203 Oppføringer
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

06/01/2023
Få med deg siste nytt fra DACHSER Norway her

Her kan du lese vårt siste nyhetsbrev.

Les
05/23/2023
Ekspanderer med DACHSER

Med utgangspunkt i å få folk til å tilbringe mer tid ute, setter Espegard kvalitet og bærekraft som et tydelig standpunkt for sine produkter. Som en ledende leverandør innen bålutstyr og vedemballasje i Norden er planen nå å ekspandere sørover på kontinentet, og videre til nye markeder i Europa. Her kunne logistikkselskapet DACHSER tilby et stabilt nettverk med høy leveringsfrekvens og effektiv kapasitet.

Les
05/11/2023
DACHSER etablerer fellesforetak i Japan


DACHSER har inngått en avtale om fellesforetak med det japanske logistikkselskapet Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd. «DACHSER Japan K.K.» åpner sitt første kontor i Tokyo i slutten av 2023.

Les
3
05/01/2023
På vei mot 2030: Strategier for utfordrende tider

DACHSER har tidligere satt fokus på hvordan de globale forsyningskjedene endrer seg i takt med at en ny geopolitisk og økonomisk æra vokser frem. Så hvordan må bedriftene posisjonere seg for å sikre stabil fremgang – og hvilken vei har DACHSER valgt? Vi presenterer et kompass for reisen mot framtidens strategier.

Les
04/25/2023
DACHSER Norway opprettholder robust drift og investerer for framtidens logistikkbransje

Logistikkselskapet fortsetter veksten og den positive utviklingen og kan vise til et solid årsresultat for 2022, med en omsetning på 332,1 MNOK i 2022 – en økning på 16% fra 2021.

Les
04/03/2023
DACHSER med oppkjøp i Australia og New Zealand

DACHSER har kjøpt opp ACA International med hovedkontor i Melbourne i Australia. Oppkjøpet innebærer at DACHSERs eget luft- og sjøfraktnettverk nå også dekker Australia og New Zealand, som i tillegg knytter nettverket nærmere Asia, Europa og Nord-Amerika.

Les
03/29/2023
DACHSER Norway med plan for egenprodusert solenergi

Solcelleanlegget på kontorbygget på Vinterbro skal stå ferdig i mai.

Les
03/23/2023
DACHSER med nytt veksthopp

Logistikkleverandøren DACHSER genererer ytterligere en milliard euro i omsetning og planlegger investeringer på over 300 millioner euro. For regnskapsåret 2022 rapporterer DACHSER om en omsetning på 8,1 milliarder euro og en stigning på 14,9 prosent, noe som markerer det andre året på rad med tosifret vekst.

Les
03/02/2023
Les vårt siste nyhetsbrev her

Hold deg oppdatert på nyheter fra DACHSER Norway.

Les
02/28/2023
DACHSER Nordic ansetter ny HR Manager

Annette Johannesson har blitt ny HR Manager for logistikkselskapet DACHSERs nordiske hovedkontor i København og har ansvar for HR-aktivitetene i de ni avdelingene i Danmark, Sverige og Norge.

Les
2
02/28/2023
Makten i tall

For Karin Pedersen ten Hoopen, Business Controller i DACHSER Norway, er tall en helt sentral del av arbeidshverdagen. Likevel er det kommunikasjonsferdighetene som teller mest.

Les
02/24/2023
Tett samarbeid gir stabile forsyningskjeder

Forsyningskjeder blir stadig mer omfattende og komplekse i en sammenflettet global økonomi, noe som stiller stadig større krav til logistikksektoren, med økte krav til digitalisering, nettverk og distribusjonskanaler. Men til syvende og sist er det menneskene i logistikkarbeidet som sørger for at varer kommer fram der de skal. Her spiller yrkessjåføren en nøkkelrolle.

Les
02/23/2023
Støtte til nødhjelpsarbeidet i Tyrkia og Syria

Jordskjelvet i grenseområdet mellom Tyrkia og Syria har medført ufattelige lidelser. DACHSER gir støtte til nødhjelp gjennom sitt samarbeid med hjelpeorganisasjonen for barn, terre des hommes.

Les
02/13/2023
DACHSER Denmark starter transporter med el-lastebil

   

Les
2
01/17/2023
Ekstra muskler på lageret

Til tross for framgangen innen automatisering, er det fortsatt mange jobber som må utføres manuelt – spesielt på lager med lossing eller ompakking av varer for hånd. DACHSER tar nå i bruk innovativ teknologi for å lette belastningen for lageransatte.

Les
5+
01/02/2023
Skiftende tider: Seks teser om forsyningskjeder i endring

Verden er i endring: digitalisering, klimaendringer og geopolitiske kursendringer skaper utfordringer for beslutningstakere, økonomien og samfunnet, men redefinerer også logistikkens rolle. Her er seks måter DACHSER mener dagens omstillinger påvirker de globale forsyningskjedene på.

Les