Karriere Mediaroom

Fortolling i Norge

For transport av varer inn og ut av Norge er en profesjonell fortolling viktig for en optimal forsendelsesprosess. DACHSER har kunnskapen som kreves for å gjennomføre prosesser i henhold til det norske tollvesenet lovgivning og andre lands tollmyndigheters krav til dokumentasjon.

Når en vare skal innfortolles i Norge krever tollvesenet spesifikk informasjon om ditt gods. Ved fortolling skal innbetaling av toll og avgifter foretas, tollverdiberegningen gjøres av vår kompetente fortollingsavdelingen og deretter kan innbetalingen foretas via tollkreditt hos tollvesenet eller en kontantfortolling.

Tollkreditt hos tollvesenet gir en rask og enkel behandling av dine fortollinger. Har man ikke tollkreditt og godset er ilagt andre avgifter enn moms, vil det bli gjort en kontantfortolling med DACHSERS dagsoppgjørskonto. Kontantinnbetaling vil bli krevet inn før sendingen videresendes.

For å eksportere en vare ut av Norge skal fortollingsdokumentasjon sendes over til tollvesenet.

Eksportøren skal kunne legge frem handelsfaktura, opprinnelsesbevis eller eventuelt proformafaktura, som gir detaljerte beskrivelser til tollvesenet (se beskrivelse av dokumenter under). DACHSER oppretter eksportdeklarasjon og fraktbrev for forsendelsen.

Tollvesenet vil alltid ha mulighet til å be om tilleggsinformasjon, evt. en besiktigelse av varene om de finner det nødvendig.

Alle varer som sendes inn i eller ut av Norge skal ha dokumentasjon som viser oversikt over hva sendingen inneholder, verdi på godset og hva som er avtalt mellom kjøper og selger.

Det finnes ulike dokumenter som kan dokumentere dette:

Handelsfaktura

For kjøp og salg over landegrenser skal det brukes en handelsfaktura (Commercial invoice). En handelsfaktura skal inneholde:

 • Fakturanummer
 • Selgers navn, adresse og VAT-nummer (evt. EORI-nummer)
 • Kjøpers navn, adresse og VAT- nummer (evt. EORI-nummer)
 • Sted og dato for utsendelse
 • Antall kolli og vekt
 • Beskrivelse av forsendelsens innhold, med tolltariffnummer /HS-nummer (Harmonized System Code) for en effektiv fortolling
 • Leveringsbetingelse
 • Varens opprinnelse
 • Avtalt pris i avtalt valuta

Proformafaktura

Kan kun brukes ved spesielle tilfeller som ved vareprøver, private eiendeler, gaver, erstatningsvarer eller reparasjoner o.l. En proformafaktura skal i tillegg til punktene på handelsfaktura inneholde:

 • Begrunnelse for eksport eller import
 • Oppgitt verdi skal tilsvare varens reelle verdi.
Proformafaktura PDF (0,50 MB)

Opprinnelsesbevis (EUR1 og Fakturaerklæring)

Det kan gis nedsatt toll eller tollfrihet ved import til Norge eller ved eksport til land som Norge har en frihandelsavtale med. For nedsatt toll eller tollfrihet må man ha et godkjent opprinnelsesbevis som dokumenterer varens opprinnelse, i form av varesertifikat EUR.1 eller en opprinnelseserklæring (fakturaerklæring). Lover og regler er ulike fra land til land. For mer informasjon må du gjerne kontakte DACHSERs fortollingsavdeling eller ta direkte kontakt med det norsk tollvesenet.