Mediaroom

Databeskyttelse

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss ("Dachser"). Behandlingen av dine personopplysninger, f.eks. navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer, er alltid i samsvar med den grunnleggende forordningen for databeskyttelse (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) og de landsspesifikke reglene for personvern.

Med denne personvernerklæringen ønsker vi å informere deg om typen, omfanget og formålet med de personopplysningene som vi samler inn og behandler. I tillegg vil vi informere deg om hvilke rettigheter du har. Hvis vi ønsker å tilby deg spesielle tjenester via vårt nettsted eller på annen måte, og hvis det ikke er rettslig grunnlag for den nødvendige databehandlingen i denne sammenheng, vil vi innhente ditt samtykke.

1. Den ansvarlige personen for beskyttelse av personopplysninger

Den ansvarlige personen for beskyttelse av personopplysninger er:

DACHSER SE
Thomas-Dachser-Straße 2
87439 Kempten
Tyskland

Tlf.: +49 831 5916 0
Faks: +49 831 5916-1312
info@dachser.com
www.dachser.com

Navn og kontaktinformasjon for den ansvarlige personen for beskyttelse av personopplysninger i DACHSER SE er som følger:

DACHSER SE
Den ansvarlige personen for beskyttelse av personopplysninger
Thomas-Dachser-Str. 2
87439 Kempten

data.protection@dachser.com

2. Innsamling av generelle data og opplysninger

Dette nettstedet samler inn en rekke generelle data og opplysninger hver gang det besøkes. Disse generelle dataene og opplysningene lagres i loggfilene på serveren. Det som kan samles inn, er (1) de nettlesertypene og -versjonene som brukes, (2) operativsystemet som brukes for å få tilgang til systemet, (3) Internett-siden som er brukt av det systemet som fikk tilgang til vår Internett-side (den såkalte referenten), (4) sekundærnettsider, som via et tilgangssystem styres til våre nettsider, (5) dato og klokkeslett for tilgang til Internett-siden, (6) Internett-protokolladressen (IP-adressen), (7) Internett-tjenesteleverandøren og (8) andre lignende data og opplysninger som brukes for å avverge farer hvis det skjer angrep på våre IT-systemer.

Når DACHSER bruker disse generelle dataene og opplysningene, trekker de ingen slutninger om deg. Ingen profilering finner sted. I stedet trenger vi disse opplysningene for å kunne levere innholdet på nettstedet vårt på en riktig måte, for å optimalisere innholdet på nettstedet vårt samt reklamen på det, for å garantere at IT-systemene våre og teknologien på nettstedet vårt alltid fungerer, og for å gi de juridiske myndighetene nødvendige opplysninger hvis det skjer et cyberangrep.

Disse anonymt innsamlede dataene og opplysningene vurderer DACHSER statistisk og med sikte på å øke databeskyttelsen og datasikkerheten i selskapet vårt. Vi lagrer de anonyme dataene til serverens loggfiler atskilt fra alle personopplysninger som du gir. Det rettslige grunnlaget for den midlertidige lagringen av data og loggfiler utgjøres av artikkel 6, paragraf 1, bokstav f) DSGVO.

3. Databehandling ved kontakt

Du kan kontakte oss via kontaktskjemaet som finnes på nettstedet vårt eller via e-postadressen som er oppgitt i ansvarserklæringen. Hvis du kontakter DACHSER via en av disse kanalene, vil vi automatisk lagre de personopplysningene du har gitt oss. Slike personopplysninger som gis til DACHSER på frivillig basis, vil bli lagret for å behandle din henvendelse og/eller for å kontakte deg.

DACHSER henviser forespørsler og de tilknyttede personopplysningene til behandling og bruk av det faglig kompetente stedet i DACHSER-konsernet, vanligvis den respektive avdelingen i det utenlandske datterselskapet til den som kommer med henvendelsen, og utveksler dataene med denne. For eksempel blir derfor henvendelser og de tilsvarende dataene fra nettstedet for Sveits (www.dachser.com/ch) utvekslet med DACHSERs datterselskap i Sveits (DACHSER SPEDITION AG). I denne sammenheng kan data også overføres til tredjeland, f.eks. USA.

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dataene er - hvis det gjelder innledende forhandlinger om eller inngåelse av en kontrakt - artikkel 6, paragraf 1, bokstav b) DSGVO, og i alle andre tilfeller artikkel 6, paragraf 1, bokstav f) DSGVO. For overføring av data til et tredjeland er det rettslige grunnlaget artikkel 49, paragraf 1, bokstav b) DSGVO.

4. Abonnement på vårt nyhetsbrev

På nettstedet til DACHSER får brukerne mulighet til å abonnere på nyhetsbrevet til DACHSER (f.eks. "e-brev"). Hvilke personopplysninger som sendes til DACHSER ved bestilling av nyhetsbrevet, fremgår av den inndatamasken som brukes til dette formålet.

Med nyhetsbrevet informerer DACHSER kunder og forretningspartnere regelmessig om nyheter i forbindelse med våre tjenester og produkter samt aktuelle pressemeldinger og gir informasjon om varemerket vårt eller om aktuelt innhold på nettstedet vårt. I prinsippet kan nyhetsbrevet bare mottas av den berørte personen hvis (1) denne har en gyldig e-postadresse og (2) vedkommende registrerer seg for mottak av nyhetsbrevet. Av juridiske årsaker vil en bekreftende e-post bli sendt til e-postadressen som er angitt av en berørt person første gang i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrevet. Dette skjer i form av en prosedyre som kalles “Double Opt-in”. Denne e-postbekreftelsen brukes til å kontrollere om eieren av e-postadressen som berørt person har godkjent mottak av nyhetsbrevet. Det rettslige grunnlaget for å sende nyhetsbrevet er artikkel 6, paragraf 1, bokstav a) DSGVO.

Når man registrerer seg for nyhetsbrevet, lagrer vi IP-adressen som angis av Internett-tjenesteleverandøren for den berørte personen på tidspunktet for registreringen, og hvilket datasystem som brukes av denne, samt datoen og klokkeslettet for registrering. Innsamling av disse dataene er nødvendig for å kunne spore et (eventuelt) misbruk av e-postadressen til en berørt person på et senere tidspunkt og fungerer dermed som rettslig sikring av DACHSER. Når det gjelder utsendelse av nyhetsbrevet, vil DACHSER i forhold til innsamling, behandling, bruk og/eller lagring av disse dataene benytte firmaet Atrivio GmbH, Albert-Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, til å administrere dataene.

De personopplysningene som samles inn når man registrerer seg for å motta nyhetsbrevet, brukes kun til følgende formål:

utsendelse av nyhetsbrevet

råd og Reklame

behovsbasert utforming av nyhetsbrevet

interessebasert sammenstilling av temaer i nyhetsbrevet

I tillegg kan abonnenter på nyhetsbrevet bli informert via e-post hvis dette er nødvendig for driften av nyhetsbrevtjenesten eller en registrering i denne forbindelse, for eksempel for endringer i tilbudet om nyhetsbrevet eller ved endring av tekniske forhold.

Samtykke til lagring av personopplysninger som den berørte personen har gitt oss for utsending av nyhetsbrevet, kan tilbakekalles når som helst. For det formål å tilbakekalle et samtykke finnes det en tilsvarende kobling i hvert nyhetsbrev. Det er også når som helst mulig å avregistrere seg direkte hos DACHSER ved å sende melding til den kontaktinformasjonen som er angitt under punkt 1.

5. Sporing av nyhetsbrev

Våre nyhetsbrev inneholder såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er en miniatyrgrafikk som legges inn i slike e-poster som sendes i HTML-format for å muliggjøre registrering og analyse av loggfil. Dette gjør at det kan foretas en statistisk vurdering av hvor vellykket eller mislykket det er med markedsføringskampanjer på nettet. På grunnlag av den innlagte sporingspikselen kan DACHSER finne ut om og når en e-post ble åpnet av en berørt person, og hvilke koblinger i e-posten som ble brukt av den berørte personen.

Slike personopplysninger som samles inn via sporingspiksler i nyhetsbrevet, lagres og vurderes av DACHSER for å optimalisere utsending av nyhetsbrev og for bedre å tilpasse innholdet i fremtidige nyhetsbrev til interessene til den berørte personen. Berørte personer har når som helst rett til å tilbakekalle den egne samtykkeerklæringen som er gitt i Double Opt-in-prosedyren. Etter tilbakekalling vil Dachser slette disse personopplysningene. Hvis man avregistrerer seg og ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, vil DACHSER automatisk anse dette som en tilbakekalling.

6. Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som via en nettleser legges igjen og lagres på et datasystem. Ved å bruke informasjonskapsler kan DACHSER levere mer brukervennlige tjenester som det ikke ville være mulig å tilby uten bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler gjør det mulig for oss å gjenkjenne brukerne av nettstedet vårt. Brukeren av et nettsted som benytter informasjonskapsler, trenger for eksempel ikke å angi sine tilgangsdata på nytt hver gang nettstedet besøkes siden dette gjøres av nettstedet og den informasjonskapselen som er lagret på brukerens datasystem.

Vårt nettsted bruker teknologiene til etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg (www.etracker.com). Dataene samles inn og lagres til markedsførings- og optimaliseringsformål. Ved hjelp av disse dataene opprettes brukerprofiler under et pseudonym. Til dette formålet kan det brukes informasjonskapsler. Informasjonskapslene gjør det mulig å gjenkjenne nettleseren. De dataene som samles inn ved hjelp av teknologiene til etracker, vil ikke uten særskilt tillatelse fra den berørte personen bli brukt til å identifisere den besøkende på dette nettstedet, og de blir ikke ført sammen med dataene til bæreren av pseudonymet. Ingen profilering finner sted. Det er når som helst mulig å reservere seg mot innsamling og lagring av data med fremtidig virkning.

Opt-out

Du kan når som helst hindre at nettstedet vårt legger igjen og lagrer informasjonskapsler. Dette skjer ved hjelp av en tilsvarende innstilling av den benyttede nettleseren, som dermed permanent hindrer lagring av informasjonskapsler på datamaskinen din. I tillegg kan allerede lagrede informasjonskapsler når som helst slettes via en nettleser eller andre programmer. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis du deaktiverer lagring av informasjonskapsler i nettleseren din, kan du under visse forhold ikke bruke alle funksjonene på nettstedet vårt i sin helhet. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ved hjelp av informasjonskapsler er artikkel 6, paragraf 1, bokstav f) DSGVO.

7. eLogistics

Dachser tilbyr tjenester på nettstedet under verktøyet eLogistics. Kjernefunksjonene i eLogistics-portalen omfatter nettbasert fastsettelse av fraktkostnader, registrering av transportoppdrag og sporing av forsendelser ved hjelp av en sporingsfunksjon.

DACHSER henviser forespørsler til eLogistics og de tilknyttede personopplysningene til behandling og bruk av det faglig kompetente stedet i DACHSER-konsernet, vanligvis den respektive avdelingen i det utenlandske datterselskapet til den som kommer med henvendelsen, og utveksler dataene med denne. For eksempel blir derfor henvendelser og de dataene som brukes for henvendelsen til eLogistics på nettstedet for Sveits (www.dachser.com/ch), utvekslet med DACHSERs datterselskap i Sveits (DACHSER Spedition AG). I denne sammenheng kan data også overføres til tredjeland, f.eks. USA. eLogistics-programmer kan benyttes av brukerne uten eller med individuell registrering. Hvis det skjer en registrering, vil det respektive utenlandske datterselskapet gi brukeren fri tilgang etter vellykket godkjenning. Registrerte brukere vil sammenliknet med uregistrerte brukere ha flere funksjoner til disposisjon, dvs. at de kan benytte flere tjenester på nettstedet. Hvilke personopplysninger som i den forbindelse overføres til DACHSER, fremgår av den respektive inndatamasken som brukes til registreringen.

Formålet med databruken ved benyttelse av eLogistics-tjenestene er utelukkende å stille de nevnte tjenestene til disposisjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av dataene er - hvis det gjelder innledende forhandlinger om eller inngåelse av en kontrakt - artikkel 6, paragraf 1, bokstav b) DSGVO, og i alle andre tilfeller artikkel 6, paragraf 1, bokstav f) DSGVO. For overføring av data til et tredjeland er det rettslige grunnlaget artikkel 49, paragraf 1, bokstav b) DSGVO.

8. Google Maps

På dette nettstedet bruker vi tilbudet fra Google Maps. Dette gir oss mulighet til å vise interaktive kart direkte på nettstedet og gjør at du enkelt og greit kan bruke kartfunksjonen.

Ved å besøke nettstedet mottar Google informasjon om at du har hatt tilgang til den tilsvarende formidlingssiden fra vårt nettsted. I tillegg overføres de dataene som det refereres til i punkt 2. Dette gjøres uavhengig av om Google har en brukerkonto som du er innlogget på, eller om det ikke finnes noen brukerkonto. Når du er innlogget på Google, vil dataene dine være direkte knyttet til kontoen din. Hvis du ikke vil knytte profilen din til Google, må du logge deg ut før du aktiverer knappen. Google lagrer dataene dine som en bruksprofil og benytter den til reklame, markedsundersøkelser og/eller behovsbasert utforming av nettstedet. En slik vurdering utføres spesielt (også for brukere som ikke er innlogget) for å kunne tilby behovsbasert reklame og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om deres aktiviteter på vårt nettsted. Du har rett til å protestere mot oppretting av disse brukerprofilene, og hvis du vil benytte deg av denne retten, må du ta kontakt med Google. Du kan få mer informasjon om formålet med og omfanget av datainnsamlingen og behandlingen av dataene via plug-in-leverandøren i leverandørens personvernerklæring.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av Google Maps er artikkel 6, paragraf 1, bokstav f) DSGVO. Overføringen av personopplysninger til USA skjer i samsvar med personvernerklæringen Privacy Shield mellom EU og USA i henhold til artikkel 45, paragraf 1 DSGVO, som Google har sluttet seg til.

9. Social Plugins

På nettstedet vårt bruker vi sosiale plug-in-funksjoner ("plug-in-funksjoner") for Facebook, Twitter, YouTube, Xing og LinkedIn. Vi bruker plug-in-funksjoner spesielt slik at du kan dele innholdet på nettstedet vårt med andre brukere av sosiale nettverk eller henvise disse til slikt innhold. Leverandøren av den respektive plug-in-funksjonen kan gjenkjennes via logoen eller den første bokstaven.

Når du besøker nettstedet vårt, vil vi ikke sende personopplysninger til plug-in-leverandøren. Men hvis du klikker på det merkede feltet, vil dine personopplysninger bli sendt direkte til leverandøren av den respektive plug-in-funksjonen, og de kan behandles av denne – av og til i tredje land – for eksempel USA. Etter å ha klikket på plug-in-feltet åpnes et nytt vindu i nettleseren din som kobler seg til siden til leverandøren av det respektive sosiale nettverket. Dataoverføringen til leverandøren av den respektive plug-in-funksjonen skjer uavhengig av om du har en konto i det sosiale nettverket til plug-in-leverandøren. Når du er logget inn hos plug-in-leverandøren, vil de dataene som vi har samlet inn om deg, overføres direkte til den eksisterende kontoen til plug-in-leverandøren.

Vi har ingen innflytelse på typen og omfanget av de dataene som plug-in-leverandøren samler inn og behandler, og vi kjenner heller ikke hele omfanget av datainnsamlingen, formålet med behandlingen av dataene eller hvor lenge de lagres. Ifølge egne angivelser fra leverandøren av plug-in-funksjonene omfatter de dataene som overføres, informasjon om nettleseren din, de nettstedene du har besøkt samt dato og klokkeslett for besøket. Plug-in-leverandørene behandler denne informasjonen, for eksempel for å opprette brukerprofiler for deg og for å vise annonser som passer til dine behov. Du har rett til å protestere mot oppretting av disse brukerprofilene, og hvis du vil benytte deg av denne retten, må du ta kontakt med den respektive plug-in-leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se nettsidene og personvernerklæringen til de respektive leverandørene.

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger ved bruk av sosiale plug-in-funksjoner er artikkel 6, paragraf 1, bokstav f) DSGVO. Overføringen av personopplysninger til USA skjer i samsvar med personvernerklæringen Privacy Shield mellom EU og USA i henhold til artikkel 45, paragraf 1 DSGVO, som Facebook, Twitter, LinkedIn og Google har sluttet seg til.

10. Overføring av data til tredjeparter

Tilgangen til personopplysninger er teknisk mulig for tjenesteleverandører og samarbeidspartnere som vi bruker til å drifte våre nettsteder. Disse eksterne leverandørene er forpliktet til kun å bruke dine personopplysninger for å tilby de tjenestene som vi har bedt om, eller som på annen måte er i samsvar med våre anvisninger.

Når det gjelder de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, vil DACHSER overføre dine personopplysninger til bedrifter i DACHSER-konsernet og videreformidle dem til de utenlandske datterselskapene. Selskaper i DACHSER-konsernet finnes også utenfor EU og EØS-området. DACHSER er ansvarlig for å informere deg om dine rettigheter som berørt person i henhold til gjeldende personvernlover. Du kan sende spørsmål og klager vedrørende dine personopplysninger til DACHSER. De andre DACHSER-selskapene i DACHSER-konsernet som også behandler dine personopplysninger, samarbeider med oss og hjelper oss for å besvare spørsmål og håndtere klager.

Bortsett fra de ovennevnte dataoverføringene vil vi ikke overføre, selge eller markedsføre dine personopplysninger til tredjeparter, f.eks. til andre selskaper eller organisasjoner, med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til å gjøre det, eller hvis overføringen er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, brukeren av nettstedet.

11. Varighet av datalagringen

Kriteriet for varigheten av lagring av personopplysninger er den respektive lovfestede oppbevaringsperioden. Etter at perioden er utløpt, vil vi rutinemessig slette de tilsvarende dataene, hvis de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle en kontrakt eller å starte forhandlinger om en kontrakt.

Hvis formålet med lagringen bortfaller, eller hvis en lagringsperiode som foreskrives av et EU-direktiv og regulatoren for dette eller en annen kompetent lovgiver, utløper, vil personopplysningene rutinemessig og i samsvar med de lovbestemte forskriftene bli sperret eller slettet.

12. Your rights

Som berørt person i forhold til DACHSER har du de rettighetene som er omtalt i artikkel 15-21 DSGVO, hvis vilkårene som er fastsatt, er oppfylt. Dette gjelder rettighetene til informasjon (artikkel 15 DSGVO), korreksjon (artikkel 16 DSGVO), sletting (artikkel 17 DSGVO), begrensning av behandling (artikkel 18 DSGVO), dataportabilitet (artikkel 20 DSGVO) og rett til å protestere (artikkel 21 og 22 DSGVO). Bortsett fra dette har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet i henhold til artikkel 77 DSGVO.

Informasjon

Informasjon om databeskyttelse i samsvar med artikkel 13 og 14 i GDPR

Download