Anbefalte Artikler

02/02/2022
DACHSER Sweden utvider til Örebro

DACHSER Sweden utvider tilstedeværelsen i Midt-Sverige i år med et nytt salgskontor. Første steg vil bli å utnevne en Sales Manager.

Les
01/31/2022
Transittforbud: Håndtering av situasjonen angående i Frankfurt og Paris

For tiden opplever DACHSERs flyselskapspartner, Lufthansa Cargo, i Frankfurt driftsforstyrrelser på grunn av personalbegrensninger knyttet til covid-19. Samme situasjon har også oppstått for Air France / KLM i Paris. Det er derfor iverksatt følgende tiltak:

Les
01/19/2022
En titt på fremtidens teknologier – Batterier

Batterier er en helt uunnværlig del av elektromobilitet. Det er imidlertid knyttet en rekke spørsmål til disse energilagringsenhetene, spesielt med tanke på ytelse og klimavennlighet. Vi bestemte oss for å finne noen svar.

Les
01/18/2022
DACHSER Norway utnevner Magnus Asbjørnsen som Sales Manager av det nye salgskontoret i Kristiansand

DACHSERs Kristiansand-kontor styrker driften ved å utnevne Magnus Asbjørnsen til European Logistics Management Team. Asbjørnsen tiltrådte som Sales Manager, European Logistics i Kristiansand allerede 3. januar 2022.

Les

DACHSER Norway

05/12/2022
Covid-19: påvirkningen på globale forsyningskjeder

Pandemisituasjonen i Shanghai og andre store kinesiske byer er fremdeles like spent, og fortsetter å påvirke globale forsyningskjeder innen luft-, sjø- og landtransport. Vi vil derfor gi deg en oversikt over den nåværende situasjonen i Kina og andre regioner.

Covid-19-restriksjoner som nedstengning av områder, daglig massetesting, etterfulgt av omfattende karantenetiltak som har resultert i betydelig sjåførmangel innen landtransport, er fortsatt kritiske faktorer. Selv om eksporten er redusert opererer alternative havner og flyplasser i hele det nordlige Kina helt på grensen av hva de klarer. Industrisektoren må generelt være forberedt på ytterligere flaskehalser, og dette gjelder alle økonomier med forsyningskilder i Kina. Upåliteligheten dette gir for fraktlinjene viser seg for tiden å være en av de største utfordringene for all global handel, og det er ingen forbedringer i sikte.

Når produksjonen i Kina forventes å bli tatt opp igjen i andre halvdel av mai eller senest i begynnelsen av juni, vil dessuten situasjonen for bakketjenestene ved globale havner og flyplasser intensiveres ytterligere. Presset på utstyr, tilgjengelig kapasitet og fraktpriser kan da igjen øke markant.

Oversikt over den aktuelle situasjon i ulike regioner:

 Kina

 • Selv om flesteparten av de kinesiske havnene har normal drift, er den begrensede lastebilkapasiteten fortsatt utfordrende. I Shanghai er lastebiltrafikk innenfor provinsen fortsatt vanskelig og krever spesialtillatelse. Likevel er situasjonen bedre sammenlignet med ukene som ligger bak oss. Lagre og depoter for sjøfrakt CFS gjenåpnes langsomt, og det blir utstedt flere lastebiltillatelser. CFS-kapasiteten i Ningbo og Qingdao er for tiden under press ettersom godsstrømmen fra naboprovinsene har økt enormt. Havgående frakteskip anløper i økende grad Ningbo på ad hoc-basis. Dette påvirker produktiviteten i havnen og fører til overbelastning når fartøyene forsinkes. På grunn av endringen i havneanløpene blir tjenestene stadig forstyrret. Når nedstengningene blir opphevet, kan utstyrsmangel bli resultatet.
 • De viktigste flyplassene i Kina er fortsatt overbelastet og overfylt, og det gjelder særlig importsektoren. Lufthavnen Shanghai PVG er fortsatt påvirket av nedstengningen, selv om det kan registreres en gradvis forbedring. Mange flyvninger blir fortsatt omdirigert til alternative flyplasser, inkludert Zhengzhou (CGO), Beijing (PEK), Shenzhen (SZX) og Hong Kong (HKG). Dette fører i økende grad til etterslep og lengre behandlingstid på importterminalen på grunn av mangelen på arbeidskraft.  
 • I dette utfordrende markedet utvider DACHSER charterprogrammet sitt for å øke kapasiteten på den viktige handelsveien Shanghai – Frankfurt. Ekstra ukentlige flyvninger med 33 tonn hver onsdag og fredag, skal utvide DACHSERs luftnettverk frem til april 2024. Ved å bruke dette programmet har DACHSERs luftfraktkunder tilgang til ekstra kapasitet de kan stole på, spesielt nå som nedstengningen i Shanghai har rammet handelsveiene mellom Asia og Europa.

Nord-Europa

 • Hamburg havn fortsetter å operere på grensen, med kortere tidsvinduer for mottak av last som påvirker leveranser og hentinger. Bremerhaven har også etterslep på lasten. Havnene i Antwerpen og Rotterdam er også under press.

USA

 • Havnene er fortsatt overbelastet. Lastebilkapasiteten og infrastrukturen på terminalene er stadig under press. Det har derfor vært en nedgang i lastebil- og innenlands-/jernbanetransport. En kommende streik blant havnearbeidere på den amerikanske vestkysten kan føre til ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeden. De nåværende kontraktene utløper i juni.
 • Det anbefales på nåværende tidspunkt å vurdere forskjellige ruter for å unngå havner på den amerikanske vestkysten.

Mexico

 • Forsinkede fartøyer og problemer med å overholde tidsplanene påvirker den innkommende laststrømmen fra Europa.

Brasil

 • Forsinkede fartøyer og manglende havneanløp er indirekte konsekvenser av tiltak knyttet til covid-19. Det er imidlertid ingen store overbelastninger som påvirker logistikken direkte. I lys av den nåværende situasjonen i Kina, kan vi snart komme til å se en påvirkning når lastevolumene tar seg opp igjen.

Argentina

 • Leverandørene har ennå ikke gått tilbake til normal drift, da de fortsatt opererer med redusert kapasitet. Terminalene har redusert personale, så henting/overføring kan bli forsinket.

Chile

 • Havneterminalene i Chile San Antonio arbeider med 60 % kapasitet, så terminal- og innenlandsdriften er begrenset.

Peru

 • For øyeblikket ingen påvirkninger eller restriksjoner.

Har du spørsmål om forsendelser eller mulige alternativer er du velkommen til å ta kontakt med din lokale kontaktperson hos DACHSER.

 

Les
3
05/11/2022
De programmerer fremtiden

Sømløse og globalt sammenkoblede logistikktjenester bygger på intelligent IT. DACHSERs informasjonslogistikk gjør selskapet til en av de teknologiske pionerene og drivkreftene i logistikkbransjen. Møt Nicola Elsner og Claudia Beck – med to ulike karrierer innen IT, men ett felles mål: å stadig forbedre prosessene for Business Integration-kunder. 

Les
2
05/04/2022
En ny æra for intelligente sporingsenheter

Sporing av forsendelser og transportstyring ved hjelp av tingenes internett (IoT): Med GPS-sporing basert på 5G/LPWAN-teknologi og telematikk setter DACHSER Road Logistics nye standarder innen sanntidssporing, beregning av ankomsttider og visualisering av stykkgodsforsendelser over lengre distanser.  

Les
04/25/2022
Oppdatering fra Kina om covid-19 restriksjoner

Situasjonen rundt pandemien i Kina er uendret, noe som påvirker luft-, sjø- og landtransporten. Vi ønsker å informere deg om dette ettersom det kan påvirke forsyningskjeden din.

Luftfrakt:

 • Byen Zhengzhou har innført restriksjoner i veitransporten i to uker fra og med 15. april. Tilfartene til motorveiene er stengt, noe som sannsynligvis vil påvirke lastebiltjenesten mellom Zhengzhou lufthavn (CGO) og andre byer, inkludert Shanghai.
 • Pandemitiltakene i Shanghai fører også til at mange lastefly blir overført fra flyplassen PVG, til andre flyplasser i Kina. Flyplassene Guangzhou (CAN) og Shenzhen (SZX) opplever overbelastning når det gjelder importfrakt. Enkelte terminaler på de to flyplassene har annonsert kortsiktige importkontrolltiltak, noe som kan få innvirkning på enkelte flyselskaper, avhengig av hvilken terminal de bruker.
 • DACHSERs nettverkskapasitet har til tross for utfordringene bedret seg sammenlignet med forrige uke. Import- og eksportforsendelser håndteres effektivt ved å bruke veitransporttjenester mellom Shanghai og de alternative flyplassene. DACHSERs kapasitetssituasjon har bedret seg på begge sider av innfallsportene våre i Nord-Kina og EMEA.

Sjøfrakt:

 • Situasjonen i Shanghai, Jiangsu-provinsen og Zhejiang-provinsen vedvarer med overbelastning, lav effektivitet og dynamiske veibegrensninger, noe som gjør det stadig vanskeligere å håndtere sjøfraktforsendelser ut av Shanghai. DACHSERs teams i Shanghai, Ningbo, Suzhou og Nanjing samarbeider tett for å kunne tilby løsninger der det er mulig.
 • I mellomtiden holder Dalian, Tianjin og Qingdao seg stabile uten påvirkninger fra covid-19-restriksjoner.

Situasjonen fortsetter å endre seg raskt. Lokale representanter hos DACHSER kan svare på spørsmål om forsendelser og mulige alternativer.

 

Les
04/19/2022
Europeisk studie av LPWAN-teknologier

Rask og sikker dataoverføring blir stadig viktigere innen digitalisert logistikk. Det forutsetter at det er en kommunikasjonsinfrastruktur på plass. For å undersøke hvor pålitelige de ulike kommunikasjonsnettverkene er, har forskere ved Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML slått seg sammen med DACHSER og European Pallet Association e. V. (EPAL) om å gjennomføre en europeisk studie. I studien satte de sporingsenheter på 50 EPAL-europaller og sendte dem ut på en reise gjennom Europa.

Les
04/12/2022
En titt på fremtidens teknologier – Blokkjeder

Hva er egentlig en blokkjede? Hvorfor har denne teknologien ikke fått et gjennombrudd i logistikkbransjen? Og hvordan kan dets innovative potensial utnyttes ved hjelp av de riktige økosystemene? Vi ser nærmere på blokkjeder.

Les
04/11/2022
Flyfrakt: Fortsatt forstyrrelser på kinesiske flyplasser

Den nåværende nedstengningen i Shanghai fører til ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeder for flyfrakt til og fra det nordlige Kina.

Les
04/05/2022
DACHSERs omsetning overstiger 7 milliarder euro

I regnskapsåret 2021 økte DACHSER konsernomsetningen med 26,0 prosent til 7,1 milliarder euro. Etter det foregående regnskapsåret uforandrede resultatutvikling som følge av nedstengninger, er logistikkleverandøren igjen tilbake på et dynamisk vekstspor. Det positive resultatet for 2021 skyldes organisk vekst i forsendelser og tonnasje på 6,3 prosent, eller 7,7 prosent på konsernnivå. Det er høye fraktpriser forårsaket av mangelen på lastekapasitet, som er felles for alle transportører, som ligger bak dette omsetningshoppet.

Les
03/30/2022
Det nye DACHSER Magazine er her!

Økonomien, logistikken og menneskene over hele verden – uansett hvor du ser, prøver vi alle fortsatt å navigere gjennom svært usikre tider. Vi har ennå ikke temmet koronaviruset, noe det massive utbruddet i det internasjonale handelsknutepunktet Hong Kong nylig gjorde klart for oss. I mellomtiden stirrer verden med vantro på det som skjer i hjertet av Europa. Den forferdelige krigen i Ukraina tvinger mange mennesker på flukt fra hjemmene sine.

Les
03/29/2022
Situasjonen i Shanghai: slik påvirker det våre aktiviteter

På grunn av økende antall tilfeller av covid-19 i Shanghai ble byen stengt fra kl. 05 mandag 28. mars 2022, for å begrense spredningen av covid-19-viruset. Her får du en oversikt over statusen i Shanghai og påvirkningen den har på logistikken.

Oversikt

 • Nedstengningen vil bli gjennomført i to faser: Fra 28. mars til 1. april vil det være restriksjoner for Pudong, østsiden av Shanghai, og fra 1. april til 5. april vil de samme restriksjonene gjelde for Puxi, vestsiden av byen.
 • I løpet av nedstengningsperioden vil det bli iverksatt tiltak, inkludert testing for covid-19, suspensjon av offentlig transport, nedstengning av butikker, stans i produksjon og forretningsaktiviteter og ansatte vil kun få lov til å jobbe hjemmefra.

Innvirkningen på logistikken

 • Flyplassene og havnene holdes åpne og i drift.
 • Mangel på arbeidskraft er fortsatt et problem i alle sektorer på grunn av strenge karanteneregler, og det gjelder særlig personell som jobber med frakt. Disse må fremvise en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer når de ankommer motorveier, lagre og havner.
 • For luftfrakt påvirker nedstengningen Shanghai PVG, både når det gjelder import og eksport. Inngangsporten for import er i drift og flyene fortsetter å lande på flyplassen. Avganger med eksport ut fra PVG er begrenset, inngangsporten for eksport er stengt og overlevering er suspendert. Vi jobber med å planlegge ny flytrafikk gjennom alternative flyplasser. Restriksjonene forventes å vare i 7–14 dager. Landtransporten er også begrenset.
 • For sjøfrakt har vi ennå ikke mottatt noen meldinger fra transportørene om forsinkede eller kansellerte fartøy. Last som ankom CFS i Pudong-området påvirkes ikke, men forsendelsene kan bli forsinket på grunn av potensielle fartøyendringer eller at det ikke er nok last for konsolidering. FCL-lastebiler har lov til å komme inn i Pudong og havneområdet med en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer, samt en elektronisk EIR-kvittering (Equipment Interchange Receipt). Det er ennå ingen utvikling for LTL-lastebiler.
 • Lastebiltransport mellom Shanghai og nabobyene er begrenset til sjåfører som kan fremvise en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer. Det forventes forsinkelser i henting og leveranser.
 • Det rapporteres at fortolling for øyeblikket foregår som normalt, uten avbrudd.
 • DACHSERs anlegg i Shanghai, inkludert kontoret i sentrum og kontoret på PVG flyplassen, har hatt hjemmekontor siden 21. mars, mens lageret i Huaqiao holder åpent, dog med begrenset lasting og henting. Du får tak i din lokale kontakt gjennom de vanlige kommunikasjonskanalene.

Situasjonen endrer seg raskt, og vi vil holde deg oppdatert hvis det skjer noen videre utvikling. Hvis du har spørsmål om forsendelsen din og mulige alternativer, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
Vis flere

DACHSER Corporate

02/04/2022
DACHSER Sweden on course for growth

DACHSER Sweden's business is developing positively: by opening a new sales office in Örebro, the logistics provider is expanding its presence in central Sweden. Furthermore, Carl-Johan Westas was appointed as new Country Manager Sweden European Logistics to strengthen DACHSER´s management team in the Nordic region.

Les
02/04/2022
DACHSER maintains strong position in European Top 100 Ranking

In the new “TOP 100 in European Transport and Logistics Services 2021/2022” study by the Fraunhofer Center for Applied Research on Supply Chain Services (SCS), DACHSER has once again ranked well in its relevant logistics segments.

Les
02/01/2022
DACHSER expands zero-emission vehicle fleet

The logistics provider will invest in battery-powered trucks and company cars as well as in the requisite charging systems. Tests with hydrogen-powered trucks are also in the pipeline.   

Les
01/31/2022
Transit Embargo: current handling situation in Paris and Frankfurt

Due to COVID-19 related staff limitations, there are disruptions at the Lufthansa handling terminal in Frankfurt. The same developments are now occurring at Air France/ KLM and its hub in Paris. The following measures have therefore been taken:

Les
Gå til

Mest leste

2
05/08/2019
Brødrene Dahl: DACHSER er gode på Tyskland

Brødrene Dahl er en ledende grossist innen VVS i Norge. De leverer alt fra mindre kjøkkenarmatur og baderomsinnredninger til lange VVS-rør. Kundene er profesjonelle faglærte aktører og bedrifter relatert til byggevarebransjen (DIY). Bedriften har spesielt mye import fra Tyskland til Norge, og trenger derfor en logistikkleverandør som kan sørge for importprosessen.

Les
10/22/2019
Nye Incoterms 2020

En ny versjon av Incoterms vil tre i kraft 1. januar 2020 og kommer til å inneholde en rekke endringer. Leveringsbetingelsene publisert av International Chamber of Commerce regulerer vesentlige plikter for kjøper og selger i internasjonal handel, som for eksempel overføring av varer til kjøper, transportkostnader, ansvar for tap av og skade på varer samt forsikringskostnader.

Incoterms 2020 har blitt tilpasset dagens globale handelspraksis, og den nye versjonen er derfor svært oppdatert og praksisorientert. Målet med revisjonen var å gjøre Incoterms-reglene mer brukervennlige. Presentasjonen er for eksempel endret for å gjøre det enklere for brukerne å velge riktig klausul. I tillegg har rekkefølgen på klausulene blitt endret, og det er lagt til reviderte brukerinstruksjoner for hver klausul.

Når det gjelder innholdet, er det foretatt vesentlige endringer i forhold til Intercoms 2010, spesielt følgende:

 • Ulike dekningsnivåer i CIF og CIP: I likhet med tidligere er selger fortsatt forpliktet i henhold til Incoterms 2020 til å tegne transportforsikring for egen regning i klausulene CIF (Cost Insurance Freight) og CIP (Carriage Insurance Paid). I motsetning til Incoterms 2010, gir de to klausulene nå imidlertid ulik minstedekning. Minstedekningen som skal overholdes når det er avtalt CIF-klausul, forblir uendret. Transportforsikringen som skal kjøpes av selger, må fortsatt minst tilsvare dekningen som samsvarer med vilkåret Institute Cargo Clauses (C) eller lignende (forsikring av oppregnede risikoer). Hvis CIP-klausulen er avtalt, må selger nå gi forsikringsdekning i samsvar med vilkåret Institute Cargo Clauses (A) (allrisikodekning). Både CIF-klausulen og CIP-klausulen gir partene i kontrakten mulighet for å avtale forsikringsdekning som avviker fra dette.
 • Inkludering av sikkerhetsrelaterte krav: Det har nå blitt inkludert sikkerhetsrelaterte krav til varetransport i reglene A 4 og A 7 i hver av klausulene i Incoterms 2020. Som for de andre Incoterms-klausulene, bør det bemerkes at Incoterms-klausulene bare gjelder direkte for partene i salgskontrakten og er ikke gjenstand for fraktavtalen.
 • Incoterms 2020 inneholder bestemmelser for transport med eget transportmiddel i FCA (Free Carrier), DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid).
 • For varer solgt i henhold til FCA-klausulen (Free Carrier) og beregnet for sjøtransport (for eksempel varer i containere), fastsetter FCA et nytt alternativ i fremtiden. Kjøper og selger kan avtale at kjøper skal instruere sin transportør om å utstede et ombordkonnossement til selger etter at varene er lastet. Samtidig er selger forpliktet til å avlevere dette ombordkonnossementet til kjøper. Dette gjøres vanligvis gjennom deltakende banker.
 • DAT har endret navn til DPU (Delivered at Place Unloaded). Ifølge DAT-klausulen i Incoterms 2010 skulle selger levere varene så snart de ble losset fra transportmiddelet på en «terminal». Ifølge forklaringen til Incoterms 2010 skulle imidlertid ordet «terminal» ikke forstås fra et teknisk synspunkt, men skulle bety ethvert lossested. Dette faktum er det tatt hensyn til i Incoterms 2020 ved å endre navnet på den tidligere DAT-klausulen til DPU (Delivered at Place Unloaded) for tydelighetens skyld. I fremtiden kan dermed ethvert (avtalt) sted være destinasjonssted.

Incoterms gjelder mellom partene i en (nasjonal eller internasjonal) salgskontrakt og tar for seg – men er ikke begrenset til – spesielle rettigheter og plikter innenfor dette kontraktsforholdet. På grunnlag av en ensartet definisjon som garanteres på denne måten, skal påfølgende problemer med tolkning eller avvik mellom partene i salgskontrakten unngås. Det bør bemerkes at Incoterms, på grunn av sin karakter som GT&C-liknende bestemmelser (generelle vilkår), ikke utgjør lovbestemmelser og dermed bare blir juridisk bindende hvis de faktisk har blitt avtalt mellom partene i salgskontrakten ved hjelp av en tilsvarende referanse (for Incoterms 2020, er dette også mulig før 1/1/2020). Uavhengig av dette vil det i enkeltsaker fortsatt være lovbestemmelsene som har forrang over en Incoterm-klausul ved motstrid.

Incoterms ble revidert av 500 eksperter fra mer enn 40 land.Klausulene blir anerkjent over hele verden og er i bruk på mer enn 30 forskjellige språk.

Les
11/05/2018
Ny Branch Manager i DACHSER Norway AS

1. januar 2019 overtar Armend Krasniqi (33) som Branch Manager European Logistics for DACHSER Norway AS.

Les
11/27/2019
Poststreik i Finland

En streik i Finlands Post- og Logistikkunion (PAU) påvirker all trafikk til og fra Finland. Den nåværende situasjonen tilsier at streiken kommer til å vare frem til 8. desember, men det pågår fortsatt forhandlinger mellom ledelsen ved det finske postvesenet Posti og Post- og Logistikkforeningen PAU.

Streiken, som nå går inn i sin tredje uke, vil ha stor innvirkning på transporter til og fra Finland. Med mindre det finske postvesenet og logistikkunionen (PAU) klarer å enes om en løsning på konflikten, vil streiken i utgangspunktet vare frem til 8. desember.

I tillegg har flere andre fagforeninger sluttet seg til konflikten med egne støtteaksjoner og sympatistreiker. Nedenfor har vi listet opp noen av konsekvensene og aksjonene som er en del av streiken:

 • Fra mandag 18. november: Frakt- og passasjerferger vil ikke håndtere forsendelser fra Posti.
 • Fra torsdag 21. november: Alle lastebiler vil bli nektet adgang til lasteskip og passasjerferger i nasjonale ruter.
 • Fra mandag 25. november: Lasteskip og passasjerferger som seiler under finsk flagg, vil bli holdt tilbake i finske havner etter 06:00.

Dette kan påvirke forsendelsene dine hos DACHSER. Vi følger utviklingen nøye, og hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
12/20/2019
DACHSER Norway utnevner General Manager

Armend Krasniqi, Branch Manager for DACHSER Norway AS in Oslo siden januar 2019, har blitt forfremmet til General Manager for DACHSER Norway.

Les
05/29/2019
Ny Operations Manager hos DACHSER Norway AS

Marius Jahr, 30 år, er ny Operations Manager hos DACHSER Norway på Vinterbro utenfor Oslo.

Les
02/21/2019
Brexit: Tiden renner ut

Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.Mens politikerne fortsetter å lete etter en vei ut av Brexit-krisen, kryper skilsmissedatoen ubønnhørlig nærmere. Nå er det opp til bedriftene å planlegge og forberede seg på alle eventualiteter på en systematisk måte. Én viktig utfordring: toll.

Les
12/03/2019
DACHSER Norway styrker salgsavdelingen

Dani Solli er ny Sales Executive hos DACHSER Norway AS i Oslo. Denne utvidelsen av salgsavdelingen er et av flere ledd i strategien for å videreføre DACHSER Norway sin vekst i løpet av de siste årene.

Les
08/27/2019
Transport & Logistikk 2019

Nå har du muligheten til å møte DACHSER på Transport & Logistikk 2019 – årets møteplass innen logistikk. 26.-28. september er vi tilstede på konferansen på stand B04-11.

Les
02/06/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Norway

Anders Sundvold er ny Sales Executive hos DACHSER Norway AS på Vinterbro. Han kommer fra stillingen som Sales Assistant European Logistics og skal nå være med til å styrke salget på Østlandet.

Les