190 Oppføringer
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

3
06/24/2022
Megatrender innen logistikk

Hva slags fremtid bør logistikkleverandørene forberede seg på? Hvilke trender og utviklinger vil forme og omforme sektoren i morgen? Og hva er DACHSERs syn på alt dette? 

Les
06/21/2022
DACHSER sikrer langsiktig luftfraktkapasitet

DACHSER Air & Sea Logistics utvider charterprogrammet på ruten mellom Shanghai og Frankfurt til april 2024. Dermed kan logistikkleverandøren fortsette å tilby kundene pålitelig transportkapasitet.

Les
06/14/2022
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på året som har gått, men tar også en kikk på fremtidens logistikkbransje og hvordan den påvirkes av innovasjon og nye teknologier. 

Les
06/09/2022
Streiker ved havnene i Hamburg og Bremerhaven

9.juni vil det være streiker ved havnene i Hamburg og Bremerhaven. Disse kan vare i opptil fire timer, og det kan i den forbindelse oppstå avbrudd i terminalhåndtering, samt avbrudd i lasting og lossing av lastebiler og tog. Det kan også bli mulige uforutsette forsinkelser i innsamling og/eller levering av containere.

DACHSER vil følge situasjonen og holde kundene informert om videre utvikling. Lokale kontakter ved DACHSER sine avdelinger vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
06/02/2022
DACHSER gjenopptar delvis transport til Ukraina

DACHSER følger utviklingen i Ukraina tett. På nåværende tidspunkt kan lastestoppet for alle vareforsendelser til Ukraina som ble innført i februar 2022, delvis reverseres.

Vår høyeste prioritet er fortsatt sikkerheten til alle ansatte og sjåfører som transporterer forsendelser på vegne av DACHSER. Derfor gjenopptas bare forsendelser til områder som for tiden ikke er direkte påvirket av krigen. I utgangspunktet vil vi gjenoppta våre faste ruter fra Strykow i Polen til Vest-Ukraina. Tilsvarende håndtering av transport og distribusjon utføres av partnerselskapet i Lviv.

Ettersom leveringssoner kan endre seg raskt på grunn av utviklingen i krigen, vil DACHSER fortsette å overvåke og vurdere situasjonen fortløpende og holde kundene informert om videre utvikling.

Har du spørsmål vil din lokale kontakt i DACHSER-filialene være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
05/25/2022
Skreddersydde løsninger

DACHSER skaper logistikk som kombinerer egne standardtjenester med bransjespesifikk ekspertise. Jens Wollman, Head of Corporate Solutions, snakker med oss om etablerte og nye industriløsninger i nettverket.

Les
05/24/2022
EUs mobilitetspakke: Hva innebærer det, og hva endres?

Nye betingelser for en mer effektiv, samstemt og sosialt akseptabel veitransportsektor - EUs mobilitetspakke 2020/2022 er ment for å fremskynde europeisk standardisering innen spedisjon og logistikk.

Mobilitetspakken ble vedtatt allerede i 2020. Endringene vil imidlertid tre i kraft som delpakker på ulike tidspunkt. Endringene i 2022 er først og fremst ment å bedre arbeidsforholdene for yrkessjåfører og skape rettferdige konkurransevilkår for selskaper i EU.

Det ble gjennomført en rekke endringer allerede i februar 2022. Flere er på vei i mai 2022. Det er ikke planlagt noen overgangsperiode. Dette er hovedpunktene:

 • Det blir innført digitale fartsskrivere (gjelder fra 2. februar 2022)
 • Hensiktsmessige arbeidsforhold og sosial beskyttelse i forbindelse med utplassering av arbeidstakere (gjelder fra 2. februar 2022)
 • Plikt til å returnere kjøretøyene (gjelder fra 21. februar 2022)
 • Ventetid for kabotasjer (gjelder fra 21. februar 2022)
 • Utvidelse av den økonomiske kapasiteten til spedisjons- og logistikkselskaper (gjelder fra 21. februar 2022)
 • Utvidelse av kravet til tillatelse og lisens innen internasjonal kommersiell veitransport (planlagt fra 21. mai 2022)

Den nye mobilitetspakken påvirker transportprisene i Europa. Kostnadsutviklingen er foreløpig fortsatt svært usikker, dog vil den ha innvirkning på prisstrukturen. Også i denne situasjonen er DACHSERs førsteprioritet åpen og gjennomsiktig kommunikasjon med kundene våre. Alle endringer som pakken medfører, blir derfor kommunisert til kundene våre i god tid.  

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte din lokale representant hos DACHSER.

Les
05/12/2022
Covid-19: påvirkningen på globale forsyningskjeder

Pandemisituasjonen i Shanghai og andre store kinesiske byer er fremdeles like spent, og fortsetter å påvirke globale forsyningskjeder innen luft-, sjø- og landtransport. Vi vil derfor gi deg en oversikt over den nåværende situasjonen i Kina og andre regioner.

Covid-19-restriksjoner som nedstengning av områder, daglig massetesting, etterfulgt av omfattende karantenetiltak som har resultert i betydelig sjåførmangel innen landtransport, er fortsatt kritiske faktorer. Selv om eksporten er redusert opererer alternative havner og flyplasser i hele det nordlige Kina helt på grensen av hva de klarer. Industrisektoren må generelt være forberedt på ytterligere flaskehalser, og dette gjelder alle økonomier med forsyningskilder i Kina. Upåliteligheten dette gir for fraktlinjene viser seg for tiden å være en av de største utfordringene for all global handel, og det er ingen forbedringer i sikte.

Når produksjonen i Kina forventes å bli tatt opp igjen i andre halvdel av mai eller senest i begynnelsen av juni, vil dessuten situasjonen for bakketjenestene ved globale havner og flyplasser intensiveres ytterligere. Presset på utstyr, tilgjengelig kapasitet og fraktpriser kan da igjen øke markant.

Oversikt over den aktuelle situasjon i ulike regioner:

 Kina

 • Selv om flesteparten av de kinesiske havnene har normal drift, er den begrensede lastebilkapasiteten fortsatt utfordrende. I Shanghai er lastebiltrafikk innenfor provinsen fortsatt vanskelig og krever spesialtillatelse. Likevel er situasjonen bedre sammenlignet med ukene som ligger bak oss. Lagre og depoter for sjøfrakt CFS gjenåpnes langsomt, og det blir utstedt flere lastebiltillatelser. CFS-kapasiteten i Ningbo og Qingdao er for tiden under press ettersom godsstrømmen fra naboprovinsene har økt enormt. Havgående frakteskip anløper i økende grad Ningbo på ad hoc-basis. Dette påvirker produktiviteten i havnen og fører til overbelastning når fartøyene forsinkes. På grunn av endringen i havneanløpene blir tjenestene stadig forstyrret. Når nedstengningene blir opphevet, kan utstyrsmangel bli resultatet.
 • De viktigste flyplassene i Kina er fortsatt overbelastet og overfylt, og det gjelder særlig importsektoren. Lufthavnen Shanghai PVG er fortsatt påvirket av nedstengningen, selv om det kan registreres en gradvis forbedring. Mange flyvninger blir fortsatt omdirigert til alternative flyplasser, inkludert Zhengzhou (CGO), Beijing (PEK), Shenzhen (SZX) og Hong Kong (HKG). Dette fører i økende grad til etterslep og lengre behandlingstid på importterminalen på grunn av mangelen på arbeidskraft.  
 • I dette utfordrende markedet utvider DACHSER charterprogrammet sitt for å øke kapasiteten på den viktige handelsveien Shanghai – Frankfurt. Ekstra ukentlige flyvninger med 33 tonn hver onsdag og fredag, skal utvide DACHSERs luftnettverk frem til april 2024. Ved å bruke dette programmet har DACHSERs luftfraktkunder tilgang til ekstra kapasitet de kan stole på, spesielt nå som nedstengningen i Shanghai har rammet handelsveiene mellom Asia og Europa.

Nord-Europa

 • Hamburg havn fortsetter å operere på grensen, med kortere tidsvinduer for mottak av last som påvirker leveranser og hentinger. Bremerhaven har også etterslep på lasten. Havnene i Antwerpen og Rotterdam er også under press.

USA

 • Havnene er fortsatt overbelastet. Lastebilkapasiteten og infrastrukturen på terminalene er stadig under press. Det har derfor vært en nedgang i lastebil- og innenlands-/jernbanetransport. En kommende streik blant havnearbeidere på den amerikanske vestkysten kan føre til ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeden. De nåværende kontraktene utløper i juni.
 • Det anbefales på nåværende tidspunkt å vurdere forskjellige ruter for å unngå havner på den amerikanske vestkysten.

Mexico

 • Forsinkede fartøyer og problemer med å overholde tidsplanene påvirker den innkommende laststrømmen fra Europa.

Brasil

 • Forsinkede fartøyer og manglende havneanløp er indirekte konsekvenser av tiltak knyttet til covid-19. Det er imidlertid ingen store overbelastninger som påvirker logistikken direkte. I lys av den nåværende situasjonen i Kina, kan vi snart komme til å se en påvirkning når lastevolumene tar seg opp igjen.

Argentina

 • Leverandørene har ennå ikke gått tilbake til normal drift, da de fortsatt opererer med redusert kapasitet. Terminalene har redusert personale, så henting/overføring kan bli forsinket.

Chile

 • Havneterminalene i Chile San Antonio arbeider med 60 % kapasitet, så terminal- og innenlandsdriften er begrenset.

Peru

 • For øyeblikket ingen påvirkninger eller restriksjoner.

Har du spørsmål om forsendelser eller mulige alternativer er du velkommen til å ta kontakt med din lokale kontaktperson hos DACHSER.

 

Les
3
05/11/2022
De programmerer fremtiden

Sømløse og globalt sammenkoblede logistikktjenester bygger på intelligent IT. DACHSERs informasjonslogistikk gjør selskapet til en av de teknologiske pionerene og drivkreftene i logistikkbransjen. Møt Nicola Elsner og Claudia Beck – med to ulike karrierer innen IT, men ett felles mål: å stadig forbedre prosessene for Business Integration-kunder. 

Les
2
05/04/2022
En ny æra for intelligente sporingsenheter

Sporing av forsendelser og transportstyring ved hjelp av tingenes internett (IoT): Med GPS-sporing basert på 5G/LPWAN-teknologi og telematikk setter DACHSER Road Logistics nye standarder innen sanntidssporing, beregning av ankomsttider og visualisering av stykkgodsforsendelser over lengre distanser.  

Les
04/25/2022
Oppdatering fra Kina om covid-19 restriksjoner

Situasjonen rundt pandemien i Kina er uendret, noe som påvirker luft-, sjø- og landtransporten. Vi ønsker å informere deg om dette ettersom det kan påvirke forsyningskjeden din.

Luftfrakt:

 • Byen Zhengzhou har innført restriksjoner i veitransporten i to uker fra og med 15. april. Tilfartene til motorveiene er stengt, noe som sannsynligvis vil påvirke lastebiltjenesten mellom Zhengzhou lufthavn (CGO) og andre byer, inkludert Shanghai.
 • Pandemitiltakene i Shanghai fører også til at mange lastefly blir overført fra flyplassen PVG, til andre flyplasser i Kina. Flyplassene Guangzhou (CAN) og Shenzhen (SZX) opplever overbelastning når det gjelder importfrakt. Enkelte terminaler på de to flyplassene har annonsert kortsiktige importkontrolltiltak, noe som kan få innvirkning på enkelte flyselskaper, avhengig av hvilken terminal de bruker.
 • DACHSERs nettverkskapasitet har til tross for utfordringene bedret seg sammenlignet med forrige uke. Import- og eksportforsendelser håndteres effektivt ved å bruke veitransporttjenester mellom Shanghai og de alternative flyplassene. DACHSERs kapasitetssituasjon har bedret seg på begge sider av innfallsportene våre i Nord-Kina og EMEA.

Sjøfrakt:

 • Situasjonen i Shanghai, Jiangsu-provinsen og Zhejiang-provinsen vedvarer med overbelastning, lav effektivitet og dynamiske veibegrensninger, noe som gjør det stadig vanskeligere å håndtere sjøfraktforsendelser ut av Shanghai. DACHSERs teams i Shanghai, Ningbo, Suzhou og Nanjing samarbeider tett for å kunne tilby løsninger der det er mulig.
 • I mellomtiden holder Dalian, Tianjin og Qingdao seg stabile uten påvirkninger fra covid-19-restriksjoner.

Situasjonen fortsetter å endre seg raskt. Lokale representanter hos DACHSER kan svare på spørsmål om forsendelser og mulige alternativer.

 

Les
04/19/2022
Europeisk studie av LPWAN-teknologier

Rask og sikker dataoverføring blir stadig viktigere innen digitalisert logistikk. Det forutsetter at det er en kommunikasjonsinfrastruktur på plass. For å undersøke hvor pålitelige de ulike kommunikasjonsnettverkene er, har forskere ved Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML slått seg sammen med DACHSER og European Pallet Association e. V. (EPAL) om å gjennomføre en europeisk studie. I studien satte de sporingsenheter på 50 EPAL-europaller og sendte dem ut på en reise gjennom Europa.

Les
04/12/2022
En titt på fremtidens teknologier – Blokkjeder

Hva er egentlig en blokkjede? Hvorfor har ikke denne teknologien fått et gjennombrudd i logistikkbransjen? Og hvordan kan dets innovative potensial utnyttes ved hjelp av de riktige økosystemene? Vi ser nærmere på blokkjeder.

Les
04/11/2022
Flyfrakt: Fortsatt forstyrrelser på kinesiske flyplasser

Den nåværende nedstengningen i Shanghai fører til ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeder for flyfrakt til og fra det nordlige Kina.

Les
03/30/2022
Det nye DACHSER Magazine er her!

Økonomien, logistikken og menneskene over hele verden – uansett hvor du ser, prøver vi alle fortsatt å navigere gjennom svært usikre tider. Vi har ennå ikke temmet koronaviruset, noe det massive utbruddet i det internasjonale handelsknutepunktet Hong Kong nylig gjorde klart for oss. I mellomtiden stirrer verden med vantro på det som skjer i hjertet av Europa. Den forferdelige krigen i Ukraina tvinger mange mennesker på flukt fra hjemmene sine.

Les
03/29/2022
Situasjonen i Shanghai: slik påvirker det våre aktiviteter

På grunn av økende antall tilfeller av covid-19 i Shanghai ble byen stengt fra kl. 05 mandag 28. mars 2022, for å begrense spredningen av covid-19-viruset. Her får du en oversikt over statusen i Shanghai og påvirkningen den har på logistikken.

Oversikt

 • Nedstengningen vil bli gjennomført i to faser: Fra 28. mars til 1. april vil det være restriksjoner for Pudong, østsiden av Shanghai, og fra 1. april til 5. april vil de samme restriksjonene gjelde for Puxi, vestsiden av byen.
 • I løpet av nedstengningsperioden vil det bli iverksatt tiltak, inkludert testing for covid-19, suspensjon av offentlig transport, nedstengning av butikker, stans i produksjon og forretningsaktiviteter og ansatte vil kun få lov til å jobbe hjemmefra.

Innvirkningen på logistikken

 • Flyplassene og havnene holdes åpne og i drift.
 • Mangel på arbeidskraft er fortsatt et problem i alle sektorer på grunn av strenge karanteneregler, og det gjelder særlig personell som jobber med frakt. Disse må fremvise en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer når de ankommer motorveier, lagre og havner.
 • For luftfrakt påvirker nedstengningen Shanghai PVG, både når det gjelder import og eksport. Inngangsporten for import er i drift og flyene fortsetter å lande på flyplassen. Avganger med eksport ut fra PVG er begrenset, inngangsporten for eksport er stengt og overlevering er suspendert. Vi jobber med å planlegge ny flytrafikk gjennom alternative flyplasser. Restriksjonene forventes å vare i 7–14 dager. Landtransporten er også begrenset.
 • For sjøfrakt har vi ennå ikke mottatt noen meldinger fra transportørene om forsinkede eller kansellerte fartøy. Last som ankom CFS i Pudong-området påvirkes ikke, men forsendelsene kan bli forsinket på grunn av potensielle fartøyendringer eller at det ikke er nok last for konsolidering. FCL-lastebiler har lov til å komme inn i Pudong og havneområdet med en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer, samt en elektronisk EIR-kvittering (Equipment Interchange Receipt). Det er ennå ingen utvikling for LTL-lastebiler.
 • Lastebiltransport mellom Shanghai og nabobyene er begrenset til sjåfører som kan fremvise en negativ test som ikke er eldre enn 48 timer. Det forventes forsinkelser i henting og leveranser.
 • Det rapporteres at fortolling for øyeblikket foregår som normalt, uten avbrudd.
 • DACHSERs anlegg i Shanghai, inkludert kontoret i sentrum og kontoret på PVG flyplassen, har hatt hjemmekontor siden 21. mars, mens lageret i Huaqiao holder åpent, dog med begrenset lasting og henting. Du får tak i din lokale kontakt gjennom de vanlige kommunikasjonskanalene.

Situasjonen endrer seg raskt, og vi vil holde deg oppdatert hvis det skjer noen videre utvikling. Hvis du har spørsmål om forsendelsen din og mulige alternativer, er du alltid velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les