Karriere Mediaroom

DACHSER European Logistics - Løsninger for din europeiske forsyningskjede

Med vårt omfattende europeiske veitransportnettverk, system- og chartertjenester samt en ensartet struktur i alle avdelinger, datterselskaper og partnerselskaper er vi i stand til å oppfylle dine logistikkbehov kostnadseffektivt på tvers av alle industrier. Vi tilbyr transporttjenester, inkludert frakt av stykkgods, fulle billass og partiforsendelser både i markedene for industri- og forbruksvarer. Vi håndterer dine innkjøp og din distribusjon både på europeisk og nasjonalt nivå. Individuelle løsninger ved hjelp av DACHSER Contract Logistics tillater en fleksibel kombinasjon av transporttjenester, inkludert oppbevaring og verdiskapende tilleggstjenester. 

Daglige forbindelser og presise transittider for hele Europa

DACHSER European Logistics tilbyr ruteoptimerte tjenester i hele Europa med faste og pålitelige avgangstider. En presis kjøreplan sørger for en høy grad av sikkerhet i planleggingen: Daglige forbindelser og presise transittider setter deg i stand til å bestille og kontrollere dine forsendelser med DACHSER European Logistics i tråd med dine behov, på rette tid og til den beste prisen. Omfattende dekning i Europa oppnås gjennom en intelligent kombinasjon av system- og direktetjenester. Våre europeiske hovedknutepunkter og plattformer opptrer som sentrale knutepunkter for logistikken. Faste, standardiserte prosesser sikrer en pålitelig tilstedeværelse og tilgjengelighet i ferier og høysesong.

Intelligente IT-løsninger for din godstransport

Vi kartlegger alle logistikkprosesser i forsyningskjeden gjennom IT med høy ytelse, og sørger for at din godstransport er transparent og sikker. Sømløs sporing i hele forsyningskjeden er mulig gjennom systematisk strekkodeskanning ved hvert grensesnitt.

Fordelene med DACHSER European Logistics:

  • Finmasket, omfattende europeisk stykkgodsnettverk
  • Individuelt skreddersydde løsninger for frakt og transport
  • Landspesifikk markedskunnskap
  • Fastsatte standarder for drift i alle DACHSER-avdelinger
  • Kontinuerlig overvåkning av data for transportprestasjon ved hjelp av vår IT-løsning ActiveReport
  • Høy leveringsfrekvens i hele Europa
  • Nøyaktige transittider via productpilot i eLogistics
  • B2C-løsninger med targo-on-site

DACHSER European Logistics i detalj

På vei mot suksess med DACHSER Procurement Logistics

Våre styrker i distribusjonslogistikk gjenspeiles også i innkjøpslogistikk. Med effektive prosesser og en kontinuerlig, automatisk strøm av informasjon i hele logistikkjeden, tilbyr DACHSER Procurement Logistics sikker planlegging, de raskest mulige transittidene og innsikt. En avdeling i DACHSER opptrer som kontrolltårn for transport av dine varer og er hovedkontaktpunkt og koordinator. Automatisk og kontinuerlig informasjon strømmer gjennom hele logistikkjeden og legger til rette for høyt nivå av innsyn og raske transittider.

Nå din destinasjon raskere med europeiske hovedknutepunkter og plattformer

Vi knytter daglig sammen Europa. Med europeiske hovedknutepunkt i Überherrn (Tyskland), Bratislava (Slovakia) og Clermont-Ferrand (Frankrike), sørger vi for rask, effektiv og sikker håndtering av din varestrøm. Dine stykkgodsforsendelser håndteres med en intelligent kombinasjon av direkte og systembaserte transporttjenester. Denne kombinasjonen sparer tid, kostnader og kapasitet, og muliggjør smidig og effektiv forsendelse over alle grenser.

Vårt løfte: Tjenester av høyest mulig kvalitet

DACHSER European Logistics sørger for høy kvalitet og sikkerhetsstandarder i alle ledd av forsyningskjeden. Våre avdelinger forholder seg til like standarder for produksjon og samme kvalitetskriterier. Kundene kan være trygge på at alle DACHSERs avdelinger arbeider i henhold til de samme reglene og prosedyrene. Våre desentraliserte avdelinger er plassert lokalt i nærheten av våre kunder. Dette sikrer raske responstider, samtidig som våre personlige kundeserviceteam opptrer som første kontaktpunkt på stedet.

Den perfekte løsningen for frakt av ditt stykkgods i europeisk logistikk

Med produktfamilien entargo, dekker vi alle behov for nasjonal og europeisk transport av stykkgods.

Vi tilbyr også skreddersydde løsninger for divisjonene DACHSER Chem Logistics (kjemiske forsendelser) og DACHSER DIY Logistics. En tjeneste for parti- og komplettbilforsendelser (FTL), skreddersydd for å oppfylle kravene fra hver kunde, fullfører bredden av transporttjenester.

Med transport tjenesten DACHSER Cargoplus, får vi dine varer til sin destinasjon langt ut over Europas grenser. Med vårt nettverk frakter vi for tiden til Tyrkia, Maghreb og Samveldet av uavhengige stater (SUS).

I tillegg tilbyr DACHSER Air & Sea Logistics en smidig forbindelse til det verdensomspennende nettverket for fly- og sjøfrakt.

Incoterms

Det vedlagte pdf-dokumentet gir deg en oversikt (uten juridisk garanti) over Incoterms 2020 for å støtte deg i ditt daglige arbeid.

Download

Til våre produkter

Produkter i veitransport
Mer