Karriere Mediaroom

Integritet er et spørsmål om atferd

DACHSER har alltid strebet etter å drive sin bedrift og levere sine tjenester på en forsvarlig måte, både juridisk og etisk. Derfor sørger vi alltid for at forretningspraksisen vår lever opp til alle gjeldende krav. Dette mener vi henger sammen med både vår bedrifts, og våre ansattes atferd.

«Integritet i logistikk». Hos DACHSER oppfatter vi compliance, eller regeletterlevelse, som et krav til både oss selv og våre samarbeidspartnere.

  • Vi implementerer våre indre verdier i våre forretningsaktiviteter
  • Vi sikrer bærekraftige forhold til våre forretningspartnere
  • Vi tar våre kunders forventninger alvorlig og lever opp til alle juridiske og etiske standarder
  • Vi etablerer et solid grunnlag for tillitsbasert samarbeid med våre kunder

Hos DACHSER mener vi at en fremtidssikker bedrift i stor grad er avhengig av at alle involvert i driften gjennomfører arbeidet sitt med integritet. Vi ønsker å bygge langsiktige forretningsforhold basert på ærlighet, pålitelighet og troverdighet.

Vårt motto «Integritet i logistikk» gjør DACHSER til en pålitelig partner for alle kunder og forretningspartnere. Du kan finne ut mer om compliance hos DACHSER.

Ønsker du å spille en aktiv rolle i å støtte vår compliance? Dersom du har opplevd atferd som er i strid med vår atferdskodeks, oppfordrer vi deg til å kontakte oss.

Følgende dokumenter er tilgjengelige for nedlasting:

  • DACHSER etiske retningslinjer
  • DACHSER atferdskodeks for forretningspartnere
Atferdskodeks ZIP (0,25 MB)