Anbefalte Artikler

2
02/15/2024
En digital dobbeltgjenger

Den digitale tvillingen er en av de viktigste innovasjonene for morgendagens forsyningskjeder. Hvilke kjerneteknologier er den basert på? Og hva betyr dette for den daglige transporten og håndtering innen logistikk? Svarene er lovende.

Les
2
02/05/2024
DACHSER Norway med nytt tilskudd til lederlaget

Kenneth Aasheim (41) er ny Operations Manager ved logistikkselskapets Vinterbro-avdeling.

Les
02/01/2024
Tysk logistikkgigant til porten av Norge

Logistikkleverandøren DACHSER, med røtter i Tyskland, er nå i full drift i Kristiansand og klar til å betjene kunder på Sørlandet.

Les
01/18/2024
Ny COO for DACHSER Air & Sea Logistics

Ved årsskiftet ble Tobias Burger (46) ny Chief Operations Officer (COO) for Air & Sea Logistics. Den tidligere visedirektøren vil ha fokus på vekst i globale markeder og integrert stykkgodstransport.

Les

DACHSER Norway

02/21/2024
Sømløst samarbeid

Hjelpemiddelleverandøren Medema er avhengig av en fleksibel forsyningskjede for å kunne sikre pålitelige leveranser, selv i utfordrende tider. Partnerskapet med DACHSER muliggjør samarbeid på tvers av landegrenser, men med ett kontaktpunkt.

Les
01/10/2024
Tyskland: Blokkering av veinettet og streiker

Bønder i Tyskland har varslet ukelange demonstrasjoner mot endringer i landbrukspolitikken, og blokkerer store deler av det tyske veinettet i protest. I tillegg har streiker og blokader blitt annonsert fra andre aktører i transport- og logistikkbransjen. Dette kan potensielt påvirke leveransene dine.

Les
01/08/2024
EUs klimakvotesystem utvides

EUs system for klimakvoter (EU ETS) utvides, og vil nå også gjelde maritim transport. Her kan du få en oversikt over hvordan dette påvirker skipsfarten.

Les
12/21/2023
DACHSER kjøper Frigoscandia AB

DACHSER styrker Food Logistics-nettverket i Norden med oppkjøpet av den svenske matlogistikkleverandøren Frigoscandia AB. Oppkjøpet forutsetter godkjennelse fra de europeiske konkurransemyndighetene.

Les
12/14/2023
Hold deg oppdatert på siste nytt fra logistikkens verden

Vårt siste nyhetsbrev er fullpakket med spennende nyheter fra logistikkverdenen, som vi har håndplukket for deg.

Les
12/13/2023
En garvet logistikkekspert

Siden oppstarten av DACHSER Norway i 2005 har Geirr Jakobsen spilt en nøkkelrolle i bedriften, hvor han de siste årene har hatt rollen som Safety Advisor. Med en lang karriere som speditør har han også vært vitne til utviklingen av logistikkbransjen i Norge. I DACHSER har han fått god erfaring med å bringe lokal ekspertise til et globalt logistikknettverk.

Les
2
12/12/2023
DACHSER Denmark utvider i Nordjylland

Logistikkleverandøren DACHSER vokser på det danske markedet og inntar nå Nordjylland. Det nye kontoret, som er en del av Port of Aalborgs næringspark, åpner i løpet av første halvdel av 2024 og blir et knutepunkt for forbindelser til det nordiske stykkgodsnettverket.

Les
3
12/12/2023
Avkarbonisering av logistikk: En lang og humpete vei

Å oppnå EUs klimamål er en stor oppgave for alle involverte. DACHSER har som mål å kontinuerlig arbeide for det grønne skiftet innen logistikk. DACHSERs CEO Burkhard Eling oppsummerer strategien med konkrete tiltak i denne artikkelen.

Les
12/12/2023
Hvordan fremme en kultur for innovasjon

Hvor ofte skriver du ned ideene dine? Og når du gjør det, gjør du noe for å realisere dem? For mange av oss er svaret sannsynligvis et vagt «av og til» eller «noen ganger». Selv om vi kan komme opp med ideer av og til, hvordan sikrer man at de ikke forsvinner i strømmen av dagliglivet?

Les
12/11/2023
Små og store bragder: Årsberetning om samarbeidet med terre des hommes

DACHSER har støttet organisasjonen terres des hommes, som arbeider for å forbedre levekårene og utdanningsmulighetene for vanskeligstilte barn og unge, siden 2005. Årsrapporten for 2022 gir en oversikt over de internasjonale prosjektene og de konkrete resultatene av samarbeidet.

Les
Vis flere

DACHSER Corporate

02/21/2024
DACHSER Food Logistics at the 2024 ProWein trade fair 

Under the motto "A first-class journey to the world of wine & spirits", DACHSER Food Logistics will be exhibiting at the 30th ProWein trade fair, which takes place in Düsseldorf from March 10 to 12. ProWein is regarded as the leading international trade fair for wine and spirits, covering the entire global market.

Les
02/19/2024
DACHSER Sweden creates more space for growth

The logistics service provider is relocating its activities from Malmö in Sweden to the port and industrial city of Landskrona, one of Sweden's most important logistics locations, around 50 kilometers from Malmö. The move is planned for the end of the year.

Les
02/15/2024
DACHSER honored for successful app community

DACHSER has been honored with the "Citizen Development Empowerment Award". With this award, smapOne AG honours the logistics service provider's success in building a global community of employees who build their own applications without programming knowledge and thus drive digitalization within the company. 

Les
02/13/2024
The first customers are using the DACHSER Platform for their day-to-day business

The first customers have been working with the DACHSER Platform since the end of August. After several intensive test phases, real customer data is now flowing through the system. This way, we learn daily which of the platform’s features are working smoothly and where there is a need for individual adjustments. The feedback helps to improve the platform step by step.

Les
Gå til

Mest leste

2
05/08/2019
Brødrene Dahl: DACHSER er gode på Tyskland

Brødrene Dahl er en ledende grossist innen VVS i Norge. De leverer alt fra mindre kjøkkenarmatur og baderomsinnredninger til lange VVS-rør. Kundene er profesjonelle faglærte aktører og bedrifter relatert til byggevarebransjen (DIY). Bedriften har spesielt mye import fra Tyskland til Norge, og trenger derfor en logistikkleverandør som kan sørge for importprosessen.

Les
10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny versjon av Incoterms vil tre i kraft 1. januar 2020 og kommer til å inneholde en rekke endringer. Leveringsbetingelsene publisert av International Chamber of Commerce regulerer vesentlige plikter for kjøper og selger i internasjonal handel, som for eksempel overføring av varer til kjøper, transportkostnader, ansvar for tap av og skade på varer samt forsikringskostnader.

Incoterms 2020 har blitt tilpasset dagens globale handelspraksis, og den nye versjonen er derfor svært oppdatert og praksisorientert. Målet med revisjonen var å gjøre Incoterms-reglene mer brukervennlige. Presentasjonen er for eksempel endret for å gjøre det enklere for brukerne å velge riktig klausul. I tillegg har rekkefølgen på klausulene blitt endret, og det er lagt til reviderte brukerinstruksjoner for hver klausul.

Når det gjelder innholdet, er det foretatt vesentlige endringer i forhold til Intercoms 2010, spesielt følgende:

  • Ulike dekningsnivåer i CIF og CIP: I likhet med tidligere er selger fortsatt forpliktet i henhold til Incoterms 2020 til å tegne transportforsikring for egen regning i klausulene CIF (Cost Insurance Freight) og CIP (Carriage Insurance Paid). I motsetning til Incoterms 2010, gir de to klausulene nå imidlertid ulik minstedekning. Minstedekningen som skal overholdes når det er avtalt CIF-klausul, forblir uendret. Transportforsikringen som skal kjøpes av selger, må fortsatt minst tilsvare dekningen som samsvarer med vilkåret Institute Cargo Clauses (C) eller lignende (forsikring av oppregnede risikoer). Hvis CIP-klausulen er avtalt, må selger nå gi forsikringsdekning i samsvar med vilkåret Institute Cargo Clauses (A) (allrisikodekning). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen gir partene i kontrakten mulighet for å avtale forsikringsdekning som avviker fra dette.
  • Inkludering av sikkerhetsrelaterte krav: Det har nå blitt inkludert sikkerhetsrelaterte krav til varetransport i reglene A 4 og A 7 i hver av klausulene i Incoterms 2020. Som for de andre Incoterms-klausulene, bør det bemerkes at Incoterms-klausulene bare gjelder direkte for partene i salgskontrakten og er ikke gjenstand for fraktavtalen.
  • Incoterms 2020 inneholder bestemmelser for transport med eget transportmiddel i FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid).
  • For varer solgt i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og beregnet for sjøtransport (for eksempel varer i containere), fastsetter FCA et nytt alternativ i fremtiden. Kjøper og selger kan avtale at kjøper skal instruere sin transportør om å utstede et ombordkonnossement til selger etter at varene er lastet. Samtidig er selger forpliktet til å avlevere dette ombordkonnossementet til kjøper. Dette gjøres vanligvis gjennom deltakende banker.
  • DAT har endret navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ifølge DAT-klausulen i Incoterms 2010 skulle selger levere varene så snart de ble losset fra transportmiddelet på en «terminal». Ifølge forklaringen til Incoterms 2010 skulle imidlertid ordet «terminal» ikke forstås fra et teknisk synspunkt, men skulle bety ethvert lossested. Dette faktum er det tatt hensyn til i Incoterms 2020 ved å endre navnet på den tidligere DAT-klausulen til DPU (Delivered at Place Unloaded) for tydelighetens skyld. I fremtiden kan dermed ethvert (avtalt) sted være destinasjonssted.

Incoterms gjelder mellom partene i en (nasjonal eller internasjonal) salgskontrakt og tar for seg – men er ikke begrenset til – spesielle rettigheter og plikter innenfor dette kontraktsforholdet. På grunnlag av en ensartet definisjon som garanteres på denne måten, skal påfølgende problemer med tolkning eller avvik mellom partene i salgskontrakten unngås. Det bør bemerkes at Incoterms, på grunn av sin karakter som GT&C-liknende bestemmelser (generelle vilkår), ikke utgjør lovbestemmelser og dermed bare blir juridisk bindende hvis de faktisk har blitt avtalt mellom partene i salgskontrakten ved hjelp av en tilsvarende referanse (for Incoterms 2020, er dette også mulig før 1/1/2020). Uavhengig av dette vil det i enkeltsaker fortsatt være lovbestemmelsene som har forrang over en Incoterm-klausul ved motstrid.

Incoterms ble revidert av 500 eksperter fra mer enn 40 land.Klausulene blir anerkjent over hele verden og er i bruk på mer enn 30 forskjellige språk.

Les
11/05/2018
Ny Branch Manager i DACHSER Norway AS

1. januar 2019 overtar Armend Krasniqi (33) som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Les
11/27/2019
Poststreik i Finland

En streik i Finlands Post- og Logistikkunion (PAU) påvirker all trafikk til og fra Finland. Den nåværende situasjonen tilsier at streiken kommer til å vare frem til 8. desember, men det pågår fortsatt forhandlinger mellom ledelsen ved det finske postvesenet Posti og Post- og Logistikkforeningen PAU.

Streiken, som nå går inn i sin tredje uke, vil ha stor innvirkning på transporter til og fra Finland. Med mindre det finske postvesenet og logistikkunionen (PAU) klarer å enes om en løsning på konflikten, vil streiken i utgangspunktet vare frem til 8. desember.

I tillegg har flere andre fagforeninger sluttet seg til konflikten med egne støtteaksjoner og sympatistreiker. Nedenfor har vi listet opp noen av konsekvensene og aksjonene som er en del av streiken:

  • Fra mandag 18. november: Frakt- og passasjerferger vil ikke håndtere forsendelser fra Posti.
  • Fra torsdag 21. november: Alle lastebiler vil bli nektet adgang til lasteskip og passasjerferger i nasjonale ruter.
  • Fra mandag 25. november: Lasteskip og passasjerferger som seiler under finsk flagg, vil bli holdt tilbake i finske havner etter 06:00.

Dette kan påvirke forsendelsene dine hos DACHSER. Vi følger utviklingen nøye, og hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
05/29/2019
Ny Operations Manager hos DACHSER Norway AS

Marius Jahr, 30 år, er ny Operations Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro utenfor Oslo.

Les
12/03/2019
DACHSER Norway styrker salgsavdelingen

Dani Solli er ny Sales Executive hos DACHSER Norway AS i Oslo. Denne utvidelsen av salgsavdelingen er et av flere ledd i strategien for å videreføre DACHSER Norway sin vekst i løpet av de siste årene.

Les
12/20/2019
DACHSER Norway utnevner General Manager

Armend Krasniqi, Branch Manager for DACHSER Norway AS in Oslo siden januar 2019, har blitt forfremmet til General Manager for DACHSER Norway.

Les
02/21/2019
Brexit: Tiden renner ut

Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.

Les
06/04/2019
Nytt DACHSER magazine ute nå!

Ingenting ville fungert innenfor logistikk uten menneskene på kontoret, i lastebilen, i transitterminalen og på lageret.

Les
08/27/2019
Transport & Logistikk 2019

Nå har du muligheten til å møte DACHSER på Transport & Logistikk 2019 – årets møteplass innen logistikk. 26.-28. september er vi tilstede på konferansen på stand B04-11.

Les