128 Oppføringer
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

07/15/2021
Kvinnene som kjemper mot koronaviruset

Helt i starten av koronapandemien omstilte et distribusjonsselskap med base i Nord-Spania seg etter de nye markedskravene: i 2020 henvendte Pharmediq seg til DACHSER for å få hjelp til å transportere mer enn 100 millioner munnbind og annet verneutstyr til destinasjoner i Spania og andre europeiske land.

Les
07/14/2021
Utfordringer og omsorg: Livet som lærling hos DACHSER

Vera Weidemann, Head of Corporate Human Resources hos DACHSER, snakker om hvordan mennesker med talent for logistikk kan komme seg inn i DACHSERs verden.

Les
3
07/12/2021
Et solid fotfeste over hele verden

Det finnes ikke mange boliger uten trebaserte produkter fra den østerrikske produsenten Kaindl/Kronospan. Det er litt av en logistisk utfordring å oppnå en så stor utbredelse av sine produkter.

Les
07/07/2021
Store forhåpninger til hydrogen – En titt på fremtidens teknologi

Hvilken rolle spiller hydrogen i omstillingen til en utslippsfri logistikkbransje? Vi ser nærmere på energikilden H2.

Les
06/29/2021
Skreddersydd konsept løser Nilfisks transportbehov i Norden

DACHSER Sweden etablerte en skreddersydd distribusjonsløsning i november 2020, og siden da har DACHSER håndtert henting og levering av Nilfisks produkter til Sverige, Norge, Finland og Danmark. En DACHSER-trailer som er plassert på Nilfisks satellittlager i Trollhättan, byttes flere ganger om dagen, avhengig av volumene.

Les
06/23/2021
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

Vårt siste nyhetsbrev er fullspekket med interessante artikler om alt fra utslippsfrie leveringer i bysentre til bruk av hydrogenlastebiler over lengre avstander.

Les
06/08/2021
Driftsforstyrrelser ved havnen i Hamburg forårsaker etterslep

Med denne oppdateringen vil DACHSER informere deg om at havnedriften i Hamburg for øyeblikket påvirkes av ulike faktorer.

Les
2
05/26/2021
Suksess for DACHSER Norways utslippsfrie leveringsprosjekt

I september 2020 satte DACHSER Norway i gang sitt eget utslippsfrie leveringsprosjekt, og startet å levere forsendelser direkte til varemottakere inne i Oslo sentrum med to VW eCrafters. Siden den gang har prosjektet opplevd stor suksess.

Les
05/20/2021
Økning i tsjekkisk veiskatt

Den tsjekkiske regjeringen har endret veiskatten og satsene per 1. januar 2021. Derfor har satsene for motorveier og statseide veier blitt justert, slik at kostnader knyttet til luftforurensning og støyforurensning forårsaket av lastebiler blir innberegnet. Dette fører til en betydelig økning i veiskatten.

Veiskatten som kreves av Tsjekkia vil bli refundert i sin helhet til transportørene som brukes av DACHSER i henhold til kjøretøytype og avstand. På denne måten bidrar DACHSER til å opprettholde konkurranseevnen til uavhengige transportører og sikre fraktkapasiteten i Tsjekkia.

Les
05/06/2021
Alltid på vakt

Å beskytte dataene og systemene våre har topp prioritet hos DACHSER. Christian von Rützen, Department Head IT Strategy Implementation hos DACHSER, forklarer utfordringene som IT-sikkerheten står overfor – nå og i fremtiden. Han og det internasjonale IT-sikkerhetsteamet hans har flere ansvarsområder, herunder håndtering av informasjonssikkerheten hos DACHSER.

Les
04/29/2021
Situasjonen i India og innvirkningen på aktivitetene våre

Med hensyn til den nåværende situasjonen i India vil vi gjerne gi deg en oppdatering om DACHSERs aktiviteter i India. Situasjonen per. 28. april 2021 er som følger:

DACHSERs avdelinger i India:

Som et sikkerhetstiltak på grunn av den plutselige økningen i antall koronasmittede, holdes de fleste av DACHSERs avdelingskontorer i India foreløpig stengt. Medarbeiderne våre jobber hjemmefra, og det er kun et begrenset antall ansatte fysisk til stede på kontorene. Derfor vil det sannsynligvis oppstå forsinkelser i svartidene våre.

Nedstengningen har ført til noen operasjonelle konsekvenser for luft- og sjøfrakt, tollklarering og nasjonal veitransport.

Flyfrakt:

De fleste land har sperret passasjertrafikken fra India, noe som fører til at passasjerflyvninger på internasjonale ruter til/fra India er innstilt. Dette har forverret en allerede alvorlig kapasitetsmangel. Derfor forventer man en prisstigning innenfor alle sektorer. Transittidene har også økt som følge av den begrensede kapasiteten.

Sjøfrakt:

Sjøfrakt sto allerede overfor utfordringer på grunn av blokkeringen av Suezkanalen i slutten av mars. Havner og terminaler fungerer som normalt, men fartøysplaner påvirkes av Suez-kanalens blokkering samt den plutselige økningen i antall koronasmittede i India. Derfor anbefales kunder å ta høyde for forsinkelser på 1-2 uker når de organiserer varelagrene sine. Det forventes flere forsinkelser i kommunikasjon og drift på grunn av et økende antall koronasmittede blant ansatte ved havner, tollmyndigheter, CFS og rederier.

Toll:

Vi opplever ingen uventede forstyrrelser i godstransporten i India, og vi forventer heller ikke at aktivitetene våre stopper opp på nåværende tidspunkt. Tollavdelingene våre er fortsatt operasjonelle. Tollvesenet jobber med begrenset arbeidskraft.

Hos DACHSER har vi iverksatt inngripende tiltak for å ivareta våre ansattes helse og sikkerhet, samtidig som vi fortsetter å administrere vår daglige drift med minimal innvirkning på våre kunders forsyningskjeder. Vi vil holde deg oppdatert om eventuelle endringer i den nåværende situasjonen. Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

Les
04/21/2021
"Hydrogen vil gjøre rekkevidder på opptil 1 000 kilometer mulig i fremtiden"

Innsatsen for å redusere klimagassutslippene de kommende årene skaper stor etterspørsel etter alternativer til diesel, særlig i transport- og logistikksektoren. I tillegg til elbiler, som allerede brukes til å levere varer i sentrum av storbyene, kan lastebiler drevet av hydrogenbrenselceller (H2-lastebiler) være et alternativ for nullutslippstransport over lengre avstander. Et studie utført ved Kempten University of Applied Sciences på vegne av DACHSER konkluder, basert på simuleringer, at bruk av H2-lastebiler i DACHSERs logistikknettverk i prinsippet er mulig. Her følger et intervju med professor Werner E. Mehr fra Kempten University of Applied Sciences, fakultet for maskinteknikk, og Andre Kranke, Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Les
04/07/2021
Satellittbasert posisjonering – en titt på fremtidens teknologi

Hva går egentlig satellittbasert posisjonering ut på? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby logistikkbransjen?

Les
03/30/2021
Oppdatering vedrørende situasjonen i Suezkanalen

Containerskipet "MS Ever Given", som gikk på grunn og blokkerte trafikken i Suezkanalen, har nå blitt trukket fri.

Les
03/23/2021
DACHSER leverer med elsykler i Praha

DACHSER lanserer pilotprosjekt i Tsjekkia hvor logistikkleverandøren skal levere forsendelser i sentrum av Praha med elektriske varesykler. Det er det nybygde mikro-knutepunktet «Depot.Bike» på Florenc t-banestasjon som vil fungere som omdreiningspunkt for prosjektet.

Les
03/15/2021
Nytt DACHSER magazine ute nå!

Stafettpinnen er gitt videre: den neste generasjonen av DACHSERs Executive Board, under ledelse av CEO Burkhard Eling, tok offisielt over roret 1. januar i år. I den seneste utgaven av DACHSER magazine har vi tatt oss tid til å reflektere over dette skiftet i toppledelsen.

Les