Anbefalte Artikler

09/06/2023
DACHSER Norway satser på egenprodusert strøm

Med en årlig strømproduksjon på 300 000 kWh ved hjelp av solceller, vil over 37% av virksomhetens totale energiforbruk være egenprodusert.

Les
09/04/2023
Møt oss på Transport & Logistikk-messen i Lillestrøm!

Vi ser fram til å møte deg på Norges største bransjetreff for transport- og logistikknæringen.

Les
08/29/2023
DACHSER lanserer tolv nye utslippsfrie leveringsområder i Europa 

Innen utgangen av 2025 planlegger logistikkleverandøren å lansere utslippsfri levering i ytterligere tolv byer i Europa: Amsterdam, Barcelona, Dublin, Hamburg, Köln, London, Malaga, Rotterdam, Stockholm, Toulouse, Warszawa og Wien. I tillegg skal selskapet utvide dagens utslippsfrie leveringsområde i Paris.

Les
08/25/2023
DACHSER og FERCAM etablerer fellesforetak i Italia

Et langvarig samarbeid har ført til etableringen av et fellesforetak for stykkgods og kontraktslogistikk – FERCAM overfører avdelingene for distribusjon (stykkgods) og logistikk (kontraktlogistikk) til et fellesforetak sammen med DACHSER, som har fått navnet DACHSER & FERCAM Italia S.r.l. 

Les

DACHSER Norway

09/18/2023
Tyskland hever veiavgiften 

Den tyske regjeringen har besluttet å øke veiskatten for lastebiler 1. desember 2023. Den nye avgiftssatsen innføres for å ta hensyn til de ekstra kostnadene som oppstår på grunn av CO2-utslipp fra transportsektoren.

Les
09/07/2023
Høstens nyhetsbrev er her 

Hold deg oppdatert på siste nytt fra DACHSER Norway ved å abonnere på vårt nyhetsbrev.

Les
2
09/07/2023
Leverandør og samarbeidspartner 

Aspire Brands og DACHSER Norway samarbeider mot et felles mål: å skape kundeopplevelser med et menneskelig preg.

Les
2
08/31/2023
Framdrift på en lang vei 

Å jobbe for å redusere klimaendringene er både et sentralt ansvar og en utfordring for logistikkleverandører. Transport- og lagertjenester er energikrevende og har et stort karbonavtrykk. Én av grunnene til dette er at det fortsatt ikke finnes tilstrekkelig antall nullutslippslastebiler. Men teknologiske endringer er allerede i full sving. Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, beskriver i denne artikkelen potensialet som kan utnyttes, og rollen som logistikk kan spille i arbeidet for å redusere klimapåvirkning.

Les
07/28/2023
Med fokus på digitalisering

Ved å legge til rette for transparente prosesser, sanntids sporing av forsendelser, rask respons og nøyaktig kontroll av forsyningskjedene på tvers av land og kontinenter, hever digitaliseringen DACHSERs logistikktjenester til et nytt nivå. Men hva betyr dette for DACHSERs nettverk? Og hvilke konkrete fordeler oppnår kundene gjennom denne teknologien? Disse spørsmålene stiller vi DACHSER CEO Burkhard Eling og CDO Stefan Hohm.

Les
07/12/2023
DACHSER utvider flyfraktporteføljen mellom Singapore og Frankfurt

DACHSER Singapore har utvidet tjenesteporteføljen på ruten mellom Singapore og Frankfurt til å omfatte en daglig flyfrakttjeneste. Kundene får sikker kapasitet med en transittid på 72 timer, samt tilgang til logistikkleverandørens effektive europeiske transportnettverk fra Frankfurt.

Les
07/03/2023
Åpner helautomatisert og klimavennlig lager 
Det toppmoderne lageret i Memmingen i Sør-Tyskland har 52 000 palleplasser og har gradvis blitt satt i drift de siste månedene.
Les
2
06/22/2023
En første titt på DACHSER-plattformen

DACHSER tar steget inn i den digitale tidsalderen ved å digitalisere sitt utvalg av logistikktjenester: DACHSER-plattformen utgjør en sentral komponent i selskapets omfattende digitaliseringsprosjekt, som har som mål å skape en bedre kundeopplevelse. På den nylige transportlogistikkmessen fikk både kunder og andre interesserte et førsteglimt av den innovative plattformen, som vil bli tilgjengelig for alle DACHSERs kunder fra 2024.

Les
3
06/12/2023
Fra framtidens laboratorium: bærekraftig flydrivstoff

Mens veitransport har funnet flere løsninger for å kunne frakte gods og mennesker på en mer bærekraftig måte, opplever luftfart større press på å finne metoder for betydelig reduksjon i utslipp av CO2 og andre klimagasser. Vi tar en titt på Sustainable Aviation Fuel (SAF).  

Les
06/06/2023
DACHSER åpner nytt logistikksenter i Pirkkala

DACHSER Finland har besluttet å investere i Pirkkala og åpner nytt logistikksenter på Tampere-Pirkkala lufthavn. De nye lokalene er på ca. 5000 m2 og det forventes at aktiviteten starter opp sommeren 2024.

Les
Vis flere

DACHSER Corporate

09/22/2023
Small and big successes: Annual report on partnership with terre des hommes

Improving the living conditions and educational opportunities of disadvantaged children and young people - DACHSER has been supporting the children's charity terre des hommes with this overarching goal since 2005. The 2022 Annual Report provides an overview of the worldwide projects and their concrete successes.

Les
09/19/2023
An award for innovation, an award for the network

Dachser CDO Stefan Hohm was presented with the prestigious "LEO Award for Innovation" by the logistics trade journal DVZ in Hamburg. In its laudatory speech, the jury highlighted Mr. Hohm´s commitment as a driver of innovation and change in logistics.

Les
09/18/2023
DACHSER welcomes 744 junior staff 

At the start of Germany’s training cycle, DACHSER’s locations across the country are hiring a total of 744 junior staff—over 100 more than last year. Of that group, 708 started their training in eleven different industrial and commercial occupations. The remaining 36 are students, who will be starting their various dual work-study programs with DACHSER in October, and one trainee.

Les
09/14/2023
VCI and Dachser continue successful purchasing partnership

Kempten, September 14, 2023 – The German Chemical Industry Association (Verband der Chemischen Industrie e.V., or VCI) and DACHSER Chem Logistics have extended their purchasing partnership in logistics ahead of time by five years. Johann-Peter Nickel, Executive Director at VCI, and Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, signed the agreement at Dachser’s Head Office in Kempten.

Les
Gå til

Mest leste

2
05/08/2019
Brødrene Dahl: DACHSER er gode på Tyskland

Brødrene Dahl er en ledende grossist innen VVS i Norge. De leverer alt fra mindre kjøkkenarmatur og baderomsinnredninger til lange VVS-rør. Kundene er profesjonelle faglærte aktører og bedrifter relatert til byggevarebransjen (DIY). Bedriften har spesielt mye import fra Tyskland til Norge, og trenger derfor en logistikkleverandør som kan sørge for importprosessen.

Les
10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny versjon av Incoterms vil tre i kraft 1. januar 2020 og kommer til å inneholde en rekke endringer. Leveringsbetingelsene publisert av International Chamber of Commerce regulerer vesentlige plikter for kjøper og selger i internasjonal handel, som for eksempel overføring av varer til kjøper, transportkostnader, ansvar for tap av og skade på varer samt forsikringskostnader.

Incoterms 2020 har blitt tilpasset dagens globale handelspraksis, og den nye versjonen er derfor svært oppdatert og praksisorientert. Målet med revisjonen var å gjøre Incoterms-reglene mer brukervennlige. Presentasjonen er for eksempel endret for å gjøre det enklere for brukerne å velge riktig klausul. I tillegg har rekkefølgen på klausulene blitt endret, og det er lagt til reviderte brukerinstruksjoner for hver klausul.

Når det gjelder innholdet, er det foretatt vesentlige endringer i forhold til Intercoms 2010, spesielt følgende:

  • Ulike dekningsnivåer i CIF og CIP: I likhet med tidligere er selger fortsatt forpliktet i henhold til Incoterms 2020 til å tegne transportforsikring for egen regning i klausulene CIF (Cost Insurance Freight) og CIP (Carriage Insurance Paid). I motsetning til Incoterms 2010, gir de to klausulene nå imidlertid ulik minstedekning. Minstedekningen som skal overholdes når det er avtalt CIF-klausul, forblir uendret. Transportforsikringen som skal kjøpes av selger, må fortsatt minst tilsvare dekningen som samsvarer med vilkåret Institute Cargo Clauses (C) eller lignende (forsikring av oppregnede risikoer). Hvis CIP-klausulen er avtalt, må selger nå gi forsikringsdekning i samsvar med vilkåret Institute Cargo Clauses (A) (allrisikodekning). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen gir partene i kontrakten mulighet for å avtale forsikringsdekning som avviker fra dette.
  • Inkludering av sikkerhetsrelaterte krav: Det har nå blitt inkludert sikkerhetsrelaterte krav til varetransport i reglene A 4 og A 7 i hver av klausulene i Incoterms 2020. Som for de andre Incoterms-klausulene, bør det bemerkes at Incoterms-klausulene bare gjelder direkte for partene i salgskontrakten og er ikke gjenstand for fraktavtalen.
  • Incoterms 2020 inneholder bestemmelser for transport med eget transportmiddel i FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid).
  • For varer solgt i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og beregnet for sjøtransport (for eksempel varer i containere), fastsetter FCA et nytt alternativ i fremtiden. Kjøper og selger kan avtale at kjøper skal instruere sin transportør om å utstede et ombordkonnossement til selger etter at varene er lastet. Samtidig er selger forpliktet til å avlevere dette ombordkonnossementet til kjøper. Dette gjøres vanligvis gjennom deltakende banker.
  • DAT har endret navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ifølge DAT-klausulen i Incoterms 2010 skulle selger levere varene så snart de ble losset fra transportmiddelet på en «terminal». Ifølge forklaringen til Incoterms 2010 skulle imidlertid ordet «terminal» ikke forstås fra et teknisk synspunkt, men skulle bety ethvert lossested. Dette faktum er det tatt hensyn til i Incoterms 2020 ved å endre navnet på den tidligere DAT-klausulen til DPU (Delivered at Place Unloaded) for tydelighetens skyld. I fremtiden kan dermed ethvert (avtalt) sted være destinasjonssted.

Incoterms gjelder mellom partene i en (nasjonal eller internasjonal) salgskontrakt og tar for seg – men er ikke begrenset til – spesielle rettigheter og plikter innenfor dette kontraktsforholdet. På grunnlag av en ensartet definisjon som garanteres på denne måten, skal påfølgende problemer med tolkning eller avvik mellom partene i salgskontrakten unngås. Det bør bemerkes at Incoterms, på grunn av sin karakter som GT&C-liknende bestemmelser (generelle vilkår), ikke utgjør lovbestemmelser og dermed bare blir juridisk bindende hvis de faktisk har blitt avtalt mellom partene i salgskontrakten ved hjelp av en tilsvarende referanse (for Incoterms 2020, er dette også mulig før 1/1/2020). Uavhengig av dette vil det i enkeltsaker fortsatt være lovbestemmelsene som har forrang over en Incoterm-klausul ved motstrid.

Incoterms ble revidert av 500 eksperter fra mer enn 40 land.Klausulene blir anerkjent over hele verden og er i bruk på mer enn 30 forskjellige språk.

Les
11/05/2018
Ny Branch Manager i DACHSER Norway AS

1. januar 2019 overtar Armend Krasniqi (33) som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Les
11/27/2019
Poststreik i Finland

En streik i Finlands Post- og Logistikkunion (PAU) påvirker all trafikk til og fra Finland. Den nåværende situasjonen tilsier at streiken kommer til å vare frem til 8. desember, men det pågår fortsatt forhandlinger mellom ledelsen ved det finske postvesenet Posti og Post- og Logistikkforeningen PAU.

Streiken, som nå går inn i sin tredje uke, vil ha stor innvirkning på transporter til og fra Finland. Med mindre det finske postvesenet og logistikkunionen (PAU) klarer å enes om en løsning på konflikten, vil streiken i utgangspunktet vare frem til 8. desember.

I tillegg har flere andre fagforeninger sluttet seg til konflikten med egne støtteaksjoner og sympatistreiker. Nedenfor har vi listet opp noen av konsekvensene og aksjonene som er en del av streiken:

  • Fra mandag 18. november: Frakt- og passasjerferger vil ikke håndtere forsendelser fra Posti.
  • Fra torsdag 21. november: Alle lastebiler vil bli nektet adgang til lasteskip og passasjerferger i nasjonale ruter.
  • Fra mandag 25. november: Lasteskip og passasjerferger som seiler under finsk flagg, vil bli holdt tilbake i finske havner etter 06:00.

Dette kan påvirke forsendelsene dine hos DACHSER. Vi følger utviklingen nøye, og hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
05/29/2019
Ny Operations Manager hos DACHSER Norway AS

Marius Jahr, 30 år, er ny Operations Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro utenfor Oslo.

Les
12/03/2019
DACHSER Norway styrker salgsavdelingen

Dani Solli er ny Sales Executive hos DACHSER Norway AS i Oslo. Denne utvidelsen av salgsavdelingen er et av flere ledd i strategien for å videreføre DACHSER Norway sin vekst i løpet av de siste årene.

Les
12/20/2019
DACHSER Norway utnevner General Manager

Armend Krasniqi, Branch Manager for DACHSER Norway AS in Oslo siden januar 2019, har blitt forfremmet til General Manager for DACHSER Norway.

Les
02/21/2019
Brexit: Tiden renner ut

Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.

Les
06/04/2019
Nytt DACHSER magazine ute nå!

Ingenting ville fungert innenfor logistikk uten menneskene på kontoret, i lastebilen, i transitterminalen og på lageret.

Les
08/27/2019
Transport & Logistikk 2019

Nå har du muligheten til å møte DACHSER på Transport & Logistikk 2019 – årets møteplass innen logistikk. 26.-28. september er vi tilstede på konferansen på stand B04-11.

Les