Karriere Mediaroom

Flyfraktsikkerhet - Sikkerhet for dine flyforsendelser

Det å ivareta sikkerhet er av overordnet betydning når det gjelder verdensomspennende transport av din flyfrakt. Dette viser seg gjennom de stadig økende reguleringer og juridiske retningslinjer. DACHSERs eksperter vil støtte deg i å opprettholde en sikker forsyningskjede og vil holde deg oppdatert med alle juridiske endringer. Dette setter deg i stand til raskt å integrere alle nødvendige justeringer for å oppfylle nye sikkerhetsreguleringer inn i dine interne prosesser.    

Vi utvikler også kontraktslogistikk og logistikk-konsepter som er skreddersydd for dine spesifikke krav til sikker flyfrakt. Som en tredjeparts logistikkleverandør tilbyr vi pålitelig tilført verdi for din kontraktslogistikk. Fremfor alt vil du nyte godt av store innsparinger med hensyn til kostnader, tid og innsats. Vår 3PL-sertifisering innebærer at du ikke trenger utføre kostbare fraktkontroller eller medarbeideropplæring og revisjoner som kreves av det tyske føderale luftfartstilsynet. Som din 3PL tar vi hånd om både oppbevaring av varene og forsendelsen gjennom flyfrakt på dine vegne.

Omfattende screeningmetoder beskytter din flyfrakt

DACHSER benytter et bredt spekter av desentraliserte og sentraliserte screeningmetoder for å etterleve luftfartssikkerheten for alle involverte. Dette kan inkludere visuelle inspeksjoner, apparater for sporing av eksplosiver, hunder spesialtrent i sporing av eksplosiver eller manuelle søk. Vi har også fem av våre egne røntgenapparater i bruk i Tyskland. Våre eksperter i luftfartssikkerhet vil bistå deg med planlegging og gjennomføring av trygge forsendelser over hele verden. Våre logistikkprosesser er globalt standardiserte og er gjenstand for kontinuerlig gjennomgang og revisjon.

Vår ekspertise i flyfraktsikkerhet:

  • Sikker transport gjennom streng etterlevelse av alle reguleringer   
  • Minimering av risiko for lasting og fraktførere   
  • Anvendelse av sikkerhetstiltak som går ut over mer enn de lovbestemte kravene   
  • Pålitelig kontroll og håndtering av dine forsendelser for farlig gods   
  • Spesialistkunnskap om farlig gods for alle destinasjoner og transportmåter   
  • Råd om hvordan skape en sikker forsyningskjede   
  • Råd om målrettet sertifisering som en «kjent avsender»   
  • Assistanse med offisielle revisjoner