Karriere Mediaroom

DACHSER DIY Logistics - Din partner i DIY, bygge- og gartnerbransjen

Som del av DACHSER DIY Logistics forsyner vi rundt 18 000 byggevarehus, hagesentre, spesialmarkeder og forbrukere i hele Europa hver dag.

Best mulig løsning for din DIY Logistics

Ved å kombinere våre standardtjenester med spesifikke logistikkløsninger og vår bransjeekspertise, tilbyr vi våre kunder et konkurransefortrinn. DIY teamet bidrar med mange års erfaring, noe som setter dem i stand til å foreslå best mulig løsning for din DIY logistikk. Vi har spesialister på plass i mange land, som opprettholder tett kontakt med lokale detaljhandlere og leverandører, og er i stand til å tilby omfattende råd om alternativene når det dreier seg om leverandørens og detaljhandlers synspunkter.

Vår tjenesteportefølje

  • Globalt innkjøp og distribusjon av dine produkter   
  • Omfattende og vidstrakt nettverk av tjenester i DACHSER European Logistics, DACHSER Air & Sea Logistics og DACHSER Contract Logistics    
  • Integrert, fysisk og fullstendige logistikkløsning for handel og industri    
  • Transparente logistikkprosesser i hele forsyningskjeden, styrt via vår IT-applikasjon eLogistics    
  • Kunnskap om ulike lokale krav til detaljhandelspartnere   
  • Løsninger for nøyaktig kontrollerte varestrømmer og informasjonsstrømmer (logistikkløsninger for one-stop shop)   
  • Effektiv personell- og lagerplanlegging gjennom optimaliserte prosesser for inngående varer ved distribusjonssentre og detaljhandelsplattformer   
  • Samlasting av varer gir redusert kontakt med rampe hos leverandør og detaljhandler   
  • Fullstendig tjenestetilbud for handelsvarer til utsalgsstedet og tilbake   
  • Levering til sluttforbruker med spesial service via targo on-site

DACHSER DIY Logistics Pipeline - nettverk over alle logistikktjenester

Med DACHSER DIY Logistics Pipeline, tilbyr vi en komplett bransjespesifikk løsning. Tjenestemodulene danner en sømløs kjede av tjenester fra leverandøren til salgspunktet samt til forbrukeren og styrer dermed en kontinuerlig varestrøm inn i markedene.

DACHSER DIY Logistics Pipeline
DACHSER DIY Logistics Pipeline

Innkjøp - med lastebil, flyfrakt og sjøfrakt

Internasjonal transport av stykkgods og komplettlass (FTL) med lastebil samt konsolidering, direkte- og chartertjeneste, LCL/FCL med fly- og sjøfrakt inkludert samlastingssystemer.

Lagerstyringstjenester for mer transparens og varesikkerhet

Vi tilbyr våre kunder standardiserte multibrukerlagre i DACHSERs nettverk, som kontrolleres av vår programvare for lagerstyring Mikado. Takket være standardiserte prosesser og like IT-systemer, kan våre kunder nyte godt av skreddersydde lagerstyringskonsepter.

Verdiskapende tilleggstjenester

Vi påtar oss ulike verdiskapende tilleggstjenester (VAS) for våre kunder så som kvalitetskontroll, ordreplukking, montering i eksponeringsenhet, pakking og sette på etiketter.

Distribusjon - Modifiserte virksomhetsprosesser krever innovative løsninger

Varer distribueres til detaljhandlere eller forbrukere i henhold til samme standard og individuelle behov fra detaljhandel i Europa. Dette er støttet av IT-løsningene eLogistics, ActiveReport og EDI.

Logistikk til utsalgssted & i butikken - mer tid til dine kunder

Vi sørger for kontinuerlig tilgjengelighet av varer på utsalgssted og transport av varer til forbrukeren. For logistikk i butikken har vi dannet et nettverk av partnere i Europa. Vi kan tilby de siste detaljene inkludert installering, reklame og produktplassering eller retur av gjenstander og bestillinger som er gjentagende.

B2C-logistikk (ved salg til forbruker)

På forespørsel påtar vi oss direkte levering fra leverandørene til forbrukerne på vegne av detaljhandlerne. Individuelle avtalebaserte leveranser av varer til anvendelsesstedet er mulig.

Kontakt Benjamin Fjellheim DACHSER DIY Logistics