Karriere Mediaroom

Hold øye med tollreguleringene

En smidig og forskriftsmessig transport av dine varer over tollgrensene til ditt destinasjonsland er bare en del av vår rolle. Som et logistikkselskap som har tilbrakt tiår som en hovedaktør på den internasjonale scenen, er DACHSER svært fortrolig med alle gjeldende tollreguleringer i ulike land. Vi navigerer omhyggelig dine forsendelser gjennom omfattende bestemmelsene i lokale og globale tollreguleringer og koordinerer hele tollklareringsprosessen med lokale myndigheter.

Vår status som AEO gir fordeler i tollkontroller

Lokale tollmyndigheter har tildelt DACHSER AEO-status («Autorisert økonomisk operatør») i flere land, og selskapet er en av de første store logistikkleverandørene som har oppnådd denne sertifiseringen. En oversikt over de aktuelle landene kan gis på forespørsel. Statusen gir sikkerhetsrelaterte fordeler ved tollkontrollen over hele verden – fordeler som vi kan gi videre til kundene våre: Våre omfattende, tollgodkjente sikkerhetsstandarder forenkler ikke bare tollklareringen, men fungerer også som et godkjenningsstempel for dine globale handelspartnere.

Fordeler med fortolling hos DACHSER

  • Spar tid og kostnader: Effektiv behandling med høy kvalitet av alle fortollingsformaliteter som håndteres av våre fortollingsspesialister frigjør tid til din kjernevirksomhet  
  • Stort utvalg av tjenester: Blant annet gir vi råd om alle spørsmål knyttet til fortolling og tar hånd om din registrering og dataarkivering
  • Effektiv behandling: Elektroniske tollprosedyrer sikrer rask og sikker håndtering

Rask transport med korrekt dokumentasjon

Vi tilrettelegger for en smidig forsendelsesprosess med utarbeiding av alle nødvendige dokumenter til fortolling og myndigheter. Vi har kontakter hos alle relevante leverandører og institusjoner. Våre spedisjonssystemer er også godt integrert med lokale fortollingssystemer. Våre egne ansatte lokalt kan identifisere de nyeste reguleringene på et tidlig stadium og ta hensyn til dem umiddelbart. De er også ansvarlig for forsendelser fra land utenfor EU med direkte videretransport til andre EU-land.

Fortolling i Norge

For transport av varer inn og ut av Norge er en profesjonell fortolling viktig for en optimal forsendelsesprosess. Finn ut mer.