Anbefalte Artikler

2
Nyheter 02/25/2020
DACHSER Norway blir medlem i Næring for klima

Å redusere klimagassutslipp er et viktig mål som alle burde jobbe mot, noe Oslo kommune har innsett. Oslo har nemlig satt seg som mål å kutte utslippene av klimagasser med hele 95 % innen 2030. Hvis det skal være mulig å nå dette ambisiøse målet, er Oslo kommune imidlertid avhengig av å kunne samarbeide med både næringslivet og befolkningen. DACHSER Norway ønsker å bli en del av dette samarbeidet.

Les
Markedsinformasjon 02/03/2020
Coronavirus: Oppdateringer om DACHSERs drift i Kina

Den nye lungebetennelsen forårsaket av coronaviruset har nylig spredt seg raskt i Kina, og mange byer og provinser har bekreftede tilfeller. For å holde epidemien under kontroll, har sentrale kinesiske myndigheter vedtatt å forlenge den kinesiske nyttårsferien til 2. februar. Regionale myndigheter har imidlertid bedt bedrifter om at deres ansatte ikke kommer tilbake på kontoret før en senere dato, stort sett 10. februar.

DACHSERs avdelinger

De fleste av DACHSERs avdelinger vil åpne igjen offisielt 10. februar. Fra 3. februar, avhengig av byer og tillatelser fra lokale myndigheter, vil det mest nødvendige personale få komme inn i kontorbygningen for å håndtere kritiske forsendelser og minimere virkninger som tilbakeholdelse, overliggetidsgodtgjørelse, telex-frigivelse osv. Vi beklager at vi ikke kan tilby full drift, men vi vil gjøre vårt beste for å opprettholde grunnleggende tjenester.

Datoen for gjenåpning endres daglig og kan endres avhengig av situasjonen. Per 31. januar 2020, er gjenåpningsdatoen for hver avdeling som følger:

 • Beijing: 3. februar
 • Chengdu: 3. februar
 • Dalian: 10. februar
 • Dongguan: 10. februar
 • Guangzhou: 10. februar
 • Nanjing: 10. februar
 • Ningbo: 10. februar
 • Qingdao: 10. februar
 • Shanghai: 10. februar
 • Shenzhen: 10. februar
 • Suzhou: 10. februar
 • Tianjin: 3. februar
 • Wuhan: 14. februar
 • Xiamen: 10. februar
 • Zhongshan: 10. februar

Virksomhet i Wuhan

DACHSERs medarbeidere ved avdelingen i Wuhan vil jobbe hjemmefra og deler av virksomheten vil bli håndtert via Shanghai-teamet vårt.

Provinsmyndighetene i Hubei kunngjorde at kundene må bruke transportsertifikat fra de lokale myndighetene og levere sertifikatet til logistikkselskapet hvis de ønsker at forsendelser skal komme inn i eller gå ut av provinsen med lastebil.

Generell virksomhet i Kina

Selv om vi gjør vårt beste for at driften skal fungere så smidig som mulig, er det et faktum at de fleste fabrikker i Kina fortsatt er stengt, og at lastebiltjenester, flyvninger og terminaler opererer på et minimumsnivå når det gjelder service. Forsinkelser og andre driftsproblemer må derfor påregnes.

Vi vil fortsette å oppdatere deg via nettsiden vår med den nyeste informasjonen om hvordan dette påvirker forsyningskjeden din. Har du bekymringer og/eller spørsmål, må du gjerne kontakte din lokale DACHSER-representant.

Les
Markedsinformasjon 02/03/2020
Brexit: Den 31. januar 2020

Den 31. januar trer Storbritannia ut av EU og går inn i en overgangsperiode. Slik det ser ut nå, vil det ikke bli noen endringer i godstrafikken mellom EU-landene og Storbritannia før mot slutten av dette året.

Etter det bør en frihandelsavtale mellom EU-landene og Storbritannia tre i kraft. Det er imidlertid fortsatt uklart om en slik frihandelsavtale kan forhandles frem og godkjennes innen utgangen av året.

Brexit-sjekklisten gir derfor fortsatt en oversikt over de nødvendige forberedelsestiltakene.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte den lokale kontaktpersonen din hos oss.

Les
2
Nyheter 01/30/2020
Corporate Compliance – Et spørsmål om virksomhetskultur

Et økende antall bedrifter erkjenner behovet for å implementere formelle retningslinjer med hensyn til regeletterlevelse, eller som det også er kjent "compliance". Nærmere forklart innebærer dette å ta i bruk instrumenter og mekanismer hvis formål er å forhindre brudd på regler og uetisk oppførsel blant de ansatte i et firma. Men hvordan gjør man dette?

Les

DACHSER Norway

Markedsinformasjon 02/20/2020
Ytterligere oppdatering om vår drift i Kina

Generell status

Fabrikker og bedrifter gjenopptar virksomheten gradvis, selv om det går veldig sakte. Myndighetene jobber hardt med å begrense spredningen av det nye koronaviruset, nå kjent som COVID-19, som er det offisielle navnet som Verdens helseorganisasjon har gitt viruset. For å forhindre infeksjon på arbeidsplassen blir bedrifter pålagt å sende inn søknader til lokale myndigheter før de får lov til å gjenoppta arbeidet. Søkerne må vise at de overholder strenge hygienekrav og er i stand til å tilby tilstrekkelige hygieniske forbruksvarer til arbeidsstyrken.

DACHSERs avdelinger

Alle DACHSERs avdelinger er i drift. Noen av avdelingene er stengt mens de gjennomgår søknadsprosessen, men medarbeiderne jobber hjemmefra og virksomheten blir håndtert eksternt. Vi ber om unnskyldning for at enkelte prosesser er forsinket, da flertallet av enhetene i forsyningskjeden i Kina ikke fungerer på full kapasitet.

 • Alle DACHSERs avdelinger, bortsett fra Kunshan og Wuhan har gjenopptatt driften med det aller nødvendigste personale på kontoret, da lokale karanteneprosedyrer og andre tiltak ment til å forhindre smitte er satt i gang.
 • Lageret i Kunshan vil gjenoppta virksomheten når de har fått godkjenning fra myndighetene
 • Wuhan er stengt og planlegger å gjenåpne 24. februar, men dette kan endres avhengig av situasjonen
 • De fleste av medarbeiderne våre jobber hjemmefra
 • Avdelingen i Hong Kong er i full drift. Vi fortsetter å overvåke situasjonen nøye og vil gi beskjed hvis driften vår blir påvirket.

Transportlogistikk i Kina

Selv om vi gjør vårt beste for å holde forsyningskjeden din så uforstyrret som mulig, må det tas i betraktning at andre enheter i forsyningskjeden ikke har gjenopptatt full kapasitet ennå. Transportører og terminaler gjenopptar gradvis driften med det aller nødvendigste personale. Det forventes forsinkelser og andre driftsproblemer. Nedenfor har vi listet opp hva disse driftsproblemene inkluderer for henholdsvis vei, luft og sjø-transport.

Vei:

 • Mangel på lastebilsjåfører – det er bare et begrenset antall lastebilselskaper som har fått tillatelse til å gjenoppta driften
 • Forholdene for lastebiler innenlands er utfordrende, og spesielt mellom byer og provinser på grunn av stadig strengere veibestemmelser
 • Veiadkomsten til Shanghai er sterkt kontrollert, noe som kan påvirke levering til havnen i Shanghai og flyplassen Shanghai Pudong
 • Det kreves transportsertifikat for lastebiler som skal kjøre inn i eller ut av Hubei-provinsen

Luft:

 • Flyselskaper har gjenopptatt flyfraktforsendelser til og fra Kina, men kapasiteten er fortsatt begrenset, da mangle flyselskaper har innstilt passasjerfly på vei inn og ut av landet.
 • Chartertjenester er tilgjengelig med garantert lette- og transittid for kundene våre som har hasteforsendelser

Sjø:

 • Transportører har redusert seilingene til og fra Kina
 • Sjøterminalene er i drift, med unntak av Wuhan
 • Mangel på utstyr begynner å bli et problem
 • Containertransporten er bare gjenopptatt på i snitt 50 % av normal kapasitet
 • USA og Vietnam har karantenekrav for skip som forlater kinesiske havner.

Tog:

 • Jernbaneselskaper har redusert antallet av avganger til og fra Kina. Enkelte plattformer, som Wuhan, Yiwu og Zhengzhou holder foreløpig stengt.
 • Godsterminalene i jernbanenettverket er i drift, bortsett fra Wuhan (Wujiashan stasjon吴家山站)
 • Tollvesenet er i drift, bortsett fra i Wuhan
 • FCL-tjenester er en utfordring på grunn av forskjellige regler implementert av lokale myndigheter vedrørende trafikkontroller
 • LTL-tjenester er ikke tilgjengelig, da de fleste av våre distribusjonssentre er stengt.
 • FTL-tjenester er tilgjengelig kun i et visst omfang

Vi har etablert beredskapstiltak og vil tilby deg de beste alternative løsningene for å holde forsyningskjeden din i gang i tilfelle en forsendelse blir påvirket.

Vi vil holde deg oppdatert med den nyeste informasjonen om den aktuelle situasjonen. Har du bekymringer og/eller spørsmål, må du gjerne kontakte din lokale DACHSER-representant.

Les
Markedsinformasjon 02/20/2020
Nasjonal streik i Frankrike den 20. februar, 27. februar og 5. mars
 • Det vil bli avholdt streik ved franske havner den 20. og 27. februar, samt 5. mars.
 • Mangel på sjåfører må forventes, og enkelte skip er for øyeblikket forsinket.
 • Andre alternativer, som å omdirigere transport via Antwerp vil ikke lønne seg grunnet overbelastning.
 • Det er mangel på spesialutstyr, og vi forventer 2 til 3 ukers forsinkelse.
 • Jernbanetrafikk er ikke påvirket
 • Flytrafiik er ikke påvirket

Våre operasjonelle teams vil tilby de beste alternative løsningene de kan, og vil løpende holde deg oppdatert angående utviklinger som kan ha en effekt på leveransen din.

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale DACHSER-representant.

Les
Markedsinformasjon 02/13/2020
Coronavirus: Seneste nytt om vår drift i Kina

Vi fortsetter å oppdatere deg vedrørende den nåværende situasjonen i Kina. For å holde det nye Coronaviruset nCoV under kontroll, har kinesiske myndigheter satt i gang ulike tiltak for å forhindre at folk samles i større forsamlinger da dette kan føre til økt smittefare. Flere av avdelingene våre åpnet igjen på mandag 10. februar, men vi er dessverre nødt til å meddele at vi kun jobber med begrenset kapasitet grunnet sikkerhetstiltakene og reiseforbudet utstedt av myndighetene. Vi ber deg derfor om å forberede deg på forsinkelser grunnet operasjonelle problemer, som mangel på lastebiler og begrenset kapasitet.

Våre avdelinger i Chengu, Nanjing, Ningbo, Shenzhen, Suzhou og Zongshan er for øyeblikket stengt mens vi er i en søknadsprosess med lokale myndigheter. I oversikten under har vil listet opp ytterligere informasjoner vedrørende den nåværende situasjonen i Kina.

 • Medarbeiderne våre jobber hjemmefra
 • Det kan forekomme flere endringer i forbindelse med åpningstidene for våre kinesiske avdelinger. Vi vil holde deg oppdatert.
 • Avdelingen vår i Hong Kong er i full drift. Vi fortsetter å følge nøye med på situasjonen og vil komme med ytterligere informasjon dersom driften skulle bli påvirket.

Vi vil fortsette å følge med på situasjonen og informerer løpende om eventuelle endringer i driften. Hold et øye med hjemmesiden vår for å få med deg seneste nytt om hvordan situasjonen i Kina påvirker forsyningskjeden din. Har du noen spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale DACHSER-representant.

Les
Nyheter 02/07/2020
DACHSER investerer i Finland

DACHSER Finland Oy videreutvikler forretningsmodellen i det finske markedet. Med en ny logistikkterminal for veitransport som skal stå ferdig i Kerava i andre halvdel av 2020, vil eksport- og importmulighetene for finsk industri bli kraftig forbedret.

Les
Nyheter 01/23/2020
Viktigheten av data

Enkel adgang til presise data vil forbedre hele logistikkprosessen, og derfor er det viktig å kunne besvare et viktig spørsmål. Hvordan kan vi, som logistikkleverandør, utvikle en mer forutsigelig, effektiv og bærekraftig vare- og informajonsflyt?

Les
Markedsinformasjon 01/20/2020
Effekter av den nasjonale streiken i Frankrike

I løpet av de siste ukene har massive streiker mot en planlagt pensjonsreform lammet offentlig transport i Frankrike. Franske havner har vært påvirket i flere dager som et resultat av streiken, og er nå i ferd med å bli overbelastet. Alternative muligheter, som Antwerp, Genoa, og Barcelona er også i ferd med å bli overbelastet. Derfor er det forventet forsinkelser i forbindelse med bestilling, henting og levering ved disse havnene. Her er et overblikk over varigheten av streikene ved de franske havnene.

 • Dunkerque: havnearbeidere 23. januar til 24. januar; slepebåter 22. januar til 25. januar inntil 06:00.
 • Le Havre: havnearbeidere 22. januar til 25. januar inntil 06:00; slepebåter 24. januar til 25. januar inntil 08:00.
 • Montoir: havnearbeidere 22. januar til 25. januar inntil 06:00; slepebåter 21. januar til 24. januar inntil 09:00.
 • FOS: havnearbeidere 22. januar til 25. januar inntil 06:00; slepebåter 20. januar til 23. januar inntil 09:00.

Gods sendt med tog vil sannsynligvis også bli forsinket. Enn så lenge ser det ikke ut til at flytrafikken vil bli påvirket, men hold øye med hjemmesiden vår i tilfelle av endringer. Vi kan forsikre deg om at våre operasjonelle teams vil gjøre sitt aller beste for å minimere forsinkelsene forårsaket av streiken.

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson i DACHSER.

Les
Markedsinformasjon 12/20/2019
Valg i Storbritannia 2019 – Oppdatering

Torries vant valget i Storbritannia 12. desember 2019. Som et resultat antas det at Storbritannia kommer til å forlate EU 31. januar 2020 i overenstemmelse med uttaksavtalen som ble inngått 17. oktober 2019.

Denne avtalen omfatter en overgangsperiode inntil 31. desember 2020. I løpet av denne perioden skal det inngås en klar og tydelig handelsavtale mellom Storbritannia og EU. Inntil utgangsdatoen av denne perioden kommer ikke fratredelsen fra EU til å ha noen merkbar effekt. På nåværende tidspunkt forventes det kun marginale begrensninger med tanke på leveringer til og fra Storbritannia i overgangsperioden.

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med den lokale kontaktpersonen din hos oss.

Les
Pressemeldinger 12/20/2019
DACHSER Norway utnevner General Manager

Armend Krasniqi, Branch Manager for DACHSER Norway AS in Oslo siden januar 2019, har blitt forfremmet til General Manager for DACHSER Norway.

Les
Nyheter 12/13/2019
Nytt nyhetsbrev ute nå

I denne utgaven av nyhetsbrevet vårt vil du blant annet kunne lese om DACHSER Norway sitt seneste tilskudd til salgavdelingen, få med deg en oppdatert status over hvordan det går med Brexit, samt åpningstider i julen. Dette og mye mer får du i det siste nyhetsbrevet fra oss.

Les
Nyheter 12/11/2019
Det nye DACHSER magazine er her!

Mange produkter fra Sveits har et svært godt omdømme over hele verden, kjent som sveitserne er for innovasjon og kvalitet kombinert med tradisjon og håndverk. Blant dem finner vi Ricolas urtedrops, et klassisk sukkertøy laget etter en spesiell oppskrift som inneholder 13 urter fra de sveitsiske fjellene.

Les
Vis flere

DACHSER Corporate

Markedsinformasjon 02/24/2020
COVID-19: updates on DACHSER’s operations in China

Most branches are operating with skeleton staffing while the rest of our staff are working from home due to local hygiene and preventive measures.

Though our branches are open, operations are not resuming to full capacity yet. Traffic controls are in place throughout the country; other suppliers in the transport chain are also operating with limited staff and reduced capacity. The shortage of truckers is currently the major challenge.

Please excuse us for the delay in some processes, as most of the units in the supply chain within China are not functioning in full capacity.

Transport logistics in China

While we are trying our best to keep your supply chain as smooth as possible, please consider that other units in the supply chain did not resume full capacity yet. Carriers and terminals are gradually resuming operations with skeleton staff. Delays and other operational issues are expected.

Road:

 • Lack of truckers is currently the major issue in China. The service is resuming with less than 50% of the usual labour supply;
 • Inter-cities and inter-provinces trucking are especially challenging due to increasingly tightened regulations on road, making road journeys heavily delayed.

Railway:

 • Rail carriers reduced departures from and to China in February;
 • Railway platforms which are now closed, are expected to resume from March 2020, i.e. Yiwu and Zhengzhou, detailed schedule to be updated;
 • Other status of railway remains the same, please refer to our last update;

Air:

 • Airlines resumed freighters to and from China;
 • Capacity is still an issue since many of the airlines suspended passenger flights;
 • Charter services are available with guaranteed uplift and transit time for our customers with urgent shipment;

Sea:

 • Shortage of truckers is the major issue;
 • Increasing challenge on equipment supply;
 • Carriers have reduced sailings to and from China;
 • Westbound: Backlog is expected once the factories are fully back into operations, leading to shortage of truckers and space;
 • Eastbound: Intense space shortage;
 • Ocean terminals are operating, except Wuhan;

At DACHSER, we have contingency measures in place and will offer you the best alternative solutions to keep your supply chain running in case any shipment is affected. Please rest assure that we will keep you updated via our website. In case of any questions, please get in contact with your local DACHSER contact person.

Les
Nyheter 02/20/2020
DACHSER organizes special charters to China

In response to the restricted air freight capacity situation caused by COVID-19, DACHSER Air & Sea Logistics has drawn up a charter contingency plan. As a result, customers can currently rely on a robust and reliable premium flight service from Frankfurt to China.

Les
Markedsinformasjon 02/20/2020
National Strike on February 20, 27 and March 5

Find below the main impacts on air, sea freight and rail services:

 • French ports will be on strike with 4 hours on February 20, 27 and March 5.
 • Shortage of drivers have to be expected and some vessels have been delayed at the moment.
 • Also alternative options like Antwerp are congested (trucking companies and shipping lines).
 • Special equipment is lacking more than usual, we are facing 2/3 weeks delay.
 • Rail services are not concerned
 • Air freight is not concerned

Our operational teams will offer you the best alternative solutions and keep you posted on a regular basis of any development on your respective files.

Should you have any concerns and/or queries, please feel free to contact your local DACHSER representative.

Les
Markedsinformasjon 02/20/2020
Further update on DACHSER’s operations in China

General status

Factories and businesses are resuming gradually, but very slowly. Authorities are working hard on containing the spread of the novel coronavirus, now known as COVID-19, officially named by the World Health Organization. To prevent infection at workplace, enterprises are required to submit applications to local authorities before they are allowed to resume work. Applicants need to demonstrate they are observing strict hygiene requirements and are capable of providing adequate hygiene consumables to the workforce.

DACHSER branches

All DACHSER branches are operating. Some of the branches are closed while undergoing the application process, still, staff are working from home and the operations are handled remotely. Please excuse us for the delay in some processes, as most of the units in the supply chain within China are not functioning in full capacity.

 • All DACHSER branches except Kunshan and Wuhan have resumed business with skeleton staffing in the office due to local quarantine procedures and preventative measures;
 • Kunshan warehouse will re-open once approvals from the authorities are granted;
 • Wuhan is closed and scheduled to re-open on February 24, subject to change depending on the situation;
 • Most of our team members are working from home
 • Hong Kong branch is fully operational. We continue to monitor the situation closely and will advise if our ability to operate is impacted.

Transport logistics in China

While we are trying our best to keep your supply chain as smooth as possible, please consider that other units in the supply chain did not resume full capacity yet. Carriers and terminals are gradually resuming operations with skeleton staff. Delays and other operational issues are expected.

Road:

 • Lack of truckers, there is only a limited number of trucking companies having received permits to resume operation;
 • Domestic trucking condition is challenging especially for inter-cities and inter-provinces due to increasing tightened regulations on road;
 • Road access to Shanghai is heavily controlled which may affect delivery to Shanghai Port and Shanghai Pudong Airport;
 • Transportation certificate is needed for trucks to enter or exit the Hubei Province;

Air:

 • Airlines resumed freighter to and from China;
 • Capacity is still an issue since many of the airlines suspended passenger flights;
 • Charter services are available with guaranteed uplift and transit time for our customers with urgent shipment;

Sea:

 • Carriers have reduced sailings to and from China;
 • Ocean terminals are operating, except Wuhan;
 • Lack of equipment starts to be an issue;
 • Container trucking only resumes on average 50% of normal capacity;
 • The US and Vietnam has quarantine requirements for vessels leaving Chinese ports.

Railway:

 • Rail carriers reduced departures to and from China; some railway platforms (i.e. Wuhan, Yiwu, Zhengzhou) are closed until further notice;
 • Rail terminals are operating except Wuhan (Wujiashan station吴家山站);
 • Customs are operating except Wuhan (overtime could be reserved with application from brokers);
 • FCL service on pre/on-carriage is a challenge due different policies of traffic controls applied by local authorities;
 • LTL service is not available as most of logistics parks/distribution centers are closed; FTL service is available in ad hoc level;

At DACHSER, we have contingency measures in place and will offer you the best alternative solutions to keep your supply chain running in case any shipment is affected.

We will keep our customers updated with the latest information on the current situation. Should you have any concerns and/or queries, please feel free to contact your local DACHSER representative.

Les
Gå til

Mest leste

2
Nyheter 05/08/2019
Brødrene Dahl: DACHSER er gode på Tyskland

Brødrene Dahl er en ledende grossist innen VVS i Norge. De leverer alt fra mindre kjøkkenarmatur og baderomsinnredninger til lange VVS-rør. Kundene er profesjonelle faglærte aktører og bedrifter relatert til byggevarebransjen (DIY). Bedriften har spesielt mye import fra Tyskland til Norge, og trenger derfor en logistikkleverandør som kan sørge for importprosessen.

Les
Markedsinformasjon 10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny versjon av Incoterms vil tre i kraft 1. januar 2020 og kommer til å inneholde en rekke endringer. Leveringsbetingelsene publisert av International Chamber of Commerce regulerer vesentlige plikter for kjøper og selger i internasjonal handel, som for eksempel overføring av varer til kjøper, transportkostnader, ansvar for tap av og skade på varer samt forsikringskostnader.

Incoterms 2020 har blitt tilpasset dagens globale handelspraksis, og den nye versjonen er derfor svært oppdatert og praksisorientert. Målet med revisjonen var å gjøre Incoterms-reglene mer brukervennlige. Presentasjonen er for eksempel endret for å gjøre det enklere for brukerne å velge riktig klausul. I tillegg har rekkefølgen på klausulene blitt endret, og det er lagt til reviderte brukerinstruksjoner for hver klausul.

Når det gjelder innholdet, er det foretatt vesentlige endringer i forhold til Intercoms 2010, spesielt følgende:

 • Ulike dekningsnivåer i CIF og CIP: I likhet med tidligere er selger fortsatt forpliktet i henhold til Incoterms 2020 til å tegne transportforsikring for egen regning i klausulene CIF (Cost Insurance Freight) og CIP (Carriage Insurance Paid). I motsetning til Incoterms 2010, gir de to klausulene nå imidlertid ulik minstedekning. Minstedekningen som skal overholdes når det er avtalt CIF-klausul, forblir uendret. Transportforsikringen som skal kjøpes av selger, må fortsatt minst tilsvare dekningen som samsvarer med vilkåret Institute Cargo Clauses (C) eller lignende (forsikring av oppregnede risikoer). Hvis CIP-klausulen er avtalt, må selger nå gi forsikringsdekning i samsvar med vilkåret Institute Cargo Clauses (A) (allrisikodekning). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen gir partene i kontrakten mulighet for å avtale forsikringsdekning som avviker fra dette.
 • Inkludering av sikkerhetsrelaterte krav: Det har nå blitt inkludert sikkerhetsrelaterte krav til varetransport i reglene A 4 og A 7 i hver av klausulene i Incoterms 2020. Som for de andre Incoterms-klausulene, bør det bemerkes at Incoterms-klausulene bare gjelder direkte for partene i salgskontrakten og er ikke gjenstand for fraktavtalen.
 • Incoterms 2020 inneholder bestemmelser for transport med eget transportmiddel i FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid).
 • For varer solgt i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og beregnet for sjøtransport (for eksempel varer i containere), fastsetter FCA et nytt alternativ i fremtiden. Kjøper og selger kan avtale at kjøper skal instruere sin transportør om å utstede et ombordkonnossement til selger etter at varene er lastet. Samtidig er selger forpliktet til å avlevere dette ombordkonnossementet til kjøper. Dette gjøres vanligvis gjennom deltakende banker.
 • DAT har endret navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ifølge DAT-klausulen i Incoterms 2010 skulle selger levere varene så snart de ble losset fra transportmiddelet på en «terminal». Ifølge forklaringen til Incoterms 2010 skulle imidlertid ordet «terminal» ikke forstås fra et teknisk synspunkt, men skulle bety ethvert lossested. Dette faktum er det tatt hensyn til i Incoterms 2020 ved å endre navnet på den tidligere DAT-klausulen til DPU (Delivered at Place Unloaded) for tydelighetens skyld. I fremtiden kan dermed ethvert (avtalt) sted være destinasjonssted.

Incoterms gjelder mellom partene i en (nasjonal eller internasjonal) salgskontrakt og tar for seg – men er ikke begrenset til – spesielle rettigheter og plikter innenfor dette kontraktsforholdet. På grunnlag av en ensartet definisjon som garanteres på denne måten, skal påfølgende problemer med tolkning eller avvik mellom partene i salgskontrakten unngås. Det bør bemerkes at Incoterms, på grunn av sin karakter som GT&C-liknende bestemmelser (generelle vilkår), ikke utgjør lovbestemmelser og dermed bare blir juridisk bindende hvis de faktisk har blitt avtalt mellom partene i salgskontrakten ved hjelp av en tilsvarende referanse (for Incoterms 2020, er dette også mulig før 1/1/2020). Uavhengig av dette vil det i enkeltsaker fortsatt være lovbestemmelsene som har forrang over en Incoterm-klausul ved motstrid.

Incoterms ble revidert av 500 eksperter fra mer enn 40 land.Klausulene blir anerkjent over hele verden og er i bruk på mer enn 30 forskjellige språk.

Les
Pressemeldinger 05/29/2019
Ny Operations Manager hos DACHSER Norway AS

Marius Jahr, 30 år, er ny Operations Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro utenfor Oslo.

Les
Pressemeldinger 11/05/2018
Ny Branch Manager i DACHSER Norway AS

1. januar 2019 overtar Armend Krasniqi (33) som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Les
Pressemeldinger 04/02/2019
DACHSER satser på bærekraftig vekst

DACHSER rapporterte en betydelig vekst også for 2018. Logistikkleverandøren økte nettoomsetningen med 5,5 prosent til 5,57 milliarder euro. I likhet med året før økte antall forsendelser med 2,5 prosent, til 83,7 millioner, og antall tonn økte med 3,0 prosent, til 41,3 millioner tonn. Med totalt 30 609 ansatte, en økning på 1511 fra året før, er DACHSERs arbeidsstyrke større enn noen gang.

Les
Pressemeldinger 02/06/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Norway

Anders Sundvold er ny Sales Executive hos DACHSER Norway AS på Vinterbro. Han kommer fra stillingen som Sales Assistant European Logistics og skal nå være med til å styrke salget på Østlandet.

Les
Pressemeldinger 02/18/2018
Ny mann i førerhuset

Fra 1. januar 2018 har Peter Hut (38) overtatt stillingen som General Manager European Logistics Hvidovre hos DACHSER Denmark A/S. Han overtar stillingen etter René Sidor, som har begynt som Managing Director for DACHSER Nordic AS.

Les
Pressemeldinger 12/20/2019
DACHSER Norway utnevner General Manager

Armend Krasniqi, Branch Manager for DACHSER Norway AS in Oslo siden januar 2019, har blitt forfremmet til General Manager for DACHSER Norway.

Les
Nyheter 02/21/2019
Brexit: Tiden renner ut

Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.

Les
Nyheter 05/24/2019
DACHSER Köln begynner å levere ved hjelp av elektriske sykler

DACHSERs logistikksenter i Köln har begynt å bruke elektriske sykler ved leveringer i sentrum. I tillegg til å forbedre luftkvaliteten, er dette tiltaket et resultat av det stadig økende antallet hindringer, køer og byggesoner som gjør det vanskelig å bruke vanlige lastebiler i sentrum. Det vil komme kjørerestriksjoner for Kölns lavutslippssone fra 1. april 2019.

Les