Karriere Mediaroom

DACHSER Chem Logistics: Din partner for trygg transport og lagerstyring av kjemiske produkter

Med DACHSER Chem Logistics tilbyr vi deg en profesjonell industriløsning for din logistikk av kjemikalier.  Vi transporterer og oppbevarer innpakkede kjemiske produkter for ulike bransjer, deriblant plast-, bil- og tekstilindustrien samt landbruks- og byggebransjen. Våre bransjeeksperter vil utvikle en transport- og lagerstyringsløsning som er skreddersydd for dine individuelle behov for alle typer kjemiske produkter inkludert farlig gods. DACHSER Chem Logistics kombinerer de standardiserte DACHSER logistikktjenestene med spesifikke krav i kjemikalieindustrien.  Dette inkluderer også tjenestene i DACHSER Contract Logistics. På denne måten kan du fullstendig outsource driften av din kjemiske logistikk og skape en global forsyningskjede i form av en LLP-tilnærming.

Like standarder i kvalitet og sikkerhet

Du nyter godt av vårt omfattende globale nettverk med samme standard i alle DACHSER-avdelinger. DACHSER Chem Logistics står for de høyeste kvalitets- og sikkerhetsstandarder, som overstiger de juridiske kravene, samt en svært effektiv transportkontroll støttet av IT.

Vår tjenesteportefølje for din kjemiske logistikk

  • Globale transportløsninger: Et sterkt europeisk transportnettverk med DACHSER European Logistics og rask og fleksibel tilgang til alle salgs- og innkjøpsmarkeder over hele verden via DACHSER Air & Sea Logistics samt DACHSER Rail Services
  • Lagerstyring Omfattende, integrerte løsninger og lagre som er spesielt utformet for oppbevaring av kjemiske produkter i Europa med DACHSER Contract Logistics
  • IT-tilkobling: Full innsikt og integrering gjennom kontinuerlig, pålitelig og lett tilgjengelig informasjon
  • Eksperter på logistikk av kjemikalier med spesiell industrierfaring og spesifikk fagkunnskap
  • Med farlig gods i det globale nettverk er det et høyt kompetansenivå.
  • Internt er det en ansvarlig for farlig gods til stede i alle avdelinger, koordinert av hovedorganisasjonen for farlig gods
  • Standardiserte retningslinjer hos DACHSER for farlig gods og konstant overvåkning av implementering og etterlevelse

DACHSER Chem Logistics i detalj

Våre standarder tilfredsstiller de høye kravene til den kjemiske industrien

Våre detaljerte, standardiserte retningslinjer for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, brannvern og miljøvern danner grunnlaget for å oppfylle de strenge kravene i kjemisk industri.  Sikkerhetsforskriftene i vårt transportnettverk og for våre lagre går ut over de juridiske kravene.   

Vi utfører regelmessig kontroller av kjøretøy og lasting samt av opplæring i håndtering av farlig gods. Lastsikringsutstyr og personlig verneutstyr blir benyttet samt tilgang til redningsmateriell. Ved hjelp av Safety- & Quality Assessment for Sustainability (SQAS) har vi definert like standarder for transport og våre lagre, og oppfyller dermed kravene til kjemisk industri.

Høyt nivå av ekspertise - ikke bare i forsendelser med farlig gods

Teamet i DACHSER Chem Logistics står til din disposisjon med sin spesialisterfaring fra industrien. Sentralisert styring av farlig gods sammen med mer enn 200 interne regionale representanter sørger for overholdelse av spesielle reguleringer for forsendelser med farlig gods. Hvert år lærer vi opp rundt 15 500 ansatte spesielt for kravene i logistikk av kjemikaler.

 Som en eksklusiv samarbeidspartner for spedisjonstjenester, samt fly- og sjøfrakt for det tyske forbundet for kjemisk industri (VCI) i Tyskland, har vi nær kontakt med medlemmer av forbundet for å identifisere fremtidig krav i kjemisk industri på et tidlig stadium og for å inkorporere disse i våre løsninger i DACHSER Chem Logistics.

IT-støttede prosesser for rask, sikker ordrebehandling

Våre globalt standardiserte IT-systemer sikrer innsikt og stor fleksibilitet i styringen av dine kjemiske forsendelser. For å utveksle kunnskap og data raskt, har vi tilgang døgnet rundt til vår globale database for farlig gods via DACHSERs IT-nettverk; dette inkluderer europeisk veitransport, fly- og sjøfrakt over hele verden. Overvåkning av mengdebegrensninger, transport- og lagringsforbud støttes av IT-løsninger. Med våre integrerte IT-systemer kan du regne med ende-til-ende forsendelsessporing. Databeskyttelsen er sertifisert I samsvar med DIN EN ISO/IEC 27001:2017. Gjennom sporingsverktøyet vil du alltid holdes informert om forsendelseshistorikken til varene dine. Forbindelsen til vårt EDI-senter sikrer en smidig datastrøm mellom alle involverte – slik at sikkerhet og effektivitet maksimeres.

Kontakt DACHSER Chem Logistics