Karriere Mediaroom

Compliance i utenlandshandel - Fortolling og sikkerhet i din forsyningskjede

For å sette oss i stand til å håndtere din globale handel i juridiske og organisatorisk forstand, tilbyr DACHSER en rekke forskjellige tjenester i hele forsyningskjeden. I sammenheng med Compliance i utenlandshandel vil for eksempel våre eksperter støtte deg i å gjennomføre alle aktiviteter i tråd med globale toll- og sikkerhetsreguleringer og for å sikre din varestrøm. Vi arbeider aktivt i partnerskap med deg helt fra starten. Dette inkluderer å holde deg oppdatert om aktuelle og relevante transport- og tollsikkerhetsinitiativer.   

Når det dreier seg om flyfrakttransport, er sikkerhet nå av sentral betydning. Etter som sikkerheten stadig blir mer kompleks, hjelper vi deg til å overholde alle juridiske krav for en sikker forsyningskjeden. Logistikkprosessene i DACHSER er standardisert på globalt nivå og blir hele tiden gjennomgått og revidert av uavhengige organer.

For import til USA spesielt, må globale transportselskaper hanskes med særlig stenge sikkerhetsreguleringer, da tollmyndighetene har strammet inn lovgivningen av hensyn til kampen mot terrorisme. Våre tollsikkerhetseksperter er godt trent i prosessen og kan hjelpe deg med å få varene dine inn i USA raskt og sikkert. Ved å oppfylle alle kommersielle krav på korrekt måte, setter vi deg i stand til å oppfylle leveringsfrister og unngå bøter, skade på ditt omdømme og til og med fengsling.

Tjenester for sikker vareflyt verden over

DACHSER 10+2-Service

For å overholde innleveringen av 10+2, videresender vi konfidensiell forsendelsesdata til tollverket. For å kunne gjøre dette, benytter vi oss av en plattform som er godkjent av tollverket i USA. Vi tar oss gjerne av din innleveringen av 10+2, selv om du har inngått kontrakt med en annen tjenestetilbyder for forsendelsen din.

Europeisk luftfartssikkerhet

Som en regulert representant hjelper vi deg med å overholde den sikre forsyningskjeden og gi råd i forbindelse med din kjente sendersertifisering.

DACHSER USA: C-TPAT-sertifisering

DACHSER USA er C-TPAT-sertifisert siden november 2005. Dette gjør at du drar nytte av forenklet fortolling og raskere behandling på amerikanske grenser.

Screeningbehandling av flyfrakten din

Vi lar alt ditt fraktgods gå gjennom alle nødvendige sikkerhetstiltak.

Sikkerhetsregistreringer av gods

Vi videresender elektroniske tollforsendelsesdata for frakten i henhold til de respektive kravene i mottakerlandet.

 

TSA Screening av gods (USA)

I henhold til kravene fra den amerikanske sikkerhetsadministrasjonen for transport (TSA), tar vi av oss screeningen av flyfrakt på passasjerfly. Dette gjelder all flyfrakt til-, fra- eller innenfor USA. Kontrollen utføres på pakkenivå i sertifiserte screeningsanlegg (CCSF).

Høysikkerhetsforseglinger

Når nødvendig og hensiktsmessig, bruker vi sikkerhetsforseglinger for transport av varene dine. Disse oppfyller den påkrevde ISO/PAS-17712-sertifiseringsstandarden. Etter lasting påfører vi høysikkerhetsforselginger på alle sjøfraktcontainere som skal til USA. Dette forhindrer uautorisert tilgang og gjør det mulig å identifisere eventuell manipulasjon.

ISPS-kode

Med sin omfattende rekke tiltak for å forhindre angrep på skip og i havner, sikrer ISPS-koden internasjonale forsyningskjeder på en svært effektiv måte. I tillegg har havnemyndighetene omfattende rettigheter og autorisasjoner for kontroll, som f.eks. tilgangsbegrensninger, gjennomføring av egne sikkerhetsprosesser eller isolering av havneområdet.

Sikkerhet av farlig gods

IATA Dangerous Goods Regulations (DGR) [direktivet for frakt av farlig gods med fly] og International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG) [internasjonal forskrift som regulerer frakt av farlig gods med skip], er helt bindende for oss.

Authorized Economic Operator (AEO)

Som en autorisert økonomisk operatør (AEO), er vi gitt komplett tillit av de ulike internasjonale fortolligsmyndighetene. Derfor kan vi som din logistikkpartner garantere fordeler med hensyn til sikkerhetsrelaterte tollkontroller, samt forenklet og raskere tollbehandling.

Mer om dette emnet

Flyfraktsikkerhet
Mer
Tollsikkerhet
Mer