og hvordan den påvirkes av innovasjon og nye teknologier. 

Les
06/09/2022
Streiker ved havnene i Hamburg og Bremerhaven

9.juni vil det være streiker ved havnene i Hamburg og Bremerhaven. Disse kan vare i opptil fire timer, og det kan i den forbindelse oppstå avbrudd i terminalhåndtering, samt avbrudd i lasting og lossing av lastebiler og tog. Det kan også bli mulige uforutsette forsinkelser i innsamling og/eller levering av containere.

DACHSER vil følge situasjonen og holde kundene informert om videre utvikling. Lokale kontakter ved DACHSER sine avdelinger vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
06/02/2022
DACHSER gjenopptar delvis transport til Ukraina

DACHSER følger utviklingen i Ukraina tett. På nåværende tidspunkt kan lastestoppet for alle vareforsendelser til Ukraina som ble innført i februar 2022, delvis reverseres.

Vår høyeste prioritet er fortsatt sikkerheten til alle ansatte og sjåfører som transporterer forsendelser på vegne av DACHSER. Derfor gjenopptas bare forsendelser til områder som for tiden ikke er direkte påvirket av krigen. I utgangspunktet vil vi gjenoppta våre faste ruter fra Strykow i Polen til Vest-Ukraina. Tilsvarende håndtering av transport og distribusjon utføres av partnerselskapet i Lviv.

Ettersom leveringssoner kan endre seg raskt på grunn av utviklingen i krigen, vil DACHSER fortsette å overvåke og vurdere situasjonen fortløpende og holde kundene informert om videre utvikling.

Har du spørsmål vil din lokale kontakt i DACHSER-filialene være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
Vis flere

DACHSER Corporate

08/02/2022
DACHSER puts its first hydrogen trucks into service

Next year, the logistics service provider will put a 27-ton Hyundai Xcient truck on the road in Magdeburg, Germany. The zero-emission truck will be used for regional distribution as well as regular scheduled nighttime services to Berlin. Another hydrogen fuel-cell truck, the 19-ton Enginius Bluepower, will start making deliveries for DACHSER to Hamburg’s city center in mid-2023.

Les
07/15/2022
DACHSER has strengthened its management in Asia Pacific

With Marcel Schmidt and Mario Morich, DACHSER is filling management positions in Hong Kong and Malaysia with leaders from its own ranks.

Les
07/13/2022
Further warning strikes at German ports

Warning strikes were already held at short notice in the ports of Hamburg and Bremerhaven on June 9, 2022. Further warning strikes will take place at German seaports from Thursday, July 14, 2022 to Saturday, July 16, 2022.

Les
07/13/2022
UK introduces new customs system

In the United Kingdom, the current Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF) system is being replaced by the new Customs Declaration Service (CDS). Importers in the UK must therefore prepare for changes.

Les
Gå til

Mest leste

2
05/08/2019
Brødrene Dahl: DACHSER er gode på Tyskland

Brødrene Dahl er en ledende grossist innen VVS i Norge. De leverer alt fra mindre kjøkkenarmatur og baderomsinnredninger til lange VVS-rør. Kundene er profesjonelle faglærte aktører og bedrifter relatert til byggevarebransjen (DIY). Bedriften har spesielt mye import fra Tyskland til Norge, og trenger derfor en logistikkleverandør som kan sørge for importprosessen.

Les
10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny versjon av Incoterms vil tre i kraft 1. januar 2020 og kommer til å inneholde en rekke endringer. Leveringsbetingelsene publisert av International Chamber of Commerce regulerer vesentlige plikter for kjøper og selger i internasjonal handel, som for eksempel overføring av varer til kjøper, transportkostnader, ansvar for tap av og skade på varer samt forsikringskostnader.

Incoterms 2020 har blitt tilpasset dagens globale handelspraksis, og den nye versjonen er derfor svært oppdatert og praksisorientert. Målet med revisjonen var å gjøre Incoterms-reglene mer brukervennlige. Presentasjonen er for eksempel endret for å gjøre det enklere for brukerne å velge riktig klausul. I tillegg har rekkefølgen på klausulene blitt endret, og det er lagt til reviderte brukerinstruksjoner for hver klausul.

Når det gjelder innholdet, er det foretatt vesentlige endringer i forhold til Intercoms 2010, spesielt følgende:

  • Ulike dekningsnivåer i CIF og CIP: I likhet med tidligere er selger fortsatt forpliktet i henhold til Incoterms 2020 til å tegne transportforsikring for egen regning i klausulene CIF (Cost Insurance Freight) og CIP (Carriage Insurance Paid). I motsetning til Incoterms 2010, gir de to klausulene nå imidlertid ulik minstedekning. Minstedekningen som skal overholdes når det er avtalt CIF-klausul, forblir uendret. Transportforsikringen som skal kjøpes av selger, må fortsatt minst tilsvare dekningen som samsvarer med vilkåret Institute Cargo Clauses (C) eller lignende (forsikring av oppregnede risikoer). Hvis CIP-klausulen er avtalt, må selger nå gi forsikringsdekning i samsvar med vilkåret Institute Cargo Clauses (A) (allrisikodekning). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen gir partene i kontrakten mulighet for å avtale forsikringsdekning som avviker fra dette.
  • Inkludering av sikkerhetsrelaterte krav: Det har nå blitt inkludert sikkerhetsrelaterte krav til varetransport i reglene A 4 og A 7 i hver av klausulene i Incoterms 2020. Som for de andre Incoterms-klausulene, bør det bemerkes at Incoterms-klausulene bare gjelder direkte for partene i salgskontrakten og er ikke gjenstand for fraktavtalen.
  • Incoterms 2020 inneholder bestemmelser for transport med eget transportmiddel i FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid).
  • For varer solgt i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og beregnet for sjøtransport (for eksempel varer i containere), fastsetter FCA et nytt alternativ i fremtiden. Kjøper og selger kan avtale at kjøper skal instruere sin transportør om å utstede et ombordkonnossement til selger etter at varene er lastet. Samtidig er selger forpliktet til å avlevere dette ombordkonnossementet til kjøper. Dette gjøres vanligvis gjennom deltakende banker.
  • DAT har endret navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ifølge DAT-klausulen i Incoterms 2010 skulle selger levere varene så snart de ble losset fra transportmiddelet på en «terminal». Ifølge forklaringen til Incoterms 2010 skulle imidlertid ordet «terminal» ikke forstås fra et teknisk synspunkt, men skulle bety ethvert lossested. Dette faktum er det tatt hensyn til i Incoterms 2020 ved å endre navnet på den tidligere DAT-klausulen til DPU (Delivered at Place Unloaded) for tydelighetens skyld. I fremtiden kan dermed ethvert (avtalt) sted være destinasjonssted.

Incoterms gjelder mellom partene i en (nasjonal eller internasjonal) salgskontrakt og tar for seg – men er ikke begrenset til – spesielle rettigheter og plikter innenfor dette kontraktsforholdet. På grunnlag av en ensartet definisjon som garanteres på denne måten, skal påfølgende problemer med tolkning eller avvik mellom partene i salgskontrakten unngås. Det bør bemerkes at Incoterms, på grunn av sin karakter som GT&C-liknende bestemmelser (generelle vilkår), ikke utgjør lovbestemmelser og dermed bare blir juridisk bindende hvis de faktisk har blitt avtalt mellom partene i salgskontrakten ved hjelp av en tilsvarende referanse (for Incoterms 2020, er dette også mulig før 1/1/2020). Uavhengig av dette vil det i enkeltsaker fortsatt være lovbestemmelsene som har forrang over en Incoterm-klausul ved motstrid.

Incoterms ble revidert av 500 eksperter fra mer enn 40 land.Klausulene blir anerkjent over hele verden og er i bruk på mer enn 30 forskjellige språk.

Les
11/05/2018
Ny Branch Manager i DACHSER Norway AS

1. januar 2019 overtar Armend Krasniqi (33) som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Les
11/27/2019
Poststreik i Finland

En streik i Finlands Post- og Logistikkunion (PAU) påvirker all trafikk til og fra Finland. Den nåværende situasjonen tilsier at streiken kommer til å vare frem til 8. desember, men det pågår fortsatt forhandlinger mellom ledelsen ved det finske postvesenet Posti og Post- og Logistikkforeningen PAU.

Streiken, som nå går inn i sin tredje uke, vil ha stor innvirkning på transporter til og fra Finland. Med mindre det finske postvesenet og logistikkunionen (PAU) klarer å enes om en løsning på konflikten, vil streiken i utgangspunktet vare frem til 8. desember.

I tillegg har flere andre fagforeninger sluttet seg til konflikten med egne støtteaksjoner og sympatistreiker. Nedenfor har vi listet opp noen av konsekvensene og aksjonene som er en del av streiken:

  • Fra mandag 18. november: Frakt- og passasjerferger vil ikke håndtere forsendelser fra Posti.
  • Fra torsdag 21. november: Alle lastebiler vil bli nektet adgang til lasteskip og passasjerferger i nasjonale ruter.
  • Fra mandag 25. november: Lasteskip og passasjerferger som seiler under finsk flagg, vil bli holdt tilbake i finske havner etter 06:00.

Dette kan påvirke forsendelsene dine hos DACHSER. Vi følger utviklingen nøye, og hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
12/20/2019
DACHSER Norway utnevner General Manager

Armend Krasniqi, Branch Manager for DACHSER Norway AS in Oslo siden januar 2019, har blitt forfremmet til General Manager for DACHSER Norway.

Les
05/29/2019
Ny Operations Manager hos DACHSER Norway AS

Marius Jahr, 30 år, er ny Operations Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro utenfor Oslo.

Les
02/21/2019
Brexit: Tiden renner ut

Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.

Les
12/03/2019
DACHSER Norway styrker salgsavdelingen

Dani Solli er ny Sales Executive hos DACHSER Norway AS i Oslo. Denne utvidelsen av salgsavdelingen er et av flere ledd i strategien for å videreføre DACHSER Norway sin vekst i løpet av de siste årene.

Les
08/27/2019
Transport & Logistikk 2019

Nå har du muligheten til å møte DACHSER på Transport & Logistikk 2019 – årets møteplass innen logistikk. 26.-28. september er vi tilstede på konferansen på stand B04-11.

Les
06/04/2019
Nytt DACHSER magazine ute nå!

Ingenting ville fungert innenfor logistikk uten menneskene på kontoret, i lastebilen, i transitterminalen og på lageret.

Les